Д-р инж. Дойчин Ников - автор на План Варна и на Управленска програма 2019-2030 година за ускорено й развитие. Автор и на "План за икономическо развитие и възраждане на Североизточна България 2019-2030 година" в изпълнение.

Д-р инж. Дойчин Ников

 председател на СНЦ “КЧИЗ”

АЗ СЪМ ДОЙЧИН НИКОВ 

Израснал съм във Варна или в един уникален черноморски град. Завърших механотехникум „Антон Иванов”, следвах магистратура – инженерство в Технически университет – Варна. Работил съм в България и чужбина по мениджмънт в сектора на комплексно инженерно обслужване на промишлени предприятия от сферата на енергетиката, тежката мино-добивна, мино-преобработвателна и корабната промишленост. Работил съм с най-големи международни компании в сферата – алтернативен градски, релсов и метро транспорт – Alstom, Siemens, CRRC и други, международни компании по инфраструктурно строителство и строителство на мостове – STRABAG, АО «РЖДстрой» и други.

Участвал съм в отстраняване аварии на различни хидро съоръжения, в “Нефтохим” – Бургас, при обучение на специализирани кадри за нуждите на Гражданска защита, областни администрации и общини. Завърших докторантура по инженерство в сферата авангардни морски технологии и  ремонт на морски съоръжения (заваряване в специални условия), имам специализации – “Спасител при бедствия, аварии, катастрофи” и за подготовка на експерти професионални за Европа и чужбина.

Председател съм на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) сдружение с обществена полза. Като такъв съм автор на мащабни проекти, подкрепени от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент. Автор съм на проекти в изпълнение на Варненска област и за Североизточна България – «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway и «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост до Фериботен комплекс Варна и за създаване на нови индустриални зони в Разград и Добрич. Автор и ръководител съм на екипа на  проект «Втори Аспарухов мост на две нива»,  представен и съгласуван с кандидатстване за европейско финансиране на ниво Брюксел, МРРБ и Министерство на финанси – успешно през 2019 година.

Ръководител съм на екип експерти, които разработиха концепция за достъп на дълбоководни кораби до Варненско езеро, съгласувана  на ниво ДП“ПИ“ и получила подкрепа от Пристанище Варна ЕАД и Областна администрация Варна , с цел реализация на дълбоководно пристанище. 

Въпреки настойчивите ни опити и да се сработим с настоящата кметска администрация, усилията ни на този етап са напълно безуспешни. Така създадената бюрокрация не само отказва да работи, но и успешно саботира всяко разумно и обезпечено гражданско начинание!  Провалени са срещи с мащабни инвеститори, отказана е реализация на проекти с реално безвъзмездно финансиране?

Днес въз основа на натрупания опит имаме създаден екип от експерти, изготвен план,  анализи на важните проблеми за града, за пристанище Варна, за област Варна и отговорно чувствам своята мисия – да променя любимия си град  в полза на хората.

Д-р инж. Дойчин Ников – председател СНЦ “КЧИЗ”  

Биография

Дойчин Ников е роден на 8 април 1970 г. Завършва висше образование в техническия университет на град Варна.

Защитил дисертация и получил научна степен “доктор” през 2018 год. [1][2] [3]

Обществена дейност

Основател на сдружение в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” (КЧИЗ) създадено 2017 година [4] [5] с учредители – Областна администрация – ВарнаТехнически университет – Варна и СНЦ “Бъдеще за Варна” [4][6].

Инициатор на инициативен комитет към СНЦ”КЧИЗ” през 2018 година в искане – Интермодалния терминал в Русе да бъде заложен за реализация в ОП „Транспорт“ 2020-2027 [7] [8].

Инициатор на инициативен комитет през 2019 година за “Петиция за изграждане на Втори мост във Варна до 2030 година.” [9][10][11]

Автор на “План за икономическо развитие и възраждане на Североизточна България 2019-2030 година” в изпълнение [12][13] [14] [15].

