06.III. Здраве, образование и спорт – Приоритет на ЕС инвестиции – План за Варна

Приоритетно ще инвестираме не само в подобряване на материалната база на учебните и здравни заведения, но и ще осигурим достъпни на цялата територия на града нови и модерни спортни съоръжения за целогодишно ползване, като за тях ще кандидатстваме и ще търсим приоритетно ЕС инвестиции по различни програми.

II.1 Приоритет – мащабна, нова и модерна спортна инфраструктура – атрактивна за спорт и за туризъм „четири“ сезона в града с ЕС финансиране в града

Допълнително още 2020 година планираме да кандидатстване за ЕС финансиране в цел реализация на мащабна, нова и модерна спортна инфраструктура – атрактивна за спорт и за туризъм „четири“ сезона в града.

II.2 Приоритет – привличане и мащабни ЕС инвестиции за модернизация на общински и университетски болници

Приоритетно ще наблегнем на привличане на мащабни ЕС инвестиции за модернизация на всички общински и университетски болници в цел те да достигна едно по-високо ново на медицинско обслужване на гражданите. Недопустимо при 10 години в Европа и отчитайки установената практиката в Европа в ползване основно на ресурс до 80-85% безвъзмездни европейски средства за модернизация на общински и университетски болници, такива да не бъдат използвани като ресурс от общината в цел модернизация на общински и университетски болници или бази в града. Това ще бъде изцяло  променено, като ще търсим всички начини и възможности на ниво София – министерства и ниво Брюксел за финансиране и ускорена разработка на мащабни проекти и заявяването им за ЕС финансиране и реализацията им.

II.3 Приоритет – привличане и мащабни ЕС инвестиции за модернизация на остаряла материална база детски гради и училища, повече инвестиции за  smart технологии и за модерно оборудване за учебен процес.

Вижте „Качествена среда и образование за всички

II.4 Приоритет – изготвяне на проект очна университетска клиника за изцяло модернизация, и кандидатстване директно в Брюксел (ЕК) още 2020 година

Приоритетно ще работим за пълно съдействаме и в подкрепа на Медицински университет – Варна в цел още 2020 година за изготвяне на проект за очна клиника и изцяло модернизация, и в цел кандидатстване директно в Брюксел (ЕК) за осигуряване на финансирането на нов сграден фонд за очна клиника към университета.

II.5 Приоритет – изготяване на проект за модерна медицинска клиника в Каменар

Приоритетно ще работим за разработка на типов проект за нова и модерна медицинска клиника за до болнична помощ, оборудвана с екип и линейка, нов модерен рентгенов и стоматологичен кабинет, и разработена програма със социални асистенти, с който проект смятаме още началото на 2020 година да кандидатстваме за европейско финансиране.

Приоритетно – постигане на ново ниво на медицински грижи и спешна помощ на европейско ниво за цялата територия на община в ангажимент от срок до 2023 година  

Проекта ще е иновативен за Варна и ще включва пилотна реализация на една нова модерна поликлиника първо в Каменар с включена устойчивост по проекта от 4 години. Веднага при реализация на пилотният проект в Каменар ще стартиране реализация с ЕС финансиране в изграждане и на други подобни модерни общински поликлиники в кв. Виница, кв. Тополи, Звездица, Константиново и к.к. Св.св. Константин и Елена и к.к. Златни Пясъци – реализирани изцяло с ЕС финансиране.

Реализацията на този определено социално значим проект за цялата община Варна ще гарантира европейско ниво на обслужване на всички граждани и медицински грижа от реакция на медицински екип с оборудвана линейка до 20 минути в задължително покритие за цялата територия на общината – в срок на реализация като ангажимент наш до 2023 година.

1) Първостепенно при реализация на всички проекти за реновиране или модернизация на училища, детски градини и болници в бъдеще ще бъде  пълноценно и максимално използване на наличните безвъзмездни европейски средства по различни ЕС програми или чрез ниско лихвени ЕС средства.

Приоритет при реализация на проектите ще бъдат ЕС средства. Финансиране на проекти с държавни или общински средства извън планираните в бюджета на общината, ще е възможно само и единствено за проекти, който са минали процедура на предварително обществено експертно съгласуване и проведена обществена дискусия с гражданите.

2) Избора на изпълнител на проектите за паркинги с ЕС финансиране ще става само чрез открит прозрачен конкурс. Компанията класирана на първо място трябва да има доказан професионален опит (в налични референции представени) от изпълнение на подобно проекти в Европа. Няма да се допуска участие или възлагания на компании – без налични референции от Европа.

3) Отстраняване на компании, който не изпълняват качествено или не остраняват рекламации в гаранционно обслужване съгласно сключени вече договори по проведени процедури в общината, такива компании от „черен списък“ няма да имат право да се явяват по обществени търгове в срок от 4 години.

4) Общественият контрол по изпълнение на проектите с ЕС средства ще се контролира от обществен съвет от 5 лица с участие на представители на неправитествени организации, активни граждани общественици и журналисти (всички участващи на ротационен принцип на всеки 6 месеца), а също с участието на местният Омбудсман на Варна. Този обществен орган ще контролира, ще анализира и публично в конкретен доклад пред общинският съвет и пред гражданите, ще отчита изпълнението в обем на всеки 6 месеца на всеки проект за обществен паркинг изпълняван с ЕС финансиране.

Успешен пример с ЕС финансиране:

1) Нов медицински комплекс Университетска болница в Тарту – Естония, 2007-2015 година, площ:  31 590,1 m2, Обща инвестиция:  76 млн. Eвро за I и II етап  (76% ЕС финансиране)

2) Нов медицински комплекс Гр.Cerdanya – Испания, 2014 година, площ:  19.107 m2, Обща инвестиция:  18,6 млн. евро  (65% ЕС финансиране)

3) Гимназията „Константин Нойка“ в Сибиу, Румъния реновиране и саниране в подобряване на енергийната ефективност на сградата. (85% ЕС финансиране)

4) Проектът за електронни училища (e-Schools) за увеличаване на използването на ИКТ в образователната система на Хърватия, Общини (Jadranska Hrvatska)  03/2015 – 02/2018, Обща инвестиция:  40 млн. евро  (85% ЕС финансиране)

Проектът за електронни училища има за цел да увеличи използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в основното и средното образование в Хърватия чрез осигуряване на ИКТ оборудване и образователни инструменти за училища и учители. Това ще повиши професионалното развитие на учителите, ще подобри качеството на образованието и ще увеличи работоспособността на учениците.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share