Д-р инж. Дойчин Ников: От години на ниво София и на ниво Варна липсват държавници, които да видят потенциална на Варна и пристанище, като врата към Централна Европа и Азия, това е неизползван огромен икономически потенциал за развитие на града, на региона и на Североизточна България.

Географско разположение на Варна на Балканите, геостратегическото й положение в Черно море и наличие на черноморско пристанище – Пристанище Варна с плацдарм от тил Девня, налично Фериботно пристанище до Белослав с изградени фериботни връзки с които разполагаме, наличието на ресурс от ЕС фондове и програми са пълна предпоставка за ускорено икономическо развитие на града и това да бъде транзитна врата на товари  към Централна Еврова от Азия.

Това, което липсва, е всякаква визия и амбициозна управа на община Варна, която активно да привлича инвестиции с висока добавена стойност и мащабни европейски средства, които значително да подобрят инфраструктурата и условията за правене на бизнес във Варна. Постиженията на нашите съседи в Румъния са безспорни – Констанца само за едно десетилетие се превърна в двигател на икономиката на цяла Румъния с мащабни ЕС инвестиции в модерно дълбоководно пристанище най-голямото в Черно море, мащабни инвестиции в инфраструктура – икономически зони, скоростни жп пътища и автомагистрала към Централна Европа. Всичко това е важна предпоставка за привлечените край Констанца над 1 милиарда евро преки чужди инвестиции (ПЧИ) за 10 години, тези инвестиции пряко са причината за вдигнаха на стандарта на живот, тези инвестиции генерираха възход на икономика, производство и икономически ръст, за които ние може само да си мечтаем в България.

Търговският поток от товари Азия към Европа е 320 млр.$ на година в основна си част тези товари се превозват с контейнери чрез дълбоководни контейнеровози за съжаление от както сме в Европа във Варна няма разработен нито един проект за дълбоководен контейнерен терминал, липсва и концепция на държавно ниво. Днес Констанца разполага с няколко дълбоководни контейнерни терминали, които генерират колосално количество инвестиции на година – над 250 млн. евро на година към региона и млн. тонове транзитни товари, всички това развива икономически Констанца, привлича колосални инвестиции, генерира работни места и увеличение на доходи.

Основно поради липса на модерни пристанищни мощности към 2018 година – пристанище Варна имаше техническа възможност да обработва само 41,8% от всички налични кораби за насипни товари като 100% от целият флот съгласно данни в регистри на SSMR rеport, www.isl.org и The Builk Carrier Register 2010-2017. За сравнение в пристанище Констанца този процент е 77,3% от целият наличен флот.

Прогнози за 2025 година за пристанище Варна са още по тревожни, този процент вече пада на 11,8% от целият флот за насипни товари (или имаме понижение 71,8% основно заради липса на планувани в изграждане на дълбоководни терминали). В пристанище Констанца към 2020 година процента от възможности за обработка на кораби е 95,3% от целият флот за насипни товари (или се отчита повишение 23%) повишението е свързано с изграждане в завършване на два нови дълбоководни терминали до 18 метра – контейнерен и за насипни товари (основно зърно) там с ЕС финансиране до 2020 година.

Във време на глобална конкуренция на градовете за европейски инвестиции, смятаме, че Варна задължително трябва да има работеща и амбициозна дирекция за привличане на инвестиции и зам. кмет по инвестиции, за съжаление в Община Варна от години и днес – такава дирекция няма.

 От години няма обществен дебат за развитие на едно важно черноморско пристанище – Пристанище Варна. Докато в Пристанище Констанца – Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Констанца (Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime“ Constanta) и Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Румъния (ACN Administrația Canalelor Navigabile) реализират европейски инвестии и проекти по Оперативни Програми до 2020 година за над 560 млн.евро. В Пристанище Варна откакто България е технически член на Европа няма реализиран практически нито един мащабен проект с европейско финансиране.

Днес в Констанца се изгражда нов ro-ro терминал за леки автомобили в пристанището Констанца Юг Агигея на кей 3S, извършват се инвестиция за драгиране на пристанище Констанца и се изграждане на специализиран стоянки до дълбоководен кей D80, паралелно в Пристанище Варна – няма нищо мащабно. Извършва се единствено една дейност по социализацията или разширяват пешеходната зона около Морска гара в изграждане на нови завидения. Тази в обем извършвана “социална” дейност днес неизбежното ще доведе до преместване на цялото товарното пристанище извън града към една посока – Пристанище Варна – Запад.

Липсата на ясна дългосрочна концепция за развитие пристанище Варна като дълбоководно пристанище го лишава практически от всякакви транзитни товари и го лишава от мащабни инвестиции ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) всеки ден. Това неизбежно спира икономическото развитие на Варна, на област Варна и на цяла Североизточна България, а също лишава Варненска област от едни потенциални и мащабни преки доходи в БВП (Брутният Вътрешен Продукт) всяка година и в бъдеще.

Д-р инж. Дойчин Ников
председател Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ), 4.03.2023

 

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share