Loading

On 25.01.2019 year, project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ was officially presented by Eng. Ph.D. Doychin Nicov и Eng. Ph.D. Borislav Nicov  in the directorate Port Varna EAD.

We would like to thank Port Varna EAD for the opportunity for a presentation of project  of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ for the new logistics corridor through the port of Varna. The presentation was attended by:

 1. Eng. Ivan Yanakiev, Operations Director – Port Varna EAD;
 2. Prof. Eng. Ph.D. Kosta Donev, Head of Analyzes and Strategies Department – Port Varna EAD
 3. Eng. Lubomir Dobrev, Director – Port Varna – East;
 4. Eng. Ph.D. Doychin Nicov, CHAIRMAN  NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ and author of the project;
 5. Eng. Ph.D. Borislav Nicov,  Project MANAGER in NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ and co-author of the project.

Loading

На 25.01.2019 година, проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ беше официално представен от Д-р инж. Дойчин Ников и Д-р инж. Борислав Ников  в дирекция Пристанище Варна ЕАД.

Благодарим на дирекция Пристанище Варна ЕАД за оказаната възможност за пълна презентация на проекта на СНЦ”КЧИЗ” за новият логистичен проект през пристанище Варна. На презентацията присъстваха:

 1. Дипл. Инж. Иван Янакиев, Оперативен Директор – Пристанище Варна ЕАД;
 2. Проф. Д-р Инж. Коста Донев, ръководител на отдел „Анализи и стратегии“ – Пристанище Варна ЕАД
 3. Дипл. Инж. Любомир Добрев, Директор – Пристанище Варна – Изток;
 4. Д-р инж. Дойчин Ников, Председател СНЦ”КЧИЗ” и автор на проекта;
 5. Д-р инж. Борислав Ников,  Проджект МЕНИДЖЪР в СНЦ”КЧИЗ” и съавтор на проекта.

“Благодаря на ръководство на Пристанище Варна ЕАД, че ни дадоха възможност да представим проекта на КЧИЗ от нов логистичен коридор през пристанище Варна.
⭐ Благодаря и за направената оценка от Проф. Д-р Инж. Коста Донев, ръководител на отдел „Анализи и стратегии“ – Пристанище Варна ЕАД за извършената колосална работа по проекта, който проект има потенциал да промени икономически Варна и Североизточна България в подобие на Тракийска Икономическа Зона (ТИЗ) край Пловдив и икономическата зона край пристанище Констанца.
⭐ Благодаря и лично на инж. Любомир Добрев – Директор Пристанище Варна – Изток за пълното съдействие и отзивчивост този важен проект за град Варна и за пристанище Варна да бъде представен.” Д-р инж. Дойчин Ников, Председател СНЦ”КЧИЗ” и автор на проекта

Varna Municipality in the face of the mayor Mr. Ivan Portnich supported the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ Пристанище Варна ЕАД подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

2 thoughts on “Официално представяне на проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ в дирекция Пристанище Варна ЕАД.”

  Pingback: Пристанище Варна ЕАД подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Чер

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share