12.I. Култура и историческо наследсво (наша визия и приоритети) – План за Варна

Варна е град с хилядолетна история и с богато културно и архитектурно наследство от множество паметници на културата. Бездействието на Министерството на културата и основно пасивната дейност в обем по липса на реализирани мащабни проекти с европейски средства по реставрация и консервиране (В Община Констанца подобен проект е изпълнен още 2015 година с ЕС финансиране) е причина за унищожаването на не един паметник на културата във Варна. За последните години експерти многократно са алармирали, че културното наследство на Варна е в бедствено положение.

През последните десетилетия културното наследство от сгради във Варна беше подложено на масирана инвестиционна атака, заради която стотици ценни сгради бяха унищожени, като примери – Розовата къща, символ на романтичния период след Освобождението и много други. Не зависимо от отчаяните опити на общината в опит да спре събарянето им и да наложи мораториум, реалният ефект от действия в обем са практически нулеви. Основните причини за това се крият както в подобреното икономическо състояние на града и от интензивното обновяване на сградения фонд, така и в противореча и неясната нормативна база, слабата активност на общинска администрация, зависими институции и пълно неглижиране на проблема от Министерството на културата. Опазването на културното наследство е важно за Варна и подобряване качеството на живот в нашия град, град без съхранена история и без традиции – няма бъдеще. Културните паметници и забележителност са и важна част от това града да има туристи, да има свой уникален облик и да привлича множество посетители.

Без обща концепция и без реално последователност от действия, чрез е неефективни предложения на общината за Фонд “Културно наследство”, но при лиспа на средства за подпомагане на реставрацията на стари варненски сгради – ефект някакъв видим за Варна почти няма. Всеки посетил скоро град Констанца ще види там изцяло реновирани сгради и красиво реставрирани сгради – паметници на културата със запазени отвън историческа и архитектурен облик, сградите се реставрирани изцяло вътре по европейски норми вътре – модерни, просторни и чисти, използвани пълноценно за офиси и административни служби. Всички това е основно заслуга на една община Констанца и активна общинска администрация, която съумя да направи мащабен проект за реконструкция с европейски средства и да го изпълни.

 Отчитайки какво правят като опит в Европа и в Констанца, тук ролята на активна и ангажирана администрация във Варна е просто ключова. Ние много добре разбираме колко трудно може да се балансират между толкова много и различни интереси, но сме убедени, че опазването на културното ни наследство трябва да е наш основен приоритет и отговорност към бъдещите поколения.

Основната ни дейност по опазване на културното наследство ще е насочена четири основни направление:

I.1. Приоритет – Изработка на мащабен проект за  реставрация на паметниците на културата

Ще търсим финансиране включително и европейско за изработка на мащабен проект за пълна реставрация и консервиране на паметници на културата на Варна, в обща концепция, в общ план и обща сума за европейско финансиране.  

I.2. Приоритет – По-строг контрол за идентификация на културните ценности

Ще засилим контрола към експерти и комисии към общината да не се допуска подаване на неверни писмени заключения при идентификацията на културни ценности. При констатиране на такива нарушение експерти ще бъдат изключвани и от регистъра на хората, които могат да участват в комисиите към музеите и да дават становища по идентификацията на ценностите.

Това ще изисква нормативни промени, силна координация с институции като Министерство на културата (МК) и Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), а също и отделяне на необходимия финансов, материален и човешки ресурс.

I.3. Приоритет – Физическото им опазване от контролиран обществено фонд

Множество сгради паметници в града се рушат пода липса на финансови възможности в техните собственици, проблеми със спорове за собственост и други, в цел да запазим европейският облик на града ще планираме всяка година бюджет и звено което да извършва физическата им опазване от това керемиди и част от балкони да не падат по главите гражданите. Също ще приложим иновативна система от различни бонуси в цел стимулиране на собствениците в цел реставрация на сградите.

I.4. Приоритет – Прилагане на успешна европейска практика от Европа за интеграция в използването им за нуждите на съвременния живот

По примера на много европейски градове ще актуализира наредбите и изискванията ни в това първостепенно да се запазва външният облик „лице“ на сграда, а помещенията вътре да са изцяло практични за съвременно ползване. Вече има такива успешни примери и във Варна.

Имаме и други иновативни концепции и предложения базирани на успешна практика Европа, който ще съобщим в хода на нашата пред изборна кампания.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share