09.V. Лесен публичен достъп (киоски) до е-услуги – План за Варна

Една от основните характеристики на информационните системи на електронно управление е удобството им за ползване и тяхната достъпност за хората в неравностойно положение, за възрастните хора и за всички потребители това ще е един от основните приоритет при реализацията на интелигентното управление в града, в тази цел ще бъдат разработени конкретни и комплексни мерки в постигането му като цел на база прилагането на успешни практики от България и от Европа. Като част от изпълнение на тези мерки ще бъде изграждане на места за публичен достъп (киоски) за достъп до е-услуги и изграждане на системи за обратна връзка с гражданите.

Едрото в ефективната комуникация с гражданите и постигане на интелигентно управление на града ще бъдат няколко изградени – Обществени Информационно-обслужващи центрове за обществена информираност, за ефективно обслужване и за обучение на различни целеви групи. Целта на центровете е реализирането на по-добра достъпност в ползвана на всички е-услуги от гражданите. В тази цел те ще бъдат разположени в достъпни точки от различни квартали на града.

Основната оценка за работата на общинските служби и различните предлагани от нея е-услуги ще бъде Индексът на Е-participation (е-участие). който пряко ще оценява качеството, полезността на информацията и услугите, предоставени от общината, с цел въвличането на обществото в процеса на формиране на политики.

Методологията на изследване на е-participation индекс включва оценка на базата на резултатите, получени от три основни категории:

1) е-информация – всяка общинска институция ще трябва да предоставя информация на своята интернет-страница за структурата си, функционирането си, политиките си, решенията си, различни доклади, документи, контакти за информация и т.н.

2) е-консултация – ще оценява практическата възможност на хората да контактуват с общинските институциите, като им задават въпроси, подават документи и съответно получават отговори.

3) е-формиране на решения – ще оценява как институциите взимат под внимание предложенията и препоръките, дадени от хората и бизнеса, и заедно формират политики и решения по специфични казуси.

Е-participation индекса ще дава реална възможност в обективна оценка на работата на всяка общинска институция. Индекса ще дава възможност и за обща оценка на дейноста извършвана от цялата общината. Допълнително индекса ще дава възможност за сравнение на интелигентното управление постигнато в общината с това в постигнати резултати при успешни общини от Европа.

Ще бъдат въведете краткосрочни и дългосрочни – Индикатори за оценка, като в пример:

Индикатор 01 – класиране на административни служби и обществени партньори по обществена оценка (рейтинг 5 бала) по решение на значими обществени проблеми в реално време и в количество успешно решени проблеми. Индикатор 02 – Интерактивна карта на проблеми и сигнали: – решени, – в статус решаване и – не решени след 3 месеца от подаване им, а също и други индикатори използвани като практика в Европа.

Успешното интелигентното управление на един успешен град е партньорство на всички нива в решение на проблемите на града, а не едностранно прехвърляне на ангажимента само към една общината. Това ще бъде основен приоритет и в интелигентното управление на града в общо участие и ангажиране на всички – граждани, неправителственият сектор, бизнеса и общинските структури, което е установена практиката от години в Европа.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share