Loading

Клъстер Черноморска Икономическа Зона официално призоваваме управниците на Варна и държавниците днес на България да предприемат видими незабавни действия до избори потвърждаващи държавнически ангажимент по реализация ключови икономически проекти за град Варна заложени за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) и с договорени възможности в кандидатстване за ЕС финансиране директно в Брюксел!

 

Цитираме дословно декларацията на – Клъстер Черноморска Икономическа Зона:

С настоящата декларация, СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” сдружение изцяло в обществена полза официално призоваваме управниците на Варна и държавниците днес на България да предприемат видими незабавни действия до избори потвърждаващи държавнически ангажимент по реализация ключови икономически проекти за град Варна заложени за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) и с договорени възможности в кандидатстване за ЕС финансиране директно в Брюксел.

Това са конкретни и готови проекти по “твърди” мерки в обществена полза с напълно готова обосновка за европейко (ЕС) финансиране, като:

Приемаме за крайно тревожен факта, че най-голямото българско пристанище /Пристанище Варна ЕАД/ няма с години действащ и влязъл в сила мастър план. Също считаме, че с оглед привличане на нови транзитни товари и в цел икономическото развитие на Пристанище Варна ЕАД, е напълно уместно да бъде заложена дълбоководна концепция за генерално развитие на пристанище чрез конкретно плануване в изграждане на дълбоководни терминали в акваторията на порта, като всичко това трябва задължително да бъде заложено в изработваният мастър план на пристанището, какъвто Пристанище Варна ЕАД няма от почти 5 (пет) години по напълно неясни причини.

Липсата на незабавни държавнически действия ще се считат като липса на преки намерения в държавнически ангажимент по пряко икономическо развитие на град Варна и региона, по привличане на мащабни ЕС и ПЧИ (Преки Чужди Инвестиции) инвестиции към пристанище Варна и към град Варна.

Нежеланието на една местна власт да води конструктивен диалог,  над 5 години бездействие, пълно неглижиране и саботиране на важни проекти от стратегическо значение за град Варна и последно липса на незабавни държавнически действия видими до избори ние прогресивните хора на град Варна ще считаме като пряко политическо нежелание на управниците на България и лично на министър-председателя Бойко Борисов за икономическо развитие на град Варна и на Варненска област.

Не считаме, че градската железница или леката железница е първостепенният проект нужен днес на град Варна, афиширането на такъв проект от ПП ГЕРБ е поредно и съзнателно изместване на фокуса за избори от реализация на икономически проекти по “твърди” мерки от първостепенна важност за региона.

Публично заявяваме, че ако незабавни държавнически действия няма на ниво Варна до избори, ние СНЦ КЧИЗ ще бъдем принудени да подарим на град Бургас и на господин Димитър Николов – кмет на Община Бургас или на един прогресивен кмет в България на друг черноморски град и голяма община, готови проекти за:
1) Проект за лека железница с готова обосновка за ЕС финансиране, установени контакти в Брюксел за кандидатстване за ЕС финансиране и установени контакти с водещи немски и френски производители на подвижен състав с нужното лоби на ниво Брюксел желаещи участие в такъв мащабен проект, също и
2) Проект за изграждане на нова инфраструктура четери сезона с готов проект интигриран в него за иновативен дигитален хъб, установени контакти в цел реализация му на ниво еврокомисари европейска комисия в Брюксел и готова обосновка за кандидатстване за ЕС финансиране – веднага за Община Бургас.

Наличните проекти бяха публично презентирани на г-н Иван Портних кмет на Община Варна още 2015 година, с неговото явно нежелание и съзнателно проваляне на срещи с инвеститори и с експерти от Брюксел, той многократно към нас СНЦ “КЧИЗ” и към тях публично потвърди нежеланието му от реализация на подобни проекти край