Проект “ЕКСПО ЦЕНТЪР в град Варна” + подземен паркинг 800 места до ДКС-Варна на СНЦ «КЧИЗ»

Иновативен и социално значим нов проект за Варна в обществена полза – стартира СНЦ “КЧИЗ”!

Цел на проекта «ЕКСПО ЦЕНТЪР в град Варна»: Изработка на идеен проект за ЕКСПО ЦЕНТЪР в град Варна” и подземен паркинг 800 места до ДКС-Варна до 2021 година и кандидатстване в Брюксел (ЕК) за финансиране на технически проект.

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ”: “Реализация на мащабен експо център в строителство е напълно възможно при активни действия на кмет, общинска администрация и областна администрация. Нужен е идеен проект и активност в кандидатстване и одобрение от възможности до ЕС финансиране – 80-85% безвъзмездно при наличие на успешна практика от финансиране чрез Кохезионни политики – множество успешно реализирани проекти в Европа на експо-центрове изградени с ЕС финансиране – като модерният експо център Fira Barcelona, също и в Париж (Paris Expo Porte de Versailles) и във Валенсия (Exhibition Centre of Feria Valencia). Дофинансиране от общата стойност на инвестицията е възможно чрез плануване й в държавен бюджет и държавно участие, чрез Юнкер (или ЕИБ ниско лихвен кредит) или чрез публично-частното партньорство с инвеститори.
Реализацията на експо център във Варна в значителна сметка ще подобри икономиката и бизнес климата на града, ще създаден ново среда за предприемачество в града, нови работни места и възможности за нов стартиращ бизнес.

  • ДАТА: МАРТ, 2021
  • КЛИЕНТ: OБЩИНА ВАРНА
  • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години (за технически проект)
  • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 2 мил. ЕВРО за I етап
  • 100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране
  • 80-85% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ: За бенифицент – Община Варна по ОП 2020-2027.  ПЧП/ЕИБ до 15-20%

 

Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ (КЧИЗ): “НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЧТИ ПОЛОВИН МИЛИАРДНИЯТ СИ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА, ВАРНА СИ ОСТАВА ЕДИНСТВЕНИЯТ ГОЛЯМ ГРАД, КОЙТО НЯМА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, НЯМА И ЕКСПО ЦЕНТЪР В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД И ПРИ ФАКТ ОТ ВЕЧЕ 10 ГОДИНИ ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПА.”КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВАРНА ДА ИМА НОВ И МОДЕРЕН ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА, ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ С ЕС ФИНАНСИРАНЕ Е НУЖНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ В БРЮКСЕЛ (ЕК) ОЩЕ 2020 ГОДИНА” Дата: 2019 година:

Варна е черноморски град, който се намира в най-източната част на Европа, в близост до страните от Черноморския регион, Близък изток, а също и Каспийски регион. Изграждането на голям изложбен експо- център ще даде възможност за привличане вниманието на бизнеса, на инвеститори от Азия и за издигане на Варна като голям европейски търговски център в югоизточна Европа.

За реализация на експо-център във Варна се говори още от 2005 година. Откриване на представителства на международни организации и изграждане на модерен ЕКСПО-център във Варна фигурира в Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година в раздела “Международно сътрудничество и европейска интеграция”. Още 2005 година общинските съветници са планирали търсене на средства от 15 млн. лева за реализацията му и в цел центъра да привлече чуждестранни инвестиции и да спомогне за икономическото развитие на града. Като една от възможностите на центъра е в него да бъде организирана туристическа борса, каквато няма на Балканския полуостров.”

 Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ КЧИЗ

 

Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ (КЧИЗ): “ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ – ПРЕОРИТЕТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКИНГИ” Дата: 2019 година:

Степента на моторизация в града за последните 10 години се е увеличила минимум с 10 пункта. В момента Варна няма ПУМ (Първостепенната улична мрежа), отговаряща на достигнатата степен на моторизация. Прогнозира се степента на моторизация за 2030 година да достигне 585/1000 души (585 автомобила на 1000 жители) изключително висока за Европа. Първостепенната улична мрежа (ПУМ) в общината е 128.7 км. От нея първокласните пътища са 2.7%, второкласните-26.1 км, третокласните- 32.7 км и четвъртокласните-51.6%.

Проблемът с паркирането е вече от първостепенна важност за всички територии на града, а за централната градска част даже след реализация на синя зона в определени части на центъра си е направо „Мисия невъзможна“. Необходимо спешно да бъдат реализирани ефективни решения, които до доведат до съществено подобрение на транспортната обстановка в града, респективно до облекчаване на най-натоварените участъци от мрежата.

Независимо, че изграждането на 5 бр. нови многоетажни обществени паркинги в централната градска част беше заложено още в 2009 г. от Общинския съвет на гр. Варна е изработена „ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ВАРНА“, до момента такива изградени многоетажни паркинги няма.

За последните 4 години не беше построен нито един обществен многоетажен паркинг, нито в центъра, нито в кварталите на града – независимо от големите обещания. През същия период – градове, разполагащи с много по-малък ресурс от общински бюджет, като Бургас, Пловдив и Стара Загора, успяха значително да подобрят паркирането и да превърнат кварталите си в подредени пространства за живот.”

 Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ КЧИЗ


Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share