Проект «Втори Аспарухов мост на две нива» на СНЦ “КЧИЗ“

„В проекта с цел оптимизиране транспортната инфраструктура и трафика в региона се предлага строителството на нов втори мост до съществуващият Аспарухов мост в проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна. Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града. Планира се моста да се изгради на две нива (реализация на два етапа): Ниво 2 – за трафика от града и от бул.Левски и Ниво 1 – за трафика от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“. “

  • ДАТА: МАРТ, 2017
  • КЛИЕНТ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА И МРРБ
  • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 6 години
  • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 0,7* милиарда ЕВРО за I Етап (Ниво 01) / 0,9 милиарда ЕВРО за I и II – Етап (Ниво 1 и 2)
  • ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI над 5,5%

[project_list type=”bridge” status=”active” sort=”start”]

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share