09.VI. Варна става дигитална – План за Варна

Ясно доказателство за това, колко маловажна за общината е темата за иновациите е липсата на специално звено и липсата на зам. кмет по дигитализация. Едно звено и зам. кмет които да координира трансформирането на Варна от град на 20-ти век в умен такъв на 21-ви.

Морската столицата ни е дигиталното сърце на Североизточна България и тук работят най-голям брой ИТ специалисти. С едни конкурентни заплати и добри условия за труд, със стимули от участия на ИТ експертите общината пряко в изпълнявани ЕС проекти, Община Варна може и трябва да привлече ИТ професионалисти, които да подпомагат дигиталната трансформация на нашия град. Тази промяна, обаче, няма как да се случи без предприемането на стратегически подход, базиран на добре обмислена стратегия, координирани действия и внимателно планирани етапи на реализация. Няма как да стане и без участието на водещи ИТ специалисти налични в града, няма как да стане и без участието и на ИТ клъстери от неправителствен сектор и ИТ компаниите (или бизнеса) в града.

Ще си поставим ясни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, както и ще изработим механизъм за отчет на тяхното изпълнение.

Основни характеристики на градската „дигитална мрежа” във Варна ще бъде:

Дигиталната мрежата покриваща всички аспекти на обществения живот, включително градско планиране, кадастър, социални услуги, икономика, инвестиции и образование.

Основните функции на градската мрежата ще са:
1. Да разпространява административна информация за общината сред широката общественост. Например, като:
•    Карта на общинските услуги (CVQ);
•    Информация за бюджета;
•    Резултати от тръжни процедури;
•    Информация за административни процедури;
•    Информация от децентрализирани държавни агенции и местни фирми.

2. Да предоставя on-line услуги, например като:
•    Бизнес-услуги. Гражданите ще могат да си свалят от мрежата определен брой документи, свързани с публичните регистри. Молбите ще се обработват в рамките на 48 часа. Ще разработват и друг тип модули, например разрешение за строителство.

Някой от инициативи на местната общност ще са за постигане на по-широк и по-лесен достъп до информационни и комуникационни технологии включват:
•    Разработване на дигитални области, безплатни обществени форуми, където общински служители ще обучават гражданите да използват новите информационни и комуникационни технологии;
•    Свободен достъп до интернет за всеки гражданин;
•    Инициатива “1000 компютъра”, чиято цел е да подпомогне гражданите да си закупят компютър на ниска цена.

Основната цел в стратегията заложена при реализацията на “дигиталния град” ще бъде подобряване на общинските услуги чрез широко разпространение на информация и разработване и регистриране на широк спектър от on-line услуги. В допълнение към това ще бъдат  предприети стъпки за улесняване на достъпа на колкото се може повече хора до новия инструмент. Целта е всеки гражданин да получи достъп. Проектът, който ще се изпълни с ЕС средства “Варна – умен град”, безспорно ще подпомогне за дигитализирането на услугите предоставяни към граждани. Новите технологии ще повишат прозрачността на административните операции, ще насърчат креативността и въвеждането на нови услуги, каето по този начин ще стимулира и активно гражданско участие.

Ще се кандидатсва за ЕС финансиране и по-други важни социално значими проекти:

  1. Широколентов достъп (Интернет) за всички:

Целта на проекта е модернизиране на цифровата инфраструктура на територията на общината в рамките на Териториалния градоустройствен план за дигитално развитие, който ще бъде създаден. Плана включва „повишаване на скоростта на Интранет в не-плътни райони“, с инсталирането на мрежови комуникатори на територията на всяка община и отделни квартал в Община Варна в цел социални групи в ограничени финансови възможности или подвижност да получат безплатен достъп до Интернет.

Втората част на проекта ще се отнася до реализация на високо скоростен достъп във Варна. В централният част на град Варна ще бъдат  разположени над 5000 точки  FFTH (Fiber to the home) за достъп. Тази директна връзка към Интернет чрез оптични влакна ще осигури минимален скорост от 100 Mb /секунда, основно за граждани от различни социални групи в нужда или с ограничени финансови възможности, пенсионери, инвалиди, други, хосписи, детски градини, училища и други.

Благодарение на този проект ще се предоставят 5000 пакета от безплатен достъп до широколентов или високоскоростен Интернет.

2. Разширяване на мрежата от ежедневни карти за достъп (CVQ):

Инструмент, който ще се превърни в първа необходимост за потребителите на обществени услуги в общината.
Тази уникална карта ще осигурява достъп до различни услуги:
– Училище (достъп до хранене в училищни столовете и такива в детските заведения),
– Достъп до центрове за отдих в града;
библиотека за играчки (управление на заемане и резервации);
– Водни центрове и общинският басейни.
Този инструмент ще улеснява обмена между потребители и общността, както и достъп до различните услуги, за да се гарантира еднакво качество на услугата на цялата територия на общината.

3. Реализация на „Цифрови обществени пространства“ (зали за достъп към Интернет):

В цел популяризиране на използването на информационните и комуникационните технологии в общината, ще бъдат реализирани тестово шест цифрови обществени зали, отворени шест дни седмично – безплатно.

Това ще са места за обучение на гражданите в цел използване на компютърни системи и различни услуги в общината. В тези центрове ще се предлагат допълнително и различни семинари за обучение на гражданите.

4. Реализация на FabLab:

В общината ще се оборудвала тестово няколко центъра с FabLab. Центровете ше бъдат оборудвани с 3D принтер, фрезова и CNN машина за лазерно рязане.

Целта на това оборудване е да накара обществеността да се научи, като приложи на практика знания, и да позволи на учениците да направят свой прототипи.

Благодарение на FabLab общината ще заси своята ИТ видимост и ще развива своето присъствие в области, които не са проучени: да трупа опит в създаване на 3D прототипи и в областта на електрониката.

В FabLab ще работят стажанти и студенти от града. В партньорство с фондаци и сдружения ще има възможности да се организират и безплатни семинари един ден седмицата за ученици и млади хора. Тези семинари, реализирани в продължение на десетина седмици, ще позволяват на участниците да открият нови възможностите за дигитално  производство и да реализират своя собствен проект.

5. Реализация на „Порталът на общността“:

„Порталът на Общността“ на Община Варна ще е портал с една точка за интегриран достъп на гражданите до всички услугите предлагани на общината, и до предлаганите услуги от всички районни кметства в общината.

6. Реализация на проект „Видимост“:

За да се подобри проследяването на болни пациенти у дома им, ще се реализирала нова иновативна система за електронно здравеопазване.

Системата ще позволява в реално време на болногледачите и социалните работници полагащите грижи да наблюдават хронично болните чрез смартфони: запис на медицински данни, които се предават на лекаря или към медицинската сестра.

в общината ще се кандидаства по ЕС програми за реализация и на много други проекти, като:

  • Изграждане на нова Интранет мрежа на града, в кв. Каменар и в други места;
  • Внедряване на с-ма за управление на електронни документи;
  • Обучение и запознаване на гражданите с цифровите инструменти на общността.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share