Loading

В Областна администрация Варна на 13.03.2018 г. официално беше представен “Проект за Регионален център по бедствия и аварии” на СНЦ “КЧИЗ“ Присъстваха:

  • Г-н Стоян Пасев – областен управител на ОБЛАСТ ВАРНА
  • Инж. Дойчин Ников – Председател на Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”, Член на УС.
  • Проф. к.т.н. инж. Николай Ников – Член на УС – СНЦ “КЧИЗ”
  • Инж. Борислав Ников – Член на УС – СНЦ “КЧИЗ” и на НПО ”Бъдеще за Варна”
  • Директор „Връзки с обществеността“ на СНЦ”КЧИЗ” и други лица.

Loading

A “Project for Regional Disease and Accidents Center” of NPA “BSEZC” was officially offered in the regional administration of Varna

Attended by:

  • Mr. Stoyan Pasev – District Governor of  VARNA DISTRICT, Member of the Managing Board of NPA “BSEZC
  • Phd.Eng Doychin Nikov – Chairman of National non-profit association for public benefit “Black Sea Economic Zone Cluster”, Member of the Managing Board of NPA “BSEZC
  • Prof. DSc. Eng. Nikolay Nikov – Member of the Managing Board, NPA “BSEZC”
  • Eng. Borislav Nikov – Member of  NPA “BSEZC” and NPA ”Future for Varna”
  • Director of „Public Relations“ Department of NPA “BSEZC”, and other persons.
PROJECT OF NPA “BSEZC” FOR THE CONSTRUCTION OF LOGISTIC AND RE-EXPORT HUB FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE, WAS PRESENTED TO THE DISTRICT DEVELOPMENT COUNCIL IN DOBRICH Областна Администрация Варна подкрепи проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share