Проект “Регионален център по бедствия и аварии” на СНЦ «КЧИЗ»

Иновативен и социално значим нов проект за Варна в обществена полза – стартира СНЦ “КЧИЗ”!

Цел на проекта «ЕКСПО ЦЕНТЪР в град Варна»: Старт на проект за “Регионален център по бедствия и аварий”  и кандидатстване в Брюксел (ЕК) за финансиране на технически проект още до края на 2021 година.

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ”: “Основната цел е през 2021-2023 година изграждане на «Регионален център по бедствия и аварий за региона на области Варна, Добрич, Търговище и Разград» в цел превенция, защита и подготовка на населението срещу бедствия. Основни дейности по проеката ще бъдат: Цел (1): Създаване на регионален център по бедствия и аварий за региона на области области Варна, Добрич, Търговище и Разград в цел превенция, защита и подготовка на населението срещу природни бедствия. Цел (2): Създаване на под центрове и регионални звена за провеждане на обучения и квалификации в области Добрич, Търговище и Разград.

– 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение. Това показва планът за управление на риска, изготвен от Басейновата дирекция “Черноморски район”. 27.11.201

–  В момента основната грижа да предупредят хората при неблагоприятна прогноза, остава за кметовете, особено в малките населени места.

–  За да бъдат обезпечени всички мерки по плана, са необходими около 240 милиона лева. Тези пари обаче не са осигурени и тепърва трябва да се търсят от държавата или по европейски програми. На Варна и региона спешно е нужен такъв център по превенция и защита на населението от наводнение и други природни бедствия.”

 

ДАТА: МАРТ, 2021
КЛИЕНТ: OБЩИНА ВАРНА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години (за технически проект)
ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 5 мил. ЕВРО за I етап
100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране
90-100% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ: За бенифицент – Община Варна/Облстана администрация по ОП 2020-2027.

 

Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ (КЧИЗ): “ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗ ОТГОВОР ДО Г-Н ИВАН ПОРТНИК – КМЕТ НА ВАРНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“ ОТ МАРТ 2018 ГОДИНА?” Дата: 2018 година:

Днес юни 2019 година пет години от трагедията в Аспарухово – Община Варна практически още няма система за мониторинг и за ранно предупреждение на гражданите в риск при опасност от поройни валежи или наводнение?

Няма виновни длъжностни лица за наводнението във варненския квартал „Аспарухово” преди четири години, което взе 13 жертви. Наказателното дело за бедствието е окончателно прекратено от Апелативния съд във Варна, като решението не подлежи на обжалване.

Според съда основната причина за потопа е екстремността на природното събитие от 19 юни 2014 год. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология само за половин час – от 18,30 часа до 19 часа, на един квадратен метър са паднали 138,8 литра валежи. За периода от 15 до 20 юни количеството на валежите пък е било 175,6 литра, което представлява 382 процента от нормата за месец юни. Подобно наводнение във Варна е имало и през 1951 год., когато в три валежни дни през август са измерени 292 литра на квадратен метър.

Общинската администрация във Варна носи косвена отговорност за смъртта на четири жени и две деца само в една от къщите в кв. “Аспарухово”, който през юни 2014 г. беше пометен от опустошително наводнение. Това съобщава сайта “Морето.нет”, позовавайки се на решение на Районния съд във Варна. Според него общината е виновна за това, че не е изпълнила задължението си за почистване на деретата в района, което е станало причина за образуването на водна вълна, довела до трагедията”

 Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ КЧИЗ

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН „ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“ НА СНЦ “КЧИЗ“ Дата: 2018 година:

В Областна администрация Варна на 13.03.2018 г. официално беше представен “Проект за Регионален център по бедствия и аварии” на СНЦ “КЧИЗ“ Присъстваха:

Г-н Стоян Пасев – областен управител на ОБЛАСТ ВАРНА
Инж. Дойчин Ников – Председател на Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”, Член на УС.
Проф. к.т.н. инж. Николай Ников – Член на УС – СНЦ “КЧИЗ”
Инж. Борислав Ников – Член на УС – СНЦ “КЧИЗ” и на НПО ”Бъдеще за Варна”
Директор „Връзки с обществеността“ на СНЦ”КЧИЗ” и други лица.”

сайт СНЦ КЧИЗ

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
bg_BGBG
en_USEN bg_BGBG