Автор на проекта за EU Gateway – „Нов логистичен коридор на България: Азия – Варна – Шумен – Разград – Русе – Централна и Източна Европа” [16][17][18] заложен през 2021 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) [19] и в Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. [20] Официално декларирана подкрепа на проекта има от следните областни администрации: Варна, Добрич, Шумен [21], Разград [22], Русе, от общините Варна [23] [24], Русе, Шумен, Добрич, Девня [25], Аксаково и Белослав [26] и от пристанище Варна. Инициатор на проекта е СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа зона“ [19]. Проекта в планирано свързване е заложен в Плановете за Интегрирано развитие 2021-2027 година на общини Провадия [27]Завет [28]Лозница [29]Каспичан [30]Разград [31] от изграждане на нов индустриален парк на обща площ 77 декара и Добрич [32] от площ 600 декара.

Бележки

 1. ↑ [1] Национален център за информация и документация. // Набор от данни: Регистър на академичния състав в Република България (след 27.03.2011 г.), Дойчин Ников (ОНС ‘доктор’) ТУВ-НС -2018-105/2018-06-12. 2021 година.
 2.  [2] Ников, Д-р Дойчин. Възможностите на пристанище Варна да се превърне в „черноморската врата“ на ЕС. // ГЕОПОЛИТИКА, 2021 г.. 2021 г..
 3.  [3] ТУ-Варна: Приключили процедури ОНС “доктор” – инж. Дойчин Николаев Ников. // Официален сайт на ТУ-Варна. 23.05.2018.
 4. ↑ Нагоре към:[4] “КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА” Сдружение. // Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 2021.
 5.  [5] Елена Кирова, Елена. ТВ Черно море: Проект за нов български логистичен коридор Азия-Порт Варна-Централна Европа на КЧИЗ. // Предаване “Посоки.eu”, ТВ “Черно Море”. 1.02.2019 г..
 6. ↑ [6] ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (КЧИЗ). // ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ по случай учредяването си с решение на Варненски Окръжен Съд. 12.2017.
 7. ↑ [7] Искат строителство на интермодален терминал в Русе. //Maritime.bg. 20.12.2018.
 8. ↑ [8]  КЧИЗ иска интермодалния терминал в Русе да бъде заложен за реализация в ОП „Транспорт“ 2020-2027. // Медия РусеИнфо (rousse.info). 18.12.2018.
 9.  [9] Граждани искат втори Аспарухов мост до 2030 година. // ТВ “Черно море”, Щрихи от утрото. 27.03.2019.
 10. ↑ [10] Стойнова, Даниела. Петиция за втори мост във Варна набира скорост. // Българско национално радио. 2019.
 11. ↑ [11] Дойкински, Петър. Във Варна настояват за изграждането на втори Аспарухов мост. // БНТ. 2019.
 12. ↑ [12] Д-р инж. Дойчин Ников. План за икономическо развитие и възраждане на Североизточна България 2019-2030 година. // 2019.
 13. ↑ [13] НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ за периода 2013-2025 г.. // STRATEGY.BG. 2019. с. 46.
 14. ↑ [14] Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г.. // Световна банка (Worldbank.org). с. 61.
 15. ↑ [15] НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ за периода 2013-2025 г.. // Официален сайт на ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (eufunds.bg). 2019. с. 49.
 16. ↑ [16] Nikov, Doichin (citation as author of the project). Sea Port Development on the Cross-Roads of International Routes. // PwC Russia (www.pwc.ru) 2. 2021. с. 13.
 17. ↑ [17] portseurope.com. Port of Varna wants a slice of Asia-Central Europe cargo transport. // September 7, 2020.
 18. ↑ [18] Кирова, Елена. ТВ Черно море: Проект за нов български логистичен коридор Азия-Порт Варна-Централна Европа на КЧИЗ. // ТВ Черно море. 2019.
 19. ↑ Нагоре към:[19]  Николов, Теодор. Пространственото развитие на регионите до 2027 г. в 18 приоритета (част II). // Вестник Строител. 05.05.2020.
 20. ↑ [20] Екологична оценка на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.. // Официален сайт на МРРБ. с. 16.
 21. ↑ [21] Областният управител проф. Стефан Желев присъства на представянето на проект за логистичен коридор „Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе“. // Официалната интернет страница на Областна администрация – Шумен. 2017.
 22. ↑ [22] Областният управител с благодарствено писмо за оказаната подкрепа на „Клъстер Черноморска Икономическа зона“. // Радио Разград. 2017.
 23. ↑ [23] ТВ “Черно море”: Да се създаде “Български логистичен коридор Азия-Порт Варна – Централна Европа. // ТВ “Черно море”:. 2019.
 24. ↑ [24] Протокол на Общински съвет – Варна за изразена подкрепа за проект„Български логистичен коридор (Азия-Порт Вана-Централна Европа) – EUGateway”. // 24.01.2019.
 25. ↑ [25] ОБЩИНА ДЕВНЯ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА „БЪЛГАРСКИ ЛОГИСТИЧЕН КОРИДОР (АЗИЯ – ПОРТ ВАРНА – ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА) – EU GATEWAY”. // Официален сайт на Община Девня. 07 МАРТ 2019.
 26. ↑ [26] Общински съвет – Белослав и кмета на община Белослав – инж. Диян Иванов, заявиха своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“. // Официален сайт на СНЦ „КЧИЗ“. 25 март 2019.
 27. ↑ [27] План за Интегрирано развитие на Община Провадия 2021-2027 година. // STRATEGY.BG. 2020. с. 165.
 28. ↑ [28] План за Интегрирано развитие на Община Завет 2021-2027 година. // STRATEGY.BG. 2020. с. 94.
 29. ↑ [29] План за Интегрирано развитие на Община Лозница 2021-2027 година. // STRATEGY.BG. 2020. с. 69.
 30. ↑ [30] План за Интегрирано развитие на Община Каспичан 2021-2027 година. // Официален сайт на Община Каспичан. 2021. с. 64.
 31. ↑ [32] План за Интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 година. // Официален сайт на Община Разград. 28.03.2021. с. 104.
 32. ↑ [33] План за Интегрирано развитие на Община Добрич 2021-2027 година. // Официален сайт – Община Добрич. 2021. с. 52-53, 141.
"Отправям обществен призив за подкрепа от мнозинството гражданите и неправителствените организации, с цел ново бъдеще за града, за социален и икономически подем в полза на гражданите и
бизнеса до 2030 година с изпълняване на точни и постижими мащабни цели
при значими европейски инвестиции."
Д-р инж. Дойчин Ников
председател на СНЦ "КЧИЗ" и
СНЦ "Бъдеще за Варна"

