Проект «ОЧНА БОЛНИЦА-ВАРНА» на СНЦ “КЧИЗ“

Иновативен и социално значим нов проект за Варна в обществена полза – стартира СНЦ “КЧИЗ”!

Цел на проекта «ОЧНА БОЛНИЦА-ВАРНА»: Реализацията на проекта, има за цел да осигури съвременно медицинско обслужване чрез модерна очна болница (държавна или общинска собственост, или на УМБАЛ Света Марина – Варна) на европейско ниво за жителите на Варна и региона, чрез по-етапно изграждане на нов сграден фонд от нови корпуси и пълно оборудване на болницата изцяло с нова и съвременна апаратура за диагностика, лечение и хирургия на очни заболявания, включително подготовка и обучение на нужните медицински кадри на международно ниво.

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ”: “Очната болница-Варна ще бъде един нов бранд за болници в Еропа и лидер в областта на специализираната помощ за очни заболявания в страната и за обучение на професионални кадри на МУ-Варна, други медицински университети от България и за чужбина.

Болницата ще олицетворява последните световни тенденции за изграждане на здравни заведения, целящи намаляването на пациентския стрес, чрез комплексно усещане за сигурност и качество, надеждност и доверие. Центъра ще бъде на международно ниво, като ще генерира професионална заетост и възможност за професионално развитие на младите студенти и доктори обучавани от МУ-Варна.

Проекта е напълно иновативен за България и специално за Варна, тъй като ще се реализира с ЕС безвъзмездно финансиране и ще има заложена устойчивост по проекта от 3 години, което ще позволи на болницата да се самофинансира в бъдеще.”

Болницата ще разполага с 46 кабинета, оборудвани с последно поколение апаратура за ранна диагностика, 6 операционни, специален сектор за деца, ВИП зона и оптика.

На партерно ниво са разположени приемно фоайе с регистрационно-информационен пост, хигиенни възли за персонал и посетители, включително и за хора с увреждания. Към болницата ще има изпълнени специализирани диагностично-консултативни кабинети. На същото ниво ще бъде разположени аптека и оптика със самостоятелни входове. В аптеката ще се предлагат лекарствени продукти, включително приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура с изготвяне на лекарствени форми за очи. В оптиката са обособени приемно със сектор за посетители и оформено работно място за консултации на клиентите, санитарен възел, машинно помещение със сектор за изработка на очила, ремонти и корекции на рамки.

В отделен корпус на етажи от 1 до 3 ще бъдат изградени 2 фоайета със зона за изчакване, манипулационни, специфични очни кабинети, лазерен кабинет, кабинет здравен мениджър, две операционни зали (на етаж) с прилежащи  помещение за предоперативна подготовка на пациента и помещение за подготовка на очно-хирургичния екип,  сестринска стая, кабинети счетоводство, 2 лекарски кабинета, санитарно – битови възли за персонал, стая за почивка на операционният екип, болнични стаи за наблюдение и лечение с общ капацитет от 10 легла, изолационен бокс, сестрински пост, складове чисто и мръсно бельо, кухненски бокс, административни кабинети, помощни помещение за чист и нечист болничен мек постелъчен инвентар, складове за бутилки кислород и въглероден окис, помещение за разделно събиране на отпадъци (битови и болнични).

Всяка стая ще има самостоятелен санитарен възел – баня WC, оборудвани с мивка с течаща топла и студена вода. Осигурена е възможност за стерилизационни дейности в манипулационните.

В сутерена ще бъдат изпълнени складове и други технически помещения. За автомобилно обслужване са осигурени парко места на територията на медицинския център – 20 паркоместа.

В болницата ще бъде осигурена достъпна следа във всички структурни звена и техните помещения.

Сградата ще се вписва хармонично и ненатрапчиво в околната среда чрез вътрешни и външни паркове със зеленина. През окачената фасада се осъществява визуална връзка през няколко нива с парка и новопостроена спортна зала.

