3250

✔️ Безпорно важен и изключително нужен проект в цел целогодищно привличане на туристи към Варна!

✔️ Единствената възможност да привлечем туристи е фокуса ни да е насочен към туризъм извън 3-4 месеца летният сезон. Изграждането на атрактивни СПА комплекси с концепция “четири сезона” от години се прилага в Германия (Tropical Islands), Румъния ( Терме Букурещ), Гърция, Полша, Латвия, Франция (Аквапарка Aquaboulevard), Япония и даже в Норвегия (Pirbadet Waterpark) на брега на самото море от мащабни закрити басейни и СПА комплекси.
✔️ Това е уникален проект за град Варна или за друг голям град в България от концепция 4 в 1 за Аквапарк с изкуствен плаж (покрит зимата от постоянна температура над 25 градуса с подвижен покрив) и отделна тропическа лагуна с изкуствени вълни за сърфинг, СПА комплекс с балнеолечебен център, Експо част в нов Експо център и Конгресен център всичко в едно – един проект на СНЦ “КЧИЗ” за целогодишен туризъм, който търси своя партньор при налично ЕС финансиране вече четвърта година [1].
✔️ Проектът е част от една мащабна и иновативна концепция “четири сезона” разработвана 5 години от реализация на поетапно на три ключови и нови туристически дестинации или атрактивни туристически обекти от международен ранг около град Варна и Белослав, и за наличните курорти в области Варна и Добрич.
✔️ При поетапна реализация за 6 до 8 години от старта си до пълна си реализация, концепцията може да генерират сумарно като проектен потенциал 5.000 до 10.000 броя туристи на ден в зависимост реализираната обща площ от избран проект от комплекс (РЗП), и в зависимост от стратегическо разположение в близост до конкретен град с туристически комплекси от налична леглова база към момента.
✔️ Целта на проекта е да оползотвори налична леглова база неизползвана 8-9 месеца извън летният сезон в един черноморски и друг курорт, и чрез надграждане и изграждане на нова леглова база в бъдеще в близост до аквапарка и да се генерира постоянен поток от 600 000 до 1 200 000 потенциални туристи за година в бъдеще в срок примерно до 10-12 години в зависимост от спецификацията и РЗП на самият реализиран комплекс по проект като концепция.

 

 ✔️ Приоритет: Кандидатстване Брюксел (ЕК) за изготвяне на технически проект за изграждане на комплекс за целогодишен туризъм и спорт.
В цел ускорена реализация комплекс за целогодишен туризъм и спорт във Варна до 2025 година трябва да се предприемат незабавни  действия още 2022 година да бъде изготвен идеен проект с обосновка за финансиране, с капацитет миниум 4000 посетите на ден с участието на експерти от България и Брюксел в една цел проекта да отговаря на изискванията от възможности за успешно европейско финансиране на такъв проект. Това трябва да бъде ключов приоритет в изпълнение за развитие на целогодишният туризъм на региона, на общината и на Областна администрация – Варна [2].
 
Финансиране?
✔️ Реализация на мащабен комплекс за целогодишен туризъм и спорт е напълно възможно при активни действия на общинска и областна администрация. Нужен е идеен проект и активност в кандидатстване и одобрение от възможности до ЕС финансиране – до 80-85% безвъзмездно при наличие на успешна практика от финансиране чрез Кохезионни политики – множество успешно реализирани проекти в Европа за такива проекти от комплекси за целогодишен туризъм и спорт с ЕС финансиране – като модерният център Аквапарк “Fala” – Полша, Обща площ: 27 ,550 кв.м., РЗП: 25 , 893 кв.м. , Капацитет: 13 000 посетили на ден, инвестиция – 47 млн.евро (85% безвъзмездно ЕС), Аквапарк “Termy Uniejów” – Полша и други. Дофинансиране от общата стойност на инвестицията е възможно чрез плануване й в държавен бюджет и държавно участие, чрез Юнкер (или ЕИБ ниско лихвен кредит) или чрез публично-частното партньорство с инвеститори.
 

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: ДА. Изцяло готов идеен проект с изготвени в пълен обем икономически и SWOT анализи налични в СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” от 2015 година.
(2) Обосновка за ЕС финасиране: ДА. Проекта има изготвена изцяло на 100% готова обосновка за ЕС финансиране в цел заявяване на проекта веднага в Брюксел.
(3) Официална подкрепа: Проекта е официално подкрепен в цел реализация от Областна администрация – Варна.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: ДА. Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране.  
(5) Възможности за дофинасиране 15-20% на проекта чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер или чрез ПЧП инвеститор: ДА. ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI НАД 15%.
(6) Заявен интерес от инвеститор/участие чрез ПЧП: 200 листа бизнес план наличен, нужен е Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.

Фаза 0 – 3D визуализации.
Готовност. 80%
Фаза 1 – Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект.
Готовност на Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект. 100%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране.
Готовност на Обосновка за ЕС финансиране. 100%
Фаза 3 - Кандидатстване за финансиране - европейско.
Готовност. 100%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци. Подготовка за Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.
Готовност. 70%
Фаза 5 - Кандидатстване за финансиране или дофинансиране - чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер, инвестиционен фонд или частен инвеститор (ПЧИ).
Готовност. 70%
Фаза 6 - Технически и Работен проект.
0%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
Готовност от проектна компания от чужбина с опит. 80%
Фаза 8 - Строителство.
0%

Източници:

[1] При поетапна реализация за 6 до 8 години в региона на Варна подобна целогодишно използвана туристическа инфрастрактура може да генерират сумарно потенциално до 5.000 до 10.000 броя туристи (нощувки) на ден през зимата. В зависимост реализираната обща площ от избран проект от комплекс (РЗП) от закрит аквапарк и СПА комплекс, и в зависимост от стратегическо разположение в близост до конкретен град с туристически комплекси от налична леглова база това са от 9 до 18 млн. лева на месец допълнителни приходи само от заемането на неизползвана леглова база над 14000 легла извън сезона за региона на Варна. Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ”КЧИЗ” автор на проект “Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж с експо част в град Варна за целогодишен туризъм

[2] 15.IV. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ – КОМПЛЕКС ЗА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ И СПОРТ (ПЛАН И СТРАТЕГИЯ) – ПЛАН ЗА ВАРНА, СНЦ”КЧИЗ”, Д-р инж. Дойчин Ников.

Модернизация на пристанище Варна. Регионален център край Варна по бедствия и аварии (и по морско спасяване).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share