Д-р инж. Дойчин Ников: Над четири години Иван Портних – кмет, областен координатор и радетел на партия ГЕРБ за развитие на град Варна отказва да отговори на питане на Администрацията на Президента по какви причини саботират методично важни проекти за град Варна?

Loading

Сдружение НПО ”Бъдеще за Варна” в обществена полза е съзирало още 02.11.2018 година – Президента на Република България – г-н Румен Радев за това, че Община Варна умишлено бави от четири години важни икономически проекти за град Варна.
С писмо 94-00-1974/09.11.2018 към Община Варна, Администрация на Президента на Република България веднага е поискала писмено становище (отговор) от кмета г-н Иван Портниx и от г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет на Община Варна, но такъв отговор за момента 4 месец още няма.

 

Ето самото писмо изпратено от НПО ”Бъдеще за Варна” до Президента на Република България – г-н Румен Радев:

 

Отворено писмо до г-н Румен Радев – Президент на Република България по отношение на съзнателно саботиране на важни икономически проекти за Североизточна България и за Варна!

До: г-н Румен Радев – Президент на Република България

“Здравейте г-н Румен Радев,
Бихме искали вашето съдействие като български държавник и президент на Република България по отношение на съзнателно спиране на важни икономически проекти за България със заявен интерес от чужди инвеститори за мащабни ПЧИ от Катар, Саудитска Арабия и Китай.
За 4 години имаме липса на всякакво съдействие (според нас е напълно съзнателно) от Община Варна, кмет г-н Иван Портних и общински съвет (ПП ГЕРБ). Имаме липса на отговор по конкретни наши предложения подадени към общината и към кмет. Проектите са с налично ЕС безвъзмездно финансиране на СНЦ “Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ в обществена полза.
Още април 2015 година, аз лично като автор на проектите и ръководител на екип експерти на НПО “Бъдеще за Варна” предложихме на кмета г-н Иван Портних, реализация на индустриална зона и експо център край Варна в подобие на Тракийска Икономическа Зона (ТИЗ) край Пловдив с безвъзмездно ЕС финансиране. Предложихме и формиране на работна група по важни инвестиционни проекти за град Варна: https://bsezcluster.org/home-gallery-grid/

За 3 години са подадени куп писма до Община Варна: №РД18006292ВН/28.03.2018, №РД16024790ВН_001ВН/13.03.2017, №РД16024790ВН_003ВН/05.05.2017, №РД16024790ВН_002ВН/05.05.2017 и №РД160024790ВН/16.11.2016. Но, към момента нямаме никакъв съществен отговор от Община Варна, нито имаме реализирана работна среща.
Днес, град Варна практически няма готова в инфраструктура ВИК, ток, комуникации и пътища – индустриална зона край града, която да привлича мащабни ПЧИ и инвеститори. Защо? До град Шумен – Индустриалният парк Шумен е вече 2400 декара (запълнена 45%), икономическата зона ТИЗ край град Пловдив е вече 10500 декара (запълнена 38%), а крайбрежната икономическа зона край Констанца надвишава 7100 декара (запълнена 82%)!

Проекта на СНЦ “Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ за Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ в близост Фериботен комплекс Варна е подкрепен официално от Областна администрация Варна (учредител на КЧИЗ), Технически университет – Варна (учредител на КЧИЗ), СНЦ “Бъдеще за Варна“ (учредител на КЧИЗ), официална подкрепа има от Областна администрация Варна, Добрич, Разград, Шумен и Русе.
Искаме подкрепата към проекта от Община Варна за организиране на инвестиционен форум в град Варна или плануване на посещение на потенциални инвеститори проявили интерес към проекта за разговори с местна и държавна власт. Прилагаме линкове на подадените писма: http://e-democracy.bg/index.php/2016/11/16/kmet/http://e-democracy.bg/index.php/2017/03/13/16024790_001/http://e-democracy.bg/index.php/2017/05/05/obshina_varna2/http://e-democracy.bg/index.php/2018/03/28/portnich/

Също по друг наш проект за втори „Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ“КЧИЗ“, пак имаме липса на съдействие, липса на отговор и липса на подкрепа от община Варна и лично на кмета – без някакви обяснения: https://bsezcluster.org/portfolio/bridge/
Проектът е от 2013 година на СНЦ “Бъдеще за Варна“ (http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2/) показан е на кмета Иван Портних, април 2015 година, и пак имаме нулев интерес и липса на всякаква подкрепа от общината почти 4 години.

