Категория: 13. Чист и зелен град

БТА: Община Свиленград поема сметосъбирането, намалява два пъти разходите за дейността.” БТА, 2018 г. Общинските служби поемат управлението, оптимизирането на наличните природни ресурси и сметосъбирането в гр. Барселона, както и на градското пространство и общинската територия, за да гарантират предоставянето на услугите на гражданите, търсейки качеството на околната среда и комфорта на хората. Поддържането на

БТА: Община Свиленград поема сметосъбирането, намалява два пъти разходите за дейността.” БТА, 2018 г. Общинските служби поемат управлението, оптимизирането на наличните природни ресурси и сметосъбирането в гр. Барселона, както и на градското пространство и общинската територия, за да гарантират предоставянето на услугите на гражданите, търсейки качеството на околната среда и комфорта на хората. Поддържането на

“Плаж “Поморие-изток” е един от най-посещаваните плажове в Поморие. Той е разположен на една от най-атрактивните улици в града – ул. “Крайбрежна”. Иван Алексиев – кмет на Поморие, 2018 г. По думите на кмета на града Иван Алексиев плажът е предпочитано място, както от гостите, така и от поморийци, а участването в процедурата за концесия

С мисия за развитие на нашият черноморски град и за постигаме на европейски облик ще формираме общински звено и ще го екипираме с модерна техника (ще търсим и ЕС средства) за регулярно почистване на плажната ивица по примера на Община Валенция и други градове в Европа. Един път за винаги ще решим този хроничен проблем
Бюджет за сметопочистване, надхвърлящ тази години 37 млн. лв. Очевидно е, че даже да достигнем 100 млн. бюджет – проблема сотпадъците чрез този управленски подход е нерешим, нужен е съвсем нов мениджърски подход на европейско ниво. Невъзможно е да заживеем в подреден и зелен град с високо качество на жизнен стандарт и с европейски облик,
Градът от години ни е мръсен и на места доста занемарен. Контейнерите за боклук са стари и препълнени, крайбрежните ни алеи до морето с контейнери смет и миризма, улиците са покрити с кал и прах, между блоковите пространства са обрасли и неподдържани, уличното озеленяване и дърветата трудно може да се каже, че редовно се поддържат,
Днес по официални данни 47% от цялото население на град Варна е изложено на нива на шум от автомобилен трафик над граничните стойности за 24 часа. 52% – над граничните стойности за ден, 29% – над тези за вечер и 44% за нощ. Същевременно 79% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т.
Вместо да реши окончателно проблема и да се посвети върху елиминирането на  източниците на замърсяването в града чрез прилагане на система за мониторинг в реално време по примера на Европа, община Варна търси начини да скрие реалните данни или да избяга от проблема в решение. Наличието на една станция в града е твърде недостатъчно за

– Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател. – Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG