Първото заседание на междуведомствена работна група  “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“

На 17 април 2022 година СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” беше организатор и домакин в град Варна на първото заседание на работна група за за ускорено икономическо развитие на области- Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Разград и Русе, постигане на логистична свързаност на пристанища Варна, Бургас и Русе с Централна Европа и Азия.Нови възможности за развитие за Варна!
 
В междуведомствената работната група участваха представители на министерства, председатели на комисии в Народно събрание (НС), държавни инстанции, областни администрации, пристанища, официални гости от България и чужбина, експерти от СНЦ КЧИЗ, от СНЦ “Бъдеще за Варна” и от други НПО-та:
– г-жа Златомира Карагеоргиева – Мострова – Зам.председател на Комисия по транспорт и съобщенията към Народното събрание (НС);
– Министерство на Околната Среда и Водите: инж.Весела Кирилова – Директор на РИОС-Варна, инж.Надя Иванова – и.д. Директор дирекция “ПР към Басейнова дирекция “Черноморски Региона” и г-жа Мира Робинова – БДЧР;
– Областна администрация Варна: г-н Благомир Коцев – областен управител и г-н Александър Николов – Зам.областен управител;
– Областна админисрация Бургас: г-н  Пламен Янев – Зам.областен управител и г-н Тодор Иванов – Зам.областен управител;
– Областна администрация Шумен: Д-р Владимир Йолов – областен управител;
– Областна администрация Търговище: г-н Станимир Парашкевов – областен управител;
– Областна администрация Разград: Д-р Деян Димитрив;
– Официален гост от Катар: г-жа Елена Йорданова – експерт инвестиции;
– Пристанище Варна ЕАД: инж. Любомир Добрев -Директор Пристанище Варна -Изток;
– Варненска Търговска-Индустриална Камара: инж. Иван Табаков – председател;
– СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”: Д-р инж. Дойчин Ников – председател , Проф. Д-р инж. Николай Янев – Член на УС, инж. Васил Стоянов – експерт и координатор град Бургас, г-н Фердун Молов – координатор град Варна, г-жа Кремена Ангелова – експерт, инж. Веселин Великов – експерт;
– СНЦ “Бъдеще за Варна” – г-н Станчо Тороов – координатор;
– СНЦ “Регионален Иновационен Център” – г-н Радослав Кърджиев – председател;
– СНЦ “Защита на гражданите и държавата” – Проф. Петьо Хаджиев – председател; 
включително и официални гости: г-жа  Диана Ленкова – журналист, г-н Александър Тодоров, г-жа Надка Йонова и други лица.

 

След проведена процедура по избор на председател на работната група и гласуване на номинации от членове на работната група (ЧИЗ) с право на глас.

✅ Предложение за председател на работната група направиха г-н Станчо Тодоров и г-н Васил Стоянов за Д-р инж. Дойчин Ников, като бяха изтъкнати неговите заслуги и дългогодишен труд по реализация на мащабни проекти и инициативи в цел общо икономическо развитие на Североизточна България, Черноморският регион и в цел реализация на мащабният проект за нов логистичен коридор изпълняван от СНЦ КЧИЗ под неговото председседателство.
✅ С пълно единодушие за председател на междуведомствена работна група  “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ беше избран Д-р инж. Дойчин Ников.
 
Д-р инж. Дойчин Ников благодари за гласуваното доверие да бъде избран за председател на формираната междуведомствена работна група за ускорено икономическо развитие на области- Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Разград и Русе, постигане на логистична свързаност на пристанища Варна, Бургас и Русе с Централна Европа и Азия  и заяви:
Считам, че днес направихме една решителна стъпка към това един дългосрочен и мащабен проект стартиран от СНЦ КЧИЗ през 2017 година да се случи и много скоро проекта да бъде заявен в Брюксел.  
Планираме следващото заседание да се проведе през месец май в град Шумен. Шуменският регион има практически опит с изграждане на работеща индустриална зона. Ръководството на областната администрация Шумен заяви готовност да сподели опита си, за подпомагане реализацията на настоящия проект.
 Предвиждаме да се стартират заседания на регионалните съвети за развитие и на работни групи по области с участието на местния бизнес.
 Всички участници в срещата, с консенсус, се обединихме около позицията, че трябва да започне съвместна работа по реализация на мащабния проект.
 
 
Дойчин Ников: Партия ГЕРБ, Иван Портних и лично Николай Нанков, дължат публични отговори, не към мен, не към неправителствена организация Клъстер Черноморска Икономическа Зона, а към вас гражданите на Варна и 30.000 граждани на Аспарухово!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG