Проект «ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА+ЕКСПО» на СНЦ “КЧИЗ“

Иновативен и социално значим нов проект за Варна в обществена полза – стартира СНЦ “КЧИЗ”!

Цел на проекта «ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА»: Изработка на идеен проект за интегриран терминал авто-жп-морска гара „Варна Юг“ в едно до 2021 година и кандидатстване в Брюксел (ЕК) за финансиране на технически проект.

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ”: “Предложението ни за терминал „Варна-Юг“ и приложеният обобщен план е базиран на направен обемен експертен анализ на европейска практика за ЕС финансиране и реализация на интегрирани такива – автогари, хъбове и терминали.

✔️ Какво е нужно за реализация с ЕС финансиране: Изработка на идеен проект за интегриран терминал авто-жп-морска гара „Варна Юг“ в едно до 2021 година и кандидатстване в Брюксел (ЕК) за финансиране на технически проект.

Реализация на нова интегрирана на едно място авто – жп гара е заложена като стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. (ОПР) и затова нашите действие ще насочено стриктно в изпълнение на мерките, специфични цели и приоритети вече заложени в плана ОПР:

✔️ До края 2021 години трябва да се разработи окончателен идеен проект за  нов Терминал „Варна – юг”, която ще се намира в тил към езерото непосредствено зад бул.”Девня” и ул.”Ал.Дякович” с миниум РЗП 6000 кв.м.. Ще бъде планиран за проектиране подземен тунел под жп линия в цел осигуряване постоянен достъп до терминала. Терминала ще интегрира – жп гара – авто гара и морска гара в едно общо модерно решение непосредствено на брега на езерото. По проекта ще бъде заложена реализация на бърза водна връзка със скоростни катамарани – от терминал „Варна Юг“ до Аспарухово, до Морска гара, и лятно време до комплексите, до Девня и до Белослав.

✔️ По проекта ще бъде планиран за реализирана подземен тунел (авто-пешеходен), което ще предостави свободен достъп до езерната зона и водните зони на граждани и в цел ефективното ползване на новата морската гара изградена към комплекса със скоростни катамарани, който ще подобрят значително мултимодалните връзки (жп, автобус и воден транспорт на едно място) и ще предоставят нова атракция за туристите посетители на Варна и значително по-бързо предвижване летище-комплексите.

✔️ След изготвяне на идейният проект трябва да се търси и възможности за разширение на терминала с отделни под зони – бизнес, офис и жилищни комплекси (2 етап) в цел реализацията им чрез ПЧП с инвеститори или в цел изцяло дофинансиране от инвеститор на 1 етап в изграждане на терминала съгласно вече налична успешна практика в Европа.

 

  • ДАТА: МАРТ, 2021
  • КЛИЕНТ: OБЩИНА ВАРНА
  • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години (за технически проект)
  • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 10 мил. ЕВРО за I етап
  • 100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране
  • 75-80% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ: За бенифицент – Община Варна по ОП 2020-2027/ ПЧП до 20-25%

 

Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ (КЧИЗ): “КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВАРНА ДА ИМА НОВ И МОДЕРЕН ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА, ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ С ЕС ФИНАНСИРАНЕ Е НУЖНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ В БРЮКСЕЛ (ЕК) ОЩЕ 2020 ГОДИНА” Дата: 2019 година:

Общ устройствен план на община Варна още от 2013 година. конкретизира предложението на ОГП – 80 (Схема на първостепенната улична мрежа) за изнасяне на товарна ж. п. гара  от централната зона на града на запад до с. Тополи.

В Общия Устройствен План (ОУП) се предлага изнасяне и на товарното пристанище на запад, строителство на ново контейнерно в  района на “Топлата вода”, второ контейнерно пристанище за много големи кораби, раположено на новия канал, преди Аспаруховия мост и на зърнен терминал при Леспорт. Тези предложения са в цел да освободят централната градска част от претоварване с транспорт и замърсявания и ще предоставят нови терени за разширение на търговско-деловите и рекреационни функции на центъра на града. Също е заложено

За подобряване на обслужването на града и общината с обществен автомобилен транспорт се предлагат три нови автогари –
– запад, разположена до летището;
– юг, разположена до кръстовището на път І-9 и южния обход;
– североизток, при новия подход към града , разположен над Виница.

ОУП – Община Варна също конкретизира предложението на ОГП – 80 за изнасяне на товарна ж. п. гара  от централната зона на града на запад до с. Тополи. Планира се нова  улица, разположена по северния бряг на езерото. Тя тръгва от Леспорт обслужва Казашко, новата товарна ж.п. гара, новото контейнерно пристанище, новите обществени комплекси, разположени на мястото на старото пристанище  и стига до Морска гара и бул. Приморски;

За да бъде подобрено състоянието на атмосферния въздух, в ОУП са заложени следните мероприятия – Преместване на товарна ж.п.гара и товаро-разтоварните дейности на пристанище Варна-изток извън сегашната регулация на града.

В Общинският план за развитие 2014-2020 е посочено, че разтоварването на централната градска територия и използване на терена за туристически, търговски и бизнес нужди на града изисква изнасяне на товарната дейност на ж.п. гара Варна на запад, което е обвързано и с постепенното преструктуриране на Пристанище Варна – изток и изтеглянето на товарните дейности в западна посока. В плана се предвижда  развитие на ж.п. гара Варна-Запад и ситуирането ú северно от ж.п. линия № 2, между линията и площадката на Домостроителен комбинат Варна. Предлага се организирането на товарна гара, техническа гара и локомотивно депо, а жп гара Тополи да е специализирана за пристанищна дейност.

Варна има нужда от нова автогара, старата автогара е частна собственост и се продава. Още 2012 година членовете на варненския съюз на превозвачите настояват към общината за реализация на нова автогара изградена с ЕС средства или чрез ПЧП. Автогарата на бул.”Владислав” 158 в града не отговаря на съвременните стандарти за обслужване на пътници, сградата се заключва в 19 часа, липсват, каквито и да е елементарни удобства за пътниците.

 СНЦ КЧИЗ”


Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share