МОЯТА ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ

Варна в 21-ви век

Искам да променя Варна в модерен европейски град. Затова ще работя неуморно и отговорно за устойчивото развитие на града, подобряването на инфраструктурата и модернизация на пристанището, придвижването в модерен релсов транспорт (планиране) и за качеството от европейски стандарт на живот. Ще постигна това, прилагайки най-добрите световни практики от Европа, дигитализирайки администрацията. 

 Пълна децентрализация на Пристанище Варна от София, въвеждане на пристанищен съвет и акумулиране на мащабни ЕС инвестиции за модернизация на пристанището – това ще са моите приоритети.

Пълна децентрализация на Областният Център за управление на ЕС Фондове (ОЕЦ -Варна) от Община Варна и от кмет г-н Иван Портних, центъра напълно бездейства под това управление от години.

 

Варна изцяло в услуга на хората

Като дългогодишен градски активист, аз разбирам проблемите, с които всеки от нас се сблъсква, особено при една община и не-работеща администрация като днес в Община Варна – не ефектива, не функционираща добре и напълно непрозрачна, значително изоставаща от стандарта на работа с гражданите, като градове за пример като Пловдив и Бургас. 
 
Винаги съм се водил от конструктивна критика, задължително с предлагане на решения, задължително базирани на анализ за успешна практика от Европа или на обемни анализи на доказани експерти. Анализира ли сме напълно и детайлно за 3 години всички налични ИТ ресурси на общината, системи Интранет базирани, всички канали за комуникация с граждани, канали за подаване на предложения и сигнали до община и кмет. Направена е обемен анализ и на процедурата по отстраняване на сигналите и гражданите, констатирани са значителни пропуски в администрация, в нивото на обслужване, в приема на предложение в общински комисии (ПК и ВК), неуместна и недопустима общинска практика на отхвърлянето или изкуствено „стопиране“ на сигналите на гражданите или за тяхното блокиране. 
 
