13.VII. Чист и зелен град – Интегриран проект – модерен квартален парк + общински звено за почистване – План за Варна

Нуждата от нови и модерни квартални паркове е безспорна във Варна в цел постигана на модерна квартална (градска) среда за жителите им – с модерни спортни площадки и с богата зеленина близко до домовете на варненци за което и ние приоритетно ще работим постоянно. За съжаление с всеки ден в нашият град има все по-малко места свободни за застрояване или за облагородява им в паркове.

Допълнително средствата, които Общината дава за почистване на кварталите от частни фирми, всяка година непрекъснато нарастват. Видимо е че кварталите във Варна – не става по-чисти или подредени, въпреки че тези разходи са голямото перо в общинският бюджета и надхвърлят 37,2 млн. лв. годишно, оплаквания от граждани за боклуци пред блокове, по улици и в гради в кварталите към общината постъпват постоянно.

В цел оптимално изплаване на общинските площи в кварталите, ще въведем иновативна европейска практика за пълноценно им използване и за пълноценно използване и на общинските ресурси – бюджет.

Ще разработим напълно иновативен проект включващ изграждане на модерен парк  (градска градина) с площ 4.100,00 м², проектирана с интегрирана под парка общинските служба (квартална служба) за почистване в изградена модерна подземна сграда, която ще работи към обща централизира служба на града за почистване на квартала и пътищата в района или към Общинското предприятие “Благоустрояване и озеленяване”.

Уникалността на този център за почистване се състои във факта, че под парка ще има подземно ниво 9 метра – сграда от 2,400,00 м² – напълно енергийно ефективна, която ще има геотермална помпа, иновативна джаджа, която позволява висока енергийна ефективност с ниска консумация на електроенергия чрез оптимално ползване на налични геотермалните извори във Варна.

Подземна сграда с РЗП – 2400 м2 ще има офиси, сервиз за малки ремонти, гаражи и станция за презареждане на акумулатори на превозни средства електрически, зона за почистване на превозни средства, инсталация за прехвърляне твърди отпадъци събирани от почистване на обществените пътища с лента транспортьор и уплътнител в контейнери от 30 м3 за трансфер на боклука до контролирано сметище, съблекални с индивидуални шкафчета с капацитет за 150 оператори работници, учебна зала, технически кабинети и зона съблекалня, склад материали и резервни части.

Проекта ще бъде разработен като „типов“ в цел да се приложи във всеки квартал на града след реализация на пилотен проект с европейско финансиране.

Всеки парк ще има своя уникална визия, планировка и модерен дизайн от озеленяване и спортни площадки. По наши предварителни анализи стойността на подобен проект – пълно изграждане на парк, модерно база за общинско звено под земята 2.000,0 м², окомплектована с машинен парк – 40 различни единици почиства техника, оборудване и инсталация – ще е под 11-11,5 млн. лева. Предвижва се проекта да се изпълнява изцяло европейско финансиране – 80% процента ще са безвъзмездно европейско финансиране, а останалото – ниско-лихвен заем от ЕИБ или друга ЕС финансов фонд за градско развитие.

По проекта ще има заложена значителна рентабилност на инвестираните европейски средства (ROI) – първо, значителна икономия от оптимално собствено геотермално захранване което в обем ще спести средства за отопление и ползване на електричество, и в спестен значителни обществен финансов ресурс средства 30-40% от почистване на кварталите при ползване на външни – частни компании по почистване.  Проекта ще реализира нови работни 80 места и социална заетост на граждани от всеки квартал от постоянна работа.

Реализацията на паркът ще допринася значително за общинските политики на Община Варна, насочени към подобряване на бъдещето на Варна, като енергийната ефективност чрез ползване на геотермалното оборудване и слънчеви колектори; постигане на мобилността на трафика в града по местоположението на сградата; използването на парка от електрически превозни средства; ефективно използване на природни ресурси, като вода, чрез ползване на мрежата от подземни води – геотермални; подкрепата за натурализацията на градските зелени пространства, биоразнообразието на растенията и животните чрез използване на зелен покрив, проектиран като градски парк или на други места като обществен паркинг.

ИК “Бъдеще за Варна” 2019 г.

БТА: Община Свиленград поема сметосъбирането, намалява два пъти разходите за дейността."
Общинските служби поемат управлението, оптимизирането на наличните природни ресурси и сметосъбирането в гр. Барселона, както и на градското пространство и общинската територия, за да гарантират предоставянето на услугите на гражданите, търсейки качеството на околната среда и комфорта на хората. Поддържането на публичното пространство включва всички общински услуги и райони, които допринасят за развитието на града, като гарантират благосъстоянието на гражданите и улесняват развитието и трансформацията на градовете.
Barcelona pel Medi Ambient (Барселона) , 2018 г.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share