Концепция за достъп на дълбоководни кораби (дълбоководни контенеровози и бълкери) в Пристанище Варна (във варнеското езеро и към Пристанище Варна-Запад) на СНЦ «КЧИЗ»

ВИКТОР ЮГО: “Няма нищо по-силно от идея, чието време е дошло.”  Варненски експерти от СНЦ “КЧИЗ” и СНЦ “Бъдеще за Варна” още 2016 година са предложили три готови и обосновани още преди 4 години с пълни анализи и в готови проектни-предложение от решения позволяващи достъп на дълбоководни корабите до езерото – без демонтаж или без повдигаме на Аспарухов мост.

 

План за реализация на дълбоководната концепция 2021-2025 година за Пристанище Варна – изпълняван от СНЦ “КЧИЗ”:
– Завършване още 2021 година на генералният план (Мастър план пристанище) от развитие на пристанището в хоризонт развитие до 2030 година;
– Внасяне готова обосновка за дълбоководно развитие за ЕС финансиране директно в Брюксел още 2021 година;
– Децентрализация на пристанището от визия и в план за развитие от София – създаване на пристанищен обществен съвет за развитие;
– Кандидатстване и изработка на окончателен технически проект 2022 година за модернизация на пристанището;
– Привличане на мащабни ЕС безвъзмездни средства и ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) за модернизация на пристанище Варна;
– Изграждане на дълбоководен терминал (контейнерен и дълбоководен) и интигриране на пристанище Варна към логистичният коридор Азия – Централна Европа – Кавказ.

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ”: “Решенията не са нова инженерна концепция и са реализирани над 20 пъти в Европа с ЕС безвъзмездно финансиране и чрез финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Експертно участие в разработката на проектните предложения на клъстера КЧИЗ са взели експерти с професионален опит от Дания, Белгия, Холандия и международна компания изпълнявала строителство като подобни проекти в Белгия.

Проекта може да се реализира само от 18 до 24 месеца, като финансиране на проекта в изпълнение е възможно чрез кохезионните политики в следващият програмен период след 2020 година или чрез ПЧИ с финансиране от ЕИБ съгласно направени – проучвания, консултации в ЕК и обосновка за финансиране в анализи направени от експертният екип работещ за реализация на проекта във Варна от години.

Концепцията за достъп на дълбоководни кораби на СНЦ “КЧИЗ” е авторска и напълно новаторска за България. Тя е представена и вече подкрепена от Областна администрация Варна още 2016 година, като през 2018 година е подкрепена от областната администрация с писмо към Министерство на финансите като част от мащабен проект за нов логистичен коридор през пристанище Варна и през Североизточна България.

Днес концепцията на клъстера е получила пълна подкрепена от Пристанище Варна ЕАД след успешна презентация и защита, като тя напълно покрива и заявено намерение в желание от дирекцията на пристанището за развитие на порта към дълбоководно пристанище в бъдеще. Проекта е съгласуван на ниво Министерство на финансите през 2019 година в цел заявяването му за ЕС финансиране през новият програмен период.

Още април 2015 година с проектното предложение официално в концепция са запознати Община Варна – кмет Иван Портник и председателя на ПК “Транспорт” г-н Алексиев към общинският съвет. Като общината и кмата на град Варна също са подкрепили напълно друг мащабен проект на клъстера – «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway.

Концепцията за достъп на дълбоководни кораби също е представена на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и г-н Ангел Забуртов – генерален директор за становище още 2017 година и в цел съгласуване към изготвяне на общ генерален план за развитието на пристанище Варна.

Концепцията вече е представена пред експерти на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) месец май тази година на първата реализирана работна среща на тема “Втори Аспарухов мост до 2030 година” в МРРБ на ниво София. Проекта в концепция на СНЦ “КЧИЗ” напълно покрива като цялостно решение заложените още 2014 година в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в плана СИР 2014-2020, цели от държавата от намиране на инженерно решение или „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.

Автор на проектите и на цялата концепция за достъп на кораби във варнеското езеро е Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ” и на СНЦ “Бъдеще за Варна”.

Председателя на клъстера КЧИЗ – г-н Дойчин Ников е автор и на други мащабни проекти за Варна вече подкрепени в пълен обев вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково от конкретни съгласувани проекти:

⭐ «План за икономическо развитие и възраждане на Североизточна България 2019-2030 година.» изпълняван от СНЦ “КЧИЗ”
⭐ «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;
⭐ «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна;
⭐ «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна. Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града.

Според автора на проекта Д-р инж. Дойчин Ников, реализацията на концепция само за 2 (две) години ще позволи в пристанище Варна и след драгиране на канала, изграждане на дълбоководни терминали с дълбочина до 15-16 метра – практически почти на всякъде в акваторията и от налични пристанища на варненското езеро.

