Loading

Г-н Пламен Стоилов в качеството си на кмет на Община Русе, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“ 

Относно: Подкрепа за изпълнение на Проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)

“Използвам възможността да Ви уверя, че Община Русе подкрепя усилията на бизнеса и неправителствения сектор при реализирането на проекти и инициативи, които допринасят за икономическия растеж в региона. В тази връзка Община Русе изразява принципна подкрепа за изпълнението на проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway), който възнамерява да изгради логистичен коридор от Азия през порт Варна в направление Шумен, Разград и Русе към Централна Европа.”

С уважение,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ, Кмет на Община Русе

(Заявена подкрепа  чрез писмо № 04-26-74-1/28.11.2018 г. към Министерство на финансите (МФ) от Община Русе в подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway“ на Сдружение с нестопанска цел „Клъстър Черноморска икономическа зона“ (СНЦ „КЧИЗ“) в обществена полза)

Loading

Mr. Plamen Stoilov, in his capacity as mayor of Rousse Municipality, stated his support for the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster““ 

About: Support Letter for project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway“

“I use the opportunity to assure you that Rousse Municipality supports the efforts of the business and the non-governmental sector in the implementation of projects and initiatives that contribute to the economic growth in the region. In this regard, the Municipality of Rousse expresses principle support for the implementation of a project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway”, who intends to build a logistics corridor from Asia via port Varna in the direction of Shumen, Razgrad and Rousse to Central Europe.”

Respectfully,

Plamen Stoilov, mayor of Ruse Municipality

(supported by letter № 04-26-74-1/28.11.2018 to the Ministry of Finance (MF) from Ruse Municipality in support of the project “Bulgarian Logistic Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of the Non-profit association “Black Sea Economic Zone Cluster” (NGO “BSEZC”) in public benefit)

District Administration Ruse supported the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ Община Шумен подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share