3671

✔️ Модернизация на пристанище Варна – планира се пълна модернизация на пристанищен терминал Варна – Изток и на пристанищен терминал Варна – Запад.  Европейската комисия (от 29.6.2021/E-002031/2021) окончателно отказа ЕС финансирането на Интермодален терминал Варна (нови пристанища), европейски средства ще има само за модернизация на съществуващи пристанища. 

“МСЕ за периода 2021—2027 г. не предвижда възможност за финансиране на изграждането на ново пристанище.”, това заяви г-жа Адина Валеан – Комисар по Транспорта в Европейска комисия в отговор на зададен въпрос за изграждане на нови пристанища в България и възможности за тяхното ЕС финансиране.

✔️ 1 Стъпка: Задължително трябва да се определи основните цели за развитие на двата терминала до 2027 година, реализация в планиране на дълбоководни терминали, и инвестиции в нови пристанищни мощности;

✔️ 2 Стъпка: Окончателната изработка на Мастър план на Пристанище Варна (задължително в срок не по-късно средата на 2022 година) след провеждане на открита и публична дискусия;

🎯 Между 2017-2020 година в Румъния – 647 млн.евро европейски инвестиции са инвестирани в Пристанище Констанца. Като в Констанца е реализирано:
– Нов ro-ro терминал за леки автомобили в пристанището Констанца Юг Агигея на кей 3S;
– Драгиране на пристанище Констанца;
– Изграждане на специализирани стоянки до дълбоководен кей D80 на пристанище Констанца;
– Инфраструктура работа по развитието на специализирани терминали в Констанца юг – терминали 3S-4S (етапи I + II + III), което ще позволи обработката на 3700 превозни средства на ден – на площ 107 ха;
– Изграждането на LNG терминал южно пристанище Констанца;
– Доставена станция за втечнен природен газ на котвена стоянка D99 и платформа за паркиране (16,50 милиона евро);
– Разширение за достъп на баржи – пристанищен терминал Южна Констанца етап II и неподвижни платформи (12 ха);
– Разширяване до четири платна на пътя между порта 7 и сливането с мост км 0 + 540 km над Дунав – Черно море единствен път, който свързва между порта и северния пристанищен град Констанца – на стойност 13,05 милиона евро;
– Удвояване на железопътната линия Агигея към изиране пристанището Констанца Юг – стойност 5,0 милиона евро.

Финансиране?
Реализация на проекта се предвижда да стане чрез 80-85% безвъзмездно ЕС финансиране с дофинасиране на проекта 15%-20 от ПЧИ (участие на инвеститор ПЧП-Публично-частно партньорство), или ниско лихвен кредит ЕИБ/Юнкер, или чрез държавно бюджетно финансиране.

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: Идеен проект с изготвени в пълен обем икономически и SWOT анализи налични в СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” от 2018 година. Изготвена концепция за достъп на дълбоководни кораби (дълбоководни контенеровози и бълкери) в пристанище варна (във варнеското езеро и към пристанище Варна-Запад) [1]. Изготвена технически решение –  ПРОЕКТИ №1 И №2 (+ №3) ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА = 3 В 1 „МОСТ & ШЛЮЗ & ТЕРМИНАЛ” ЗА ДОСТЪП КЪМ ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО [2].
(2) Обосновка за ЕС финасиране: ДА. Проекта има изготвена изцяло на 100% готова обосновка за ЕС финансиране в цел заявяване веднага в Брюксел за финансиране на технически проект.
(3) Официална подкрепа: Проекта е официално подкрепен в цел реализация от Областна администрация – Варна и от Пристанище Варна ЕАД.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: ДА. Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране.  Проекта фигурира, като под проект за изпълнение в проект  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) е заложен за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР)
(5) Възможности за дофинасиране 15-20% на проекта чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер или чрез ПЧП инвеститор: ДА. ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI НАД 4,3%.
(6) Заявен интерес от инвеститор/участие чрез ПЧП: Нужен е Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.

Фаза Пред-проектна – Мастър план на пристанище Варна.
10%
Фаза 0 – 3D визуализации
Готовност. 30%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране.
Готовност на Обосновка за ЕС финансиране. 50%
Фаза 3 - Кандидатстване за финансиране - европейско.
Готовност за кандидастване директно в Брюксел 2022 година. 50%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци. Подготовка за Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.
Готовност. 20%
Фаза 5 - Кандидатстване за финансиране или дофинансиране - чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер, инвестиционен фонд или частен инвеститор (ПЧИ).
Готовност. 20%
Фаза 6 - Технически и Работен проект.
5%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
Готовност. 50%
Фаза 8 - Строителство.
0%
Разширение на плажната зона и брегови защитни съоръжения край Варна. Реализация на нова инфрастрактура 4-ри сезона край Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share