13.VI. Чист и зелен град – Преминаване към общинска фирма за почистване и сметосъбиране – План за Варна

Средствата, които Общината дава на почистващите частни фирми, всяка година непрекъснато нарастват. Същевременно Варна не става по-чиста или подредена, въпреки че тези разходи са голямото перо в общинският бюджета и надхвърлят 37,2 млн. лв. годишно. Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е в размер на 10,15 млн. лева. За обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци са предвидени 14,4 млн. лв., а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места – 12,6 млн. лв.

Според наши анализи цените на частните компании извършващи сметосъбирането в града за завишени 30-40% спрямо аналогична дейност в други общини. От години в общината се прилага практика възлагането да става чрез „съмнителни“ непрозрачни процедури на политически фигури близки до властта при завишени цени. Печели не компанията подала по-ниска цена, а тази която имам по-големи връзки, видимо по анализите се вижда че играят взаимно обвързани фирми след проверка на собственост. Чрез прилагането на различни „схеми“ за пет години така от бюджета на общината се източват над 20 млн. лева.

По-етапно ще реорганизираме сметосъбирането чрез създаване на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” в цел преминаване от частни компании към комплексно обслужва на сметосъбирането от общинска фирма. Общинското предприятие “Благоустрояване и озеленяване” ще поеме дейността по събирането и извозването на отпадъците, а ангажираните с нея хора ще поемат тази дейност, като ще назначим и допълнително кадри. Общинското предприятие има опит, в голям обем нейната дейност дублира дейността и на сметосъбиращата фирма.

Направихме анализи, който показа, че ако общината придобие съдове и сметосъбиращи автомобили и организираме сами сметосъбирането, първо ще ни е по-евтино до 40-45% и второ общината ще бъде по-гъвкава при организирането на работата. Когато външна фирма предоставя услуга те не могат да се нарушават параметрите и да се иска от дружеството нещо, което не е заложено в договора, въпреки че има ситуации, които това го налагат в една община при некачествено сметосъбиране.

Реорганизирането изцяло на дейноста по сметосъбирането и почистване към общинско поддържане – при внимателно планиране, при добър мениджмънт и при добър контрол може да спести на общината и на общинският бюджет за 4 години до 30-32 млн. лева, което е значителна сума. Тази икономия във финансов ресурс може да се насочи към други дейност по почистване в града или озеленяване, почистване на плажове и крайбрежни алеи – което в оем дългосрочно значително ще подобри чистотата и облика на града ни.

Имаме решение за закупуване на съдове за отпадъци и сметосъбиращи машини – без значителни първоначални капиталовложения.

ИК “Бъдеще за Варна” 2019 г.

БТА: Община Свиленград поема сметосъбирането, намалява два пъти разходите за дейността."
Общинските служби поемат управлението, оптимизирането на наличните природни ресурси и сметосъбирането в гр. Барселона, както и на градското пространство и общинската територия, за да гарантират предоставянето на услугите на гражданите, търсейки качеството на околната среда и комфорта на хората. Поддържането на публичното пространство включва всички общински услуги и райони, които допринасят за развитието на града, като гарантират благосъстоянието на гражданите и улесняват развитието и трансформацията на градовете.
Barcelona pel Medi Ambient (Барселона) , 2018 г.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share