13.I. Чист и зелен град – Безкомпромисни мерки за чистота на въздуха – контрол и санкции – План за Варна

Вместо да реши окончателно проблема и да се посвети върху елиминирането на  източниците на замърсяването в града чрез прилагане на система за мониторинг в реално време по примера на Европа, община Варна търси начини да скрие реалните данни или да избяга от проблема в решение. Наличието на една станция в града е твърде недостатъчно за такъв голям град като Варна за анализ или за изготвяне на прогнозен модел, от чиито резултати пряко зависят взетите мерки.  

Данните на територията на общините за мониторинг чистотата на въздуха се докладват ежегодно на Европейската комисия и са обект на наказателна процедура по Нарушение 2010/2109 за неспазване нормите за съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух, която вече е в съдебна фаза. И вероятно това е една от основната причина общината да ограничават броя на пунктовите в градовете или да не търси възможности ЕС средства за реализация на интегрирани системи за мониторинг във Варна, който да констатират потенциално замърсяване на въздуха в града.

Често изследвания и данни на AirBG.info се игнорират, а взетите мерки като покупката на електрически автобуса, се доказаха като неефективни и безрезултатни. Всичко това е доказателство, че управляващите не подхождат сериозно към проблема.

В момента от общината се изпълнява проект BG16M1OP002-5.002-0005-C01 за 230000 лева в оценка на всички дейности включени за изпълнение е показателно е едно, цитираме „За постигане на резултатите от дейностите по моделиране ще е необходимо използването на специализирано, признато и лицензирано оборудване (Софтуер, хардуер и др.), с каквото община Варна не разполага.“ . Което нагледно показва, че задача се решава отзад напред и няма как с една станция във Варна да се постигне окончателно решение на проблема със замърсяване на въздуха в града – безспорно е нужно повече първични данни от повече измервателни станции, който в града няма или реализация на интегрирана система от контролиране на поне 50 датчика.  

Хиляди средства се хвърлят от общината почти всяка година за периодични анализи на шума и замърсяването на въздуха, пишат се планове, мерки и се изпълняват проекти с ЕС финансиране, който в обем практическо не водят до никаква комплексно подобрение на положението в града.

Основната ни дейност по подобряване чистотата на въздуха ще бъдат насочени по изпълнение на следните мерки:

 

I.1. Мярка – Реализация на интегрирана система за мониторинг на замърсяване на въздуха (ИСМЗВ) с ЕС средства – поне 50 точки за измерване

Вижте (Интелигентна Система за качество на въздух в града)

I.2. Мярка – Прилагане на навременни мерки (санкции), основани на обективен модел и в реално отчетени данни от ИСМЗВ

Ще започнем с промяна на модела за предвиждане и оценка на замърсяването, който да ни даде истинските данни за сериозността на проблема на база отчетени данни от замърсявания в реално време от ИСМЗВ и за санкциониране на системните нарушители.

I.3. Мярка – Преход към по-чисто отопление

Ще разработем проект за който ще търсим ЕС средства в цел реализация на екологично битовото отопление в ромски квартали, за различни социални слаби групи на живущи във Варна и на други места.

I.4. Мярка – Нулева толерантност към коли без катализатори

Няма да толерираме автомобили с премахнати катализатори и непокриващи екологичните стандарти на ЕС и с аргументи ще убедим държавата, че са необходими по-строги мерки за спазването на закона.

I.4. Мярка – Нова инициатива „Смени стария автомобил с нов!“

Ще разработим проект (ще търсим ЕС финансиране) по успешната практика от Румъния за стимулира в „купон“ от паричен бонус при покупка на нов автомобил отговарящ на ЕС норми.

I.5. Мярка – Еко-стикер и създаване на нискоемисионни зони

Едно от решенията, което се прилага в големите градове, е класификация на колите спрямо техния екологичен стандарт и създаването на т.н. нискоемисионни зони.

I.6. Мярка – Разширяване на топлофикационната и газопреносна мрежа

I.7. Мярка – Въвеждане на Стандарт за твърдо битово гориво и санкциониране на нарушителите

I.8. Мярка – Регулярно измиване на улиците

I.9. Мярка – Контрол и санкции за замърсяващи строежи

И други мерки.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share