 

  • ДАТА: МАРТ, 2019
  • КЛИЕНТ: OБЩИНА ВАРНА и  УМБАЛ Света Марина – Варна
  • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години
  • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 5 мил. ЕВРО за I и II Етап
  • 100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране
  • 75-80% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ: За бенифицент – Община Варна или УМБАЛ Света Марина ЕАД по ОП 2020-2027

 

Нова визия за 3,3 млн. лв. изправя на крака очна болница, 05 май 2019 г. Днес+:

“Концепция за развитието на специализираната болница по очни болести във Варна предвижда инвестиции от 3,3 млн. лв., които да превърнат лечебното заведение във елитен офталмологичен център от национален мащаб. Документът е разработен от катедрата по очни болести към Медицинския университет, ръководена от проф. д-р Христина Групчева, и беше основна тема на заседанието на здравната комисия към общинския съвет.

С част от инвестиция от 1,8 млн. лв. ще бъде купена лазерна технология, а 1,5 млн. лв.ще се обезпечи основната дейност на лечебното заведение и привличане на млади специалисти. В последните 5 г. само един специализант и то на половин щат е бил привлечен във варненската очна болница. По мнение на експерти за рехабилитиране на сградата по съвременните медицински стандарти ще са нужни около 8 млн. лв. В интерес на пациентите и на варненци е това да стане час по-скоро, в лечебното заведение да работят отдадени и високвалифицирани специалисти, без значение дали базата е общинска или държавна. Автори на разработката са 15 хабилитирани преподаватели и офталмолози, подкрепени от още 11 свои колеги от катедрата по очни болести към варненския медицински университет. 

Наред с пълния пакет стандартни офталмологични услуги, спешния прием и високотехнологични дейности, акцент във визията за развитие на очна болница е детското здраве. Между 10-15 процента от пациентите в момента са деца и младежи, над 50 процента са хора в работоспособна възраст, а делът на пациентите над 65-годишна възраст достига до 40 на сто. В ожесточена конкуренция с частните центрове, където селективно се предпочитат бързооборотни и добре платени медицински дейности, варненската очна болница трупа дългове – 150 хил лв. през 2017 г. и 324 хил лв. за 2018 г. Последният транш от общинския бюджет за оздравяване на лечебното заведение беше направено на 23 януари тази година и размерът му беше 92 хил. лв. 

В анализа си специалистите констатират още, че базата е остаряла до степен, която представлява опасност за пациентите, обстановката предизвиква отвращение поради липсата на условия за персонална и обща хигиена.

На фона на незавидното състояние на базата и на отлива на високквалифицирани специалисти тук е извършена първата в страната трансплантациа на консервирана амниотична мембрана, създадена е тъканна банка, която произвежда уникалните продукти Алоам и Алохил, както и обработка и предоставяне на роговична тъкан. Варненската катедра по очни болести е пионер в трансплантацията на стволови клетки в роговица.

Затова и перспективите пред варненската очна болница са във високите технологии – транслационна, транплантационна и регенеративна офталмология, смятат авторите на концепцията. Преструктуриране на дейността, обновяване и инвестии в материалната база и апаратурата са ключовите думи в документа.

А визията им за развитие на варненската очна болница ще е тема на още дискусии в съвместно заседание на три комисии към общинския съвет – на здравната, на финансовата и на комисията по собственост и стопанство.

Каквоото обаче и да решат комисиите в Общински съвет, ясно е, че Медицинският Университет във Варна е естествената научна среда, където може да се развива офталмологичната наука. С помощта на МУ-Варна и ресурсите, с които разполага университета, би могло да се изпълнят не само технологичните изисквания, но и цялото реновиране на сградата, т.е. финансирането на дейностите със 7-8 млн. лева. Всъщност, въпросът е кой разполага с тези средства към този момент. Засега МУ-Варна разполага с такива ресурси.

А варненци, дори не знаят, дали болницата е общинска или държавна; те просто искат една модерна Очна болница с модерно оборудване и висококвалифицирани специалисти. Такава, каквато отива на офталмологичната школа на град Варна. 

Днес+”


Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
bg_BGBG
en_USEN bg_BGBG