Затова за мен – гражданина трябва да е в центъра на политиките на Общината – всички нейни намерения, действия и решения, и всички проекти финансирани от общинският бюджет за града трябва да бъдат оценявани и реализирани първостепенно според най-добрия интерес на гражданите и обществен интерес, а гласът им истински ще се чува по всички нива общинска администрация. 
 

 Варна без корупция

Искам да освободя града ни от оковете на корупцията. Затова ние всички – гражданите, бизнеса и сдружения във Варна трябва да  създадем организационна среда и култура, която ограничава корекционния потенциал с нулева толерантност за корупция. 

Ще се боря дългосрочно с екипа ми експерти за децентрализация от София.
Вътрешните механизми в Община Варна, в Областна администрация – Варна, в пристанище Варна и в ДППИ-Варна – трябва да бъдат систематично следвани в нови въведени норми и практики от Европа от провеждани конкурси и обществени поръчки, нови норми налагани и контролирани, но същевременно трябва да мотивират отговорните служителите с амбиция и знания – доказани експерти с опит от позитивен стимул и професионално развитие.

Целта е само една, да се създаде прозрачна среда на различни нива и контрол, в която практика за, мисълта за или дори набеждаването в корупция да е практически невъзможно.

МОЯТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЕДИН УСПЕШЕН ГРАД И ОБЛАСТ

Моята концепция за управление на един успешен град и област – общо обединение на всички към изпълнение на поставен план от точни и постижими цели в цел значим социален и икономически растеж в полза на гражданите.

Привърженик съм на практика в Германия, бил сам там много пъти, най-добрият кандидат за кмет и за областен, с най-добра визия, икономическа концепция и социална платформа побеждава, и бива подкрепен от гражданите да реформира града, дадена община или област.

След местни и парламентарни избори задължително всички работят заедно, като даже опонентите в надпревара доказани професионалисти и експерти влизат в екипа му в общината или в областта, това са хора с различни иновативни идеи или креативно мислене, като архитекти, общественици, членове на не-правителствени организации в града, даже местни политици явили се в състезанието за местни или парламентарни избори.

Без значение на цвят и без значение на партийна принадлежност или това, че са независими кандидати те всички заедно работят градивно и без политически нападки към една цел за бъдещето на града и на областта – обединени, а не разделени. Това за мен е пътя за реформиране на България и на град Варна – обединение към една цел.

Считам, че е крайно време Варна да има достоен кмет и достоен областен държавник, които да обединяват всички към постигане на една цел от ново модерно развитие за град Варна – социално и икономическо. Само такива напълно креативни хора т.н. лидери с точни, ясни и конкретни цели, доказани професионалисти, често и независими кандидати, биват подкрепени в Германия и в Европа от мнозинството големи и малки партии – леви и десни, и от мнозинството нейни членове граждани за една градивна промяна.

Практиката в Европа показва от години, че това е единственият успешен модел на значима и трайна промяна за един град и област. И за мен това е единственият успешният модел за промяна на нашият град – град Варна и регион.

Крайно време е нашите политиците и управници да разберат, че никой град не е на една само партия. Крайно време е да осъзнаят, че значима промяна може да има в един град, не чрез гонидба на милиарден бюджет или чрез усвояването му от “свой” фирми, а само чрез инвестиции в социални и икономически промени в града покриващи желанията и очаквания на мнозинство техни жители.

Определено считам, че ключа към тази градивна промяна е само една – един амбициозен държавник на ниво Варна с широк кръгозор мениджър. Тази личност с воля – задължително експерт трябва да има подбран екип доказани професионалисти – макроикономисти, креативни архитекти, широк спектър от експерти – инвестиции, транспорт, урбанистика, ес проекти, ес програми и общественици работещи всеки ден за гражданите.

Това е успешният и доказан подход в Европа за значими икономически и социални промени – подход спешно нужен и на град Варна, без реализация на този подход града е обречен без бъдеще. 

Как ще променим ВАРНА заедно?

Кои сме ние, за какво се борим и какво искаме да постигнем?

Сподели в социалните мрежи

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share