Категория: 09. Иновации и умен град

Интелигентната икономика (eCity т.н.“Дигитална” карта на града) ще предложи на един град като Варна, развит електронния бизнес и електронната търговия, интелигентни стратегии за повишаване на производителността, иновативни продукти, услуги и бизнес модели. Тя ще създаде благоприятна среда за развитие на интелигентни клъстери и предприемачески екосистеми, което ще доведе до местна и глобална взаимосвързаност на физически
Ще се реализира Интелигентната мобилност („Smart Mobility“) в града, тя конкретно ще обхване интегриране на всички транспортни и логистични системи. Това ще са устойчиви, безопасни и взаимосвързани транспортни системи, които ще включват автобуси, автомобили, велосипеди и пешеходци в ситуации с помощта на един или повече видове транспорт по придвижване в града. Предоставената информация ще бъде достъпна
Реализацията на интелигентно управление (e-Municipality) във Варна, изисква рамка за цялостно градско управление, включително услуги и взаимодействия, които ще се свързват и интегрират - публични, частни, държавни, а също и европейски обществени организации на ниво София и ниво Брюксел. Само така градът може да функционира ефективно като единен организъм - успешно да се развива, ефективно
Една от основните характеристики на информационните системи на електронно управление е удобството им за ползване и тяхната достъпност за хората в неравностойно положение, за възрастните хора и за всички потребители това ще е един от основните приоритет при реализацията на интелигентното управление в града, в тази цел ще бъдат разработени конкретни и комплексни мерки в постигането му като цел на база прилагането на успешни практики от България и
Ясно доказателство за това, колко маловажна за общината е темата за иновациите е липсата на специално звено и липсата на зам. кмет по дигитализация. Едно звено и зам. кмет които да координира трансформирането на Варна от град на 20-ти век в умен такъв на 21-ви. Морската столицата ни е дигиталното сърце на Североизточна България и
Ясно доказателство за това, колко маловажна за общината е темата за контрол и превенция на наводненията /риска/ е липсата на такава система реализирана в община Варна за 5 години и то при факта от трагичният инцидент с жертви през 2014 години от наводнение сполетяло като бедствие Аспарухово. - 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение.
Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия.  - Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз.  - Много от градовете в Европейския
Безспорно, един от важните компоненти на  Smart City™ т.н. „Умен Град” е интелигентната транспортна система, която оптимизира движението на транспортни средства изобразявайки пътната обстановка в реално време на информационните панели, разположени по улиците или на смартфоните на гражданите, подсказвайки оптимални  маршрути, задръствания, ПТП, улици в ремонт и предоставяйки други полезни функции. Реализацията на Интелигентна Транспортна
От години във Варна сме се нагледали на неефективни транспортни проекти, като Интегриран транспорт – Варна с похарчени десетки милиони и държавни или общински средства при напълно спорен или почти някакъв видим резултат. Днес от всеки гражданин във Варна навсякъде в града са видими множество такива напълно неефективни проекти и нерентабилни проекти на общината като
Основен източник на шум в градoвете са средствата на транспорта. Граничните стойности за нивата на шум са 70 децибела през деня за производствени зони, 65 децибела за територии, подложени на въздушен или релсов транспорт, и 60 децибела за зони с интензивен автомобилен трафик. Днес по официални данни 47% от цялото население на град Варна е
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG