Проекти №1 и №2 (+ №3) Пристанище Варна = 3 в 1 „Мост & Шлюз & Терминал” за достъп към Варненско езеро на СНЦ “КЧИЗ”

ВИКТОР ЮГО: “Няма нищо по-силно от идея, чието време е дошло.”  Варненски експерти от СНЦ “КЧИЗ” и СНЦ “Бъдеще за Варна” още 2016 година са предложили три готови и обосновани още преди 4 години с пълни анализи и в готови проектни-предложение от решения позволяващи достъп на дълбоководни корабите до езерото – без демонтаж или без повдигаме на Аспарухов мост.

 

План за реализация на дълбоководната концепция 2021-2025 година за Пристанище Варна – изпълняван от СНЦ “КЧИЗ”:
– Завършване още 2021 година на генералният план (Мастър план пристанище) от развитие на пристанището в хоризонт развитие до 2030 година;
– Внасяне готова обосновка за дълбоководно развитие за ЕС финансиране директно в Брюксел още 2021 година;
– Децентрализация на пристанището от визия и в план за развитие от София – създаване на пристанищен обществен съвет за развитие;
– Кандидатстване и изработка на окончателен технически проект 2022 година за модернизация на пристанището;
– Привличане на мащабни ЕС безвъзмездни средства и ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) за модернизация на пристанище Варна;
– Изграждане на дълбоководен терминал (контейнерен и дълбоководен) и интигриране на пристанище Варна към логистичният коридор Азия – Централна Европа – Кавказ.

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ”: “Решенията не са нова инженерна концепция и са реализирани над 20 пъти в Европа с ЕС безвъзмездно финансиране и чрез финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Експертно участие в разработката на проектните предложения на клъстера КЧИЗ са взели експерти с професионален опит от Дания, Белгия, Холандия и международна компания изпълнявала строителство като подобни проекти в Белгия.

Проекта може да се реализира само от 18 до 24 месеца, като финансиране на проекта в изпълнение е възможно чрез кохезионните политики в следващият програмен период след 2020 година или чрез ПЧИ с финансиране от ЕИБ съгласно направени – проучвания, консултации в ЕК и обосновка за финансиране в анализи направени от експертният екип работещ за реализация на проекта във Варна от години.

Концепцията за достъп на дълбоководни кораби на СНЦ “КЧИЗ” е авторска и напълно новаторска за България. Тя е представена и вече подкрепена от Областна администрация Варна още 2016 година, като през 2018 година е подкрепена от областната администрация с писмо към Министерство на финансите като част от мащабен проект за нов логистичен коридор през пристанище Варна и през Североизточна България.

Днес концепцията на клъстера е получила пълна подкрепена от Пристанище Варна ЕАД след успешна презентация и защита, като тя напълно покрива и заявено намерение в желание от дирекцията на пристанището за развитие на порта към дълбоководно пристанище в бъдеще. Проекта е съгласуван на ниво Министерство на финансите през 2019 година в цел заявяването му за ЕС финансиране през новият програмен период.

Още април 2015 година с проектното предложение официално в концепция са запознати Община Варна – кмет Иван Портник и председателя на ПК “Транспорт” г-н Алексиев към общинският съвет. Като общината и кмата на град Варна също са подкрепили напълно друг мащабен проект на клъстера – «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway.

Концепцията за достъп на дълбоководни кораби също е представена на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и г-н Ангел Забуртов – генерален директор за становище още 2017 година и в цел съгласуване към изготвяне на общ генерален план за развитието на пристанище Варна.

Концепцията вече е представена пред експерти на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) месец май тази година на първата реализирана работна среща на тема “Втори Аспарухов мост до 2030 година” в МРРБ на ниво София. Проекта в концепция на СНЦ “КЧИЗ” напълно покрива като цялостно решение заложените още 2014 година в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в плана СИР 2014-2020, цели от държавата от намиране на инженерно решение или „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

Автор на проектите и на цялата концепция за достъп на кораби във варнеското езеро е Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ” и на СНЦ “Бъдеще за Варна”.

Според автора на проекта Д-р инж. Дойчин Ников, реализацията на концепция само за 2 (две) години ще позволи в пристанище Варна и след драгиране на канала, изграждане на дълбоководни терминали с дълбочина до 15-16 метра – практически почти на всякъде в акваторията и от налични пристанища на варненското езеро.”

 

ДАТА: МАРТ, 2021
КЛИЕНТ: ВАРНА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години (за технически проект)
ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 180 мил. ЕВРО за I етап
100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране – налична в СНЦ “КЧИЗ”
90-100% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ: За бенифицент – СНЦ КЧИЗ/Областна администрация по ОП 2020-2027.

 

Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ: “КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕПРЕОДОЛИМАТА ЗАСЕГА ПРЕГРАДА, КОЯТО СЪЗДАВА МОСТОВОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДЪЛБОКОВОДНИ КОНТЕЙНЕРОВОЗИ ВЪВ ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО ПРЕЗ АСПАРУХОВ МОСТ?” (АНАЛИЗ НА Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ) НА СНЦ “КЧИЗ“ Публикация дата: 2019 година:

Още април 2015 година с проектното предложение официално в концепция са запознати Община Варна – кмет Иван Портник и председателя на ПК “Транспорт” г-н Алексиев към общинският съвет. Като общината и кмата на град Варна също са подкрепили напълно друг мащабен проект на клъстера – «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway.

Концепцията за достъп на дълбоководни кораби също е представена на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и г-н Ангел Забуртов – генерален директор за становище още 2017 година и в цел съгласуване към изготвяне на общ генерален план за развитието на пристанище Варна.

За 6 години от проведени над 30 работни срещи и презентации на ниво Варна, и нива – София, министерства и всякакви ресорни дирекции, аз се уморих да доказвам на една напълно недалновидна държавна бюрокрация от налична днес в България, че това е нужно за град Варна, област Варна и на пристанище Варна – дългосрочно. Този проект е изключително нужен на порта днес и ще бъде нужен и в бъдеще, проекта може ще напълно да бъде реализиран от факт още преди 4 години с ЕС финансиране, ако имахме една малко по-далновидна администрация като наличната в Констанца.

 Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ КЧИЗ

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share