✔️ ПРОЕКТ «ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ (КАБЕЛЕН) ДО КАЗАШКО» НА СНЦ “БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА“ ОТ 2013 ГОД.: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2kazash/

✔️ Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“ от 2013 година: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2/

✔️ ПРОЕКТ „ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ (КАБЕЛЕН) НА ЕДНО НИВО“ НА СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА“ И СНЦ “КЧИЗ“: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/asparuhov2cab/

✔️ ПРОЕКТ ЗА ПОДВИЖНИ МОСТОВЕ ПРЕЗ КАНАЛ 1 (ПОД АСПАРУХОВ МОСТ) НА СНЦ “БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА” ОТ 2014 ГОДИНА: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/panamax/

Проекта «ВТОРИ АСПАРУХОВ МОСТ НА ДВЕ НИВА» вече получи подкрепа от Областна администрация Варна, трасето на моста по проект е в заложено трасе за втори мост съгласно ОУП-Варна. Проектът е допустим за ЕС финансиране (по направено проучване до 85% по Кохезионни политики/фондове) и същевременно имаме интерес от инвеститори за ПЧИ за реализация на 2 ниво на моста. И пак нямаме никакво съдействие на общината. Същевременно общината пак, нито има проект за втори мост, нито има направени технически анализи за всички мостове във варианти в езерото, нито има финансов анализ в стойност, нито обосновка за проекта за втори мост, който пълни анализи са налични в СНЦ “Бъдеще за Варна“ и СНЦ“КЧИЗ“ в обществена полза, направени с доброволен труд на наши експерти между 2013-2017 година.

<

Прилагаме писмото за подкрепа на г-н Стоян Пасев – областен на Варна.
Молим за вашето съдействие и ви съзираме за бездействие на Община Варна и местна власт на ПП ГЕРБ, спираща напълно съзнателно вече три години икономическо развитие на един морски град в България и потенциални мащабни инвестиции ПЧИ в региона, в нова икономическа зона и по реализация на втори мост – важен икономически проект за Варна, области Варна и Бургас!

С уважение: Д-р инж. Дойчин Ников Председател на СНЦ „Бъдеще за Варна“ http://e-democracy.bg/ Председател на СНЦ „КЧИЗ“ https://bsezcluster.org/ гр.Варна, 02.11.2018 година”

 

Приложен отговор 94-00-1974-[1]/09.11.2018 от Република България Администрация на Президента до НПО”Бъдеще за Варна”.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА Изх. №94-00-1974/09.11.2018 год.
ДО: Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА” info@bsezcluster.org
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОВ,
Във връзка с получено в Администрацията на президента на Република България Ваше писмо, Ви уведомявам, че същото е изпратено до председателя на Общинския съвет на община Варна и до кмета на община Варна, с копие до Вас.
С уважение, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ” подпис и печат (МАЯ СЛАВЧЕВА)

Приложено писмо 94-00-1974-[1]/09.11.2018 от Република България Администрация на Президента до Община Варна за становище:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА Изх. №94-00-1974/09.11.2018 год.
ДО: Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
ДО: Г-Н ИВАН ПОРТНИХ КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
КОПИЕ: Д-Р ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА” info@bsezcluster.org

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Изпращам на вниманието Ви полученото в Администрацията на президента на Република България писмо с приложения от г-н Дойчин Ников, в качеството му на председател на сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за Варна”, във връзка с търсеното съдействие за решение по споделените въпроси.
Моля да вземете отношение по изложеното, съобразно Вашата компетентност, като за становището Ви по направените искания уведомите г-н Дойчин Ников, с копие до Администрацията на президента на Република България, за което предварително Ви благодаря.
С уважение, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ” подпис и печат (МАЯ СЛАВЧЕВА)

С Уважение: Д-р инж. Дойчин Ников, сдружение “Бъдеще за Варна”, учредител на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ)”
Д-р инж. Дойчин Ников СНЦ “КЧИЗ”©, 05.03.2023г.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК "Бъдеще за Варна" ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share