Категория: 22. Структурни фондове на ЕС

В България от години липсата държавна политика в областта на бедствията. След практическото закриване на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА) през 27 юли 2009 година, след ликвидирането на „Гражданска защита“ чрез прехвърлянето на основните ѝ функции през 1 януари 2011 година към част от личния състав към ГД Пожарна безопасност и

Сдружение НПО ”Бъдеще за Варна” в обществена полза е съзирало още 02.11.2018 година - Президента на Република България - г-н Румен Радев за това, че Община Варна умишлено бави от четири години важни икономически проекти за град Варна. С писмо 94-00-1974/09.11.2018 към Община Варна, Администрация на Президента на Република България веднага е поискала писмено становище

Централното географско разположение на Варна, геостратегическо положение и голямото черноморско пристанище, с който разполагаме, са предпоставка за ускорено икономическо развитие на града. Това, което липсва, е всякаква визия и амбициозна управа на варненска община, която активно да привлича инвестиции с висока добавена стойност и мащабни европейски средства, както и значително да подобри инфраструктурата и условията

Д-р инж. Дойчин Ников председател на неправителствена организация Клъстер Черноморска Икономическа Зона: "Постиженията на кмета Иван Портних са саботирани 1 млрд.евро ЕС инвестиции към проекти за Варна и Североизточна България от 2015 година!"   Централното географско разположение на Варна, геостратегическо положение и голямото черноморско пристанище, с който разполагаме, са предпоставка за ускорено икономическо развитие на

Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората. Град Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във Еропа

“Сегашното управление на града в лицето на г-н Иван Портних няма никаква алтернатива за финансиране и за изграждане на Аспарухов мост от втори мост през варненското езеро в близките 10 години. Експертният им капацитет изцяло се свежда само до едни гръмки обещания за избори, но без нещо в намерения и във възможности да направят –

Панорамен вид на ДКС-Варна през последните 6 години Не зависимо от почти половин милиардният си общински бюджет за 2020 година, Варна си остава единственият голям град, който няма индустриална зона, няма и Експо център в качеството си на европейски град и при факт от вече 10 години членство в Европа. За това време Барселона си

Според ИПГВР на Варна средно за целия град има недостиг от 42% паркоместа. Особено остро стои този въпрос в централната градска част, поради обстоятелството, че това е зоната, в която се реализират над 20 % от дневните пътувания със стопанска цел, става ясно, че в нея въпросът с паркирането стои най-остро. С най-голяма сила това

Основен акцент в район Приморски през 2019-2023 година ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват въздуха, също ще акцентираме за инициативи с гражданите по облагородяване на площите в подходяща зеленина. Решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки ще е друг
Основен акцент в облагородяване на подзоната ще включва облагородяване на  Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ 10135.1509.1 прибл.РЗП 176 773,62кв.м) през 2019-2023 година, като ще включва дейности: 1) Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура; 2) Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG