Проект за «Нов модел на държавно управление на парламентарна Република България»

Основна цел: Реализация на «Нов модел на държавно управление на парламентарна Република България» и стабилно редовно правителство 2023 година.

От две години в България не може да се генерира редовно правителство.

От две години се въртим в една спирала на предсрочни и поредни избори, които нищо съществено – не могат да решат за България.

Никога не променяме нещата, когато се борим със съществуващата реалност. За да променим нещо, създай нов модел, който прави стария вече негоден. – Буда  

Определено всички ние – българските граждани, политически партии, партии на статуквото, партии на промяната и всички неправителствени организации, нагледно се убедихме за последните две години в България и след множество предсрочни парламентарни избори, че няма как да променим наличната политическата ситуация, като се борим със съществуващата реалност от един напълно провален модел на държавно управление на държавата ни.

Ако действително искаме да променим нещо, всички ние заедно трябва да създадем – нов модел на държавно управление на Република България, който да направи старият модел – напълно негоден.

Нуждаем от нова концепция за държавно управление на България:

(1) България се нуждае от нов модел на държавно управление, което да гарантира пълна прозрачност и обществен контрол на решенията на министерства и държавни агентствата пряко от гражданската власт.
Такъв контрол от години – изцяло липсва в България.

(2) България се нуждае от нов модел на държавно управление, което да гарантира пълна прозрачност и обществен контрол на решения на комисиите в Народното събрание, чрез пряко участие в тях на гражданската власт.
Такъв контрол от години – изцяло липсва в България.

(3) България се нуждае от нов модел на държавно управление, което да гарантира пълна прозрачност и обществен контрол на решения на борда на директорите на всички държавни дружества – ВИК, НЕК, “Язовири и каскади”, “Автомагистрали” ЕАДБДЖНКЖИ“, ДПТСВ“, ДП“ПИ”, Мини Марица Изток, държавни летища, държавни пристанища и други такива, чрез пряко участие в тях на гражданската власт.
Такъв контрол от години – също изцяло липсва в България.

(4) Никой в България – не може да отнема или оспорва правото на всеки български гражданин да се кандидатира директно за всички нива на всички власти. Всяко опосредстване от политическите партии е пряко отнемане на това изконно право на гражданите.

Такова право на българските граждани да се кандидатира директно за всички нива на всички власти в България – не се предлага от нито една политическа партия.

(5) В България на политическите партии се дава правото изцяло те да определят кой да бъде допуснат до избори и кой не. С това дадено от една конституция право, политическите партии да са посредник между гражданите и властта, се изземват пълномощията и правата на българските граждани. Политическите партии се поставят над конституцията. По този начин демократичната конституция предизвиква тоталитарна практика.

България се нуждае от нов модел на държавно управление в пряк контрол от гражданската власт – българските гражданите. – Д-р инж. Дойчин Ников.

Нарушаване на принципа за директно избиране на всякаква върхова властова позиция от народа променя фундамента и същността на демократичната държава. Когато една конституция допуска само политически партии да имат монопола да се явяват на избори за държавна власт, става фактически промяна на основата на демократичния обществен строй с тоталитарен. Срива се основният фундамент на демократичната държава – гарантирани свободни избори. Замяната на изборността с назначаемостта е акт на суспендиране на съответната национална конституция. По този начин се осъществява – тих, невидим, институционален държавен преврат.

Това от което се нуждае България и нашето общество е хуманизъм. Хуманизмът преобръща из основи средата, която привежда политическите противоположности в единства. Тази среда е гражданското общество. Всички противоположни политически субекти произхождат от гражданското общество, принадлежат му и са му задължени за самото си съществуване.

Идеологията на хуманизма е силата, която може и е длъжна да привежда противоположните политически партии в единство. Гражданската власт, носител на идеологията на хуманизма, трябва да се превърне в свързващата среда на противоположните политически партии в България. Гражданската власт е средата, която структурира, събира, сплотява и целенасочва хаотично проявяващите се до този момент в България противоположни интереси и хаотична борба на противоположности от политически партии, политици и партийни лидери.

Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта. – Бенджамин Франклин.

И не само това, контрола на гражданската власт – гражданите трябва да е повсеместен и постоянен – в изпълнителна власт, в местна власт, в общински съвети, в областни администрации, в общински и областни комисии или на всякъде.

Първа отговорност на всеки гражданин е да контролира властта. – Навигатора.

До момента нито една политическа партия в България не е предложила – нов модел за държавно управление, които да постигне пряк само контрол над политически партии в изпълнителната власт – редовно правителство от гражданската власт на България – българските гражданите.

Този контрол е в основата на върховенството на закона, ограничаване на ширещата се корупцията и в това да реализира пред поставяне на решения, които са пряко против интересите на българският народ и на националните интереси на България.

Конституцията на една хуманно-демократичната държава, въвежда троен институционален контрол, който е:
1) Механизъм за независим (изграден от гражданската власт), вътрешен контрол на всяка отделна власт.
2) Механизъм за съвместен контрол на всяка власт от другите власти.
3) Механизъм за всеобхватен текущ контрол на избиращите над избраните, над всички нива на всички власти. Всеки управляващ център контролира всички останали центрове.
Този троен институционален контрол – изцяло липсва в България. Липсата на контрол от гражданската власт в България, това е основната причина старият модел на държавно управление – да не работи и той да генерира постоянно корупция, която корупция – да не може да бъде контролирана от никой.

По този важен проект се работи от години, проекта е в процес на окончателно завършване на обща концепция за „Нов модел на държавно управление на Република България“, която ще бъде представена много скоро публично.

Д-р инж. Дойчин Ников, общественик.

18.03.2023г.

 

ДАТА: МАРТ, 2018
КЛИЕНТ: България и гражданско общество
СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до края на 2023 година

 

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share