Категория: 06. Здраве, образование и спорт

Loading

Успешни примери от Европа за реализация на общински училища изцяло 100% чрез ЕС финансиране ЕФРР, ЕИБ и ПЧП: Нови 24 училища в Община Атика – Гърция, ОП (65% ЕФРР, 35% ЕИБ ) 2007-2014 година Общата стойност на проекта е 110 млн. евро ( 65% ЕС безвъзмездно финансиране и 35% ЕИБ чрез ПЧИ). Този проект включва

Loading

Loading

Успешни примери от Европа реализация общински болници и здравни центрове (в подобие на ДКС-та в България) чрез финансиране ЕФРР: Нови здравни центрови в Талин – Естония, ОП (ЕФРР) 2014-2021 година Общината Талин си е поставил за амбициозната цел създаването на модерен здравен център във всеки от осемте столични квартала. В момента в Талин се изграждат

Loading

Loading

Loading

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share