Направените от експерти на КЧИЗ обемни анализи и прочувания показани в обем в цяла и обща концепция на ДП”ПИ”, Пристанище Варна ЕАД и МРРБ доказват пълната рентабилност в инвестиция от изграждане на такова инженерно съоръжение под Аспарухов мост. Инвестиция ще се изплати напълно от изграждане на само един дълбоководен терминал във Варненското езеро. Съгласно направените обемни анализи на всички макроикономически показатели на пристанища като Констанца и Ротердам от развитие, разчети ни напълно потвърждават рентабилността на инвестицията в положителен показател ROI на проекта.

Изграждането на само един дълбоководен терминал във варненското езеро ще генерира до 3-4 години мащабни инвестиции ПЧИ от 100-110 млн.евро на година в цялата акватория на Пристанище Варна и ще позволи акумулиране на мащабни инвестиции дългосрочно в обеми от над 250-300 млн.евро на година в региона само на Варна според инж. Дойчин Ников ръководител на екипа.

Това е изключително важен стратегически проект за пристанище Варна и за град Варна. Проекта ще привлече вниманието на мащабни инвеститори към региона от конкретни пристанищни и контейнерни оператори от Катар и Азия, който вече са проявили интерес в инвестиции в пристанище Варна. А също ще превличе интерес в инвестиции към изграждане на дълбоководни терминали към вече планирани проекти от фидерни пристанищни терминали в езерото или конкретно до Максуда (Интермодален Терминал-Варна), ТЕЦ-Варна (контейнерен терминал – Пристанище ТЕЦ-Варна), до Белослав (проект за комбиниран терминал на Батков) и на Пристанище Варна -Запад (планирана модернизация на контейнерен терминал от МТ) с ограничени днес дълбочини до 11,5-12 метра за обработка на кораби.

Пристанище Варна има само едно бъдеще и то е като дълбоководно пристанище в Черно море.

Това се потвърждава от изгражданите днес множество нови дълбоководни терминали навсякъде в Черно море – пристанище Констанца – 3 нови дълбоководни терминала с дълбочина 16-18 метра, пристанище Анаклия терминали с дълбочина до 20 метра, и нови дълбоководен терминал в Новоросийск. Неотдавна DP World придоби 49% от контейнерния терминал в Новоросийск.

Ако наличните пристанищни оператори днес в пристанище Варна искат гарантирани доходи в увеличение на товари в бъдеще и мащабни инвестиции ПЧИ в техните проекти или към пристанищата им то пътя е само един – реализиране на достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро.”

 

ДАТА: МАРТ, 2021
КЛИЕНТ: ВАРНА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 2 години (за технически проект)
ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 180 мил. ЕВРО за I етап
100% ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В БРЮКСЕЛ ЗА ЕС ФИНАНСИРАНЕ: Идеен проект, 3D проект  и обосновка за ЕС финансиране – налична в СНЦ “КЧИЗ”
90-100% НАЛИЧНО ЕС ФИНАНСИРАНЕ: За бенифицент – СНЦ КЧИЗ/Областна администрация по ОП 2020-2027.

 

Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ: “КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕПРЕОДОЛИМАТА ЗАСЕГА ПРЕГРАДА, КОЯТО СЪЗДАВА МОСТОВОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДЪЛБОКОВОДНИ КОНТЕЙНЕРОВОЗИ ВЪВ ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО ПРЕЗ АСПАРУХОВ МОСТ?” (АНАЛИЗ НА Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ) НА СНЦ “КЧИЗ“ Публикация дата: 2019 година:

Още април 2015 година с проектното предложение официално в концепция са запознати Община Варна – кмет Иван Портник и председателя на ПК “Транспорт” г-н Алексиев към общинският съвет. Като общината и кмата на град Варна също са подкрепили напълно друг мащабен проект на клъстера – «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway.

Концепцията за достъп на дълбоководни кораби също е представена на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и г-н Ангел Забуртов – генерален директор за становище още 2017 година и в цел съгласуване към изготвяне на общ генерален план за развитието на пристанище Варна.

За 6 години от проведени над 30 работни срещи и презентации на ниво Варна, и нива – София, министерства и всякакви ресорни дирекции, аз се уморих да доказвам на една напълно недалновидна държавна бюрокрация от налична днес в България, че това е нужно за град Варна, област Варна и на пристанище Варна – дългосрочно. Този проект е изключително нужен на порта днес и ще бъде нужен и в бъдеще, проекта може ще напълно да бъде реализиран от факт още преди 4 години с ЕС финансиране, ако имахме една малко по-далновидна администрация като наличната в Констанца.

 Д-р инж. Дойчин Ников, председател СНЦ КЧИЗ

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share