Категория: 06. Здраве, образование и спорт

Успешни примери от Европа за реализация на общински училища изцяло 100% чрез ЕС финансиране ЕФРР, ЕИБ и ПЧП: Нови 24 училища в Община Атика – Гърция, ОП (65% ЕФРР, 35% ЕИБ ) 2007-2014 година Общата стойност на проекта е 110 млн. евро ( 65% ЕС безвъзмездно финансиране и 35% ЕИБ чрез ПЧИ). Този проект включва

Община Варна разполага с общо 92 (от тях 5 бр. нови сгради) обекта от образователната инфраструктура. Това са основно сгради, строени между 30-те и 70-те години на миналия век по типови проекти. През годините са извършвани частични или козметични ремонти, без съществени дейности по поддръжка и укрепване, което е довело до амортизиране на сградния фонд.

Успешни примери от Европа реализация общински болници и здравни центрове (в подобие на ДКС-та в България) чрез финансиране ЕФРР: Нови здравни центрови в Талин – Естония, ОП (ЕФРР) 2014-2021 година Общината Талин си е поставил за амбициозната цел създаването на модерен здравен център във всеки от осемте столични квартала. В момента в Талин се изграждат

Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно Сериозен пропуск или немарливост на предишната общинската администрация и кмет е че в сайта на общината липсва - Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2018 година (ОПР). Още 2019 година ще изготвим актуален анализ и отчет за
Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно Ще въведем нов образователен модел във варненските училища през следващата учебна година (от 2020/2021 година) паралелно ще извършим  масираното обновяването на образователната инфраструктура, включително – нови програми, нови интерактивни дъски с възможности за използване на електронни учебници и на електрони дневници. Три нови програми
Неразделна част от нашият План за Варна за развитие на града в полза на гражданите е предоставянето на качествени услуги по здравеопазване, до болнична и спешна помощ на цялата територия на община Варна и в близките курортни комплекси. По официални данни само 58 % от населените места, обслужвани в страната, имат възможност да получат спешна
Д-р инж. Дойчин Ников: Управленски дългосрочен приоритет за Варна трябва да бъде изграждане на инфраструктура целогодишна за активен спорт и СПА туризъм с ЕС финансиране Неразделна част във всеки град в Европа в цел развитие на градовете в полза на гражданите е предоставянето на качествени услуги по активен спорт, нов общински балнеолечебен център, модерен минерален
IV. Приоритет - Изготвяне на проект на Очна университетска клиника за модернизация и кандидатстване още 2020 година за ЕС финансиране в Брюксел (ЕК) Приоритетно ще работим за пълно съдействаме и в подкрепа на Медицински университет – Варна в цел още 2020 година за изготвяне на проект за очна клиника и за модернизация, и в цел кандидатстване
Приоритетно ще инвестираме не само в подобряване на материалната база на учебните и здравни заведения, но и ще осигурим достъпни на цялата територия на града нови и модерни спортни съоръжения за целогодишно ползване, като за тях ще кандидатстваме и ще търсим приоритетно ЕС инвестиции по различни програми. II.1 Приоритет - мащабна, нова и модерна спортна
Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно Качеството на образованието е водещ приоритет в глобален мащаб и Европа. Обикновено под качествено образование се разбира модерна учебна сграда, модерни и дигитално обзаведени кабинети и постигнати високи резултати на учениците на изпити по приети формати. Качественото образование обикновено се измерва с крайните резултати
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG