Loading

Общински съвет – Белослав и кмета на община Белослав – инж. Диян Иванов, заявиха своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“ 

ДO
Г-ЖА МАРИЕЛА ПЕТРОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Ул."Г.С.Раковски" № 102, София 1014

Г-Н ДОЙЧИН НИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ "КЛЪСТЕР
ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА"
гр. Варна

Относно: Подкрепа за проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”

“УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТРОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОВ

С настоящото писмо Ви информираме, че с Решение № 564 от 21.03.2019г , Общински съвет – Белослав изразява подкрепа за проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска икономическа зона” с учредители – Областна Администрация Варна, Технически университет – Варна, НПО „Бъдеще за Варна” в обществена полза и други НПО-та.

Вземайки предвид икономическото значение, което реализирането на този мащабен проект ще има за нашата теритирия (подобряване на експортните дейности и реекспорта, развитие на стопанската и търговска дейност, разкриване на работни места), използвам възможността да изразя подкрепа и готовност за съдействие в качеството ми на Кмет на Община Белослав във връзка с осъществяването му, а също и чрез насърчаване усилията на бизнеса и неправителствения сектор при реализирането на проекти и инициативи, които ще допринесат за благоприятно развитие на района.

С настоящото писмо изразязам заинтересованост и готовност за сътрудничество относно реализацията на проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway”, който да преминава и през територията на Община Белослав. Отчитайки разнопосочното влияние на този нов логистичен коридор през град Варна, Пристанище Варна – Запад, Община Белослав, Община Девня, Област Варна и през Северпизточна България, намирам за полезна възможността за включване в Европейския портал за инвестиционни проекти, като реализацията на тази идея ще превлече преки чуждестранни инвестиции и ще допренесе за доброто развитие на икономиката в общината.

В заключение допълвам, че за постигане на общите цели е необходимо свързаните по проекта заинтересувани страни да се обединим за подобряване благосъстоянието и благоустройството на гражданите, живеещи на територията, обхваната от този мащабен проект.

Приложение: Препис извлечение на Решение №564 от 21.03.2019 на Общински съвет – Белослав

С УВАЖЕНИЕ, ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ”

(Заявена подкрепа към проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска икономическа зона” чрез писмо подкрепа №9200-7-(1)/25.03.2019 год. от Община Белослав и чрез  протокол 564/21.03.2019г.  от заседание на Общински съвет- гр. Белослав).

Община Девня подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ Първа работна среща по тема Реализация на Вторият Аспарухов мост във Варна до 2030 година на ниво София в  Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ) по инициатива на СНЦ КЧИЗ и СНЦ Бъдеще за Варна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share