Loading

Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) изискват законодателна промяна в провеждане на задължителна обществена дискусия и консултация преди всяка промяна на генералните планове на пристанища в България.

В момента се провежда обществено обсъждане на нов Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и вървят Обществени консултации в Министерски съвет.

Предложение подадено към Министерски съвет от Клъстер Черноморска Икономическа Зона и лично от председател на клъстера – Д-р инж. Дойчин Ников е по отношение на законодателни промени в цел провеждане на задължителна обществена дискусия и консултация преди всяка промяна на генералните планове на пристанища в България:

ДО: Министерски съвет (МС)
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Здравейте,

Необходимо е да се гарантира, че с ползвателите на пристанищата и с другите заинтересовани страни като не-правителствени организации, морски камари и други организации, задължително могат да участват в консултации по съществените въпроси, свързани с развитие на всяко пристанището, негова преструктуриране, модернизация или изработка на планове за развитие, пространствени планове или генерални планове на пристанищата, което е регламентирано от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/352 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 февруари 2017 година за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата.

Примерно Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) като не-правителствена организация в обществена полза, ние експертно от години работим и вече сме разработели няколко проекти за нов логистични коридори през пристанища в случай пристанище Варна «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» и проекти за достъп на дълбоководни кораби във Варнеското езеро, който проекти вече са представени в цел съгласувани с ДП “ПИ”, МФ и МРРБ за ЕС финансиране. Като проекта за нов логистичен коридор през пристанище Варна е подкрепен днес практически от цяла Североизточна България – 5 области, 8 общини и от Пристанище Варна ЕАД: http://bsezcluster.org/portfolio/ec-corridor/

В момента от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се изработва нов генерален план на Пристанище Варна, като при изработката на плана не е извършена нито една обществена дискусия на ниво Варна или консултация примерно със СНЦ КЧИЗ или с морската камара във връзка с планирани проекти в обществена полза примерно през Пристанище Варна от нов логистичен коридор проект на КЧИЗ. Нито е извършена консултация в съгласуване относно друг наш планиран проект от реализация на втори мост на две нива в планирано трасе в ОУП-Варна до Максуда, който пряко касае движението на кораби във Варнеското езеро с планирана възможност за достъп на дълбоководни кораби и проект за преминаването им през Аспарухов мост . http://bsezcluster.org/portfolio/bridge/

Проекта за моста на СНЦ “КЧИЗ” е подкрепен от Областна администрация Варна. Проекта е с цел оптимизиране транспортната инфраструктура и трафика в региона се предлага строителството на нов втори мост до съществуващият Аспарухов мост в проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ съгласно утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна. Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града. Планира се моста да се изгради на две нива (реализация на два етапа): Ниво 2 – за трафика от града и от бул.Левски и Ниво 1 – за трафика от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“.

1) Според нас в цел бъдеще да не се получават такива аномалии трябва задължително в закона да е разписано, че
“Управителният орган на пристанището е задължен преди всяко преструктуриране, планиране и изменение на плановете за развитие на пристанището да проведе открита обществена дискусия в консултиране с ползвателите на пристанището и другите имащи отношение заинтересовани страни във връзка с изменение на плановете за развитие на пристанището, изменение на пространствен план на пристанище или изменение на генерален план на пристанище.”

2) Според нас е наложително в закона да е разписано, че
“Управителните органи като Министерство на Транспорта или Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура са задължени преди именение и преди всяко ново възлагане в изработка на генерален план на пристанищата да проведе задължително обществена дискусия в консултация с ползвателите на пристанището и другите имащи отношение заинтересовани страни във връзка с изменение на плановете за развитие на пристанището.”

С Уважение: Д-р инж. Дойчин Ников, председател КЧИЗ, https://bsezcluster.org/

източник:  https://www.strategy.bg/CommentsFileHandler.ashx?publicConsultationId=4387

 

Първа работна среща по тема Реализация на Вторият Аспарухов мост във Варна до 2030 година на ниво София в  Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ) по инициатива на СНЦ КЧИЗ и СНЦ Бъдеще за Варна Проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) е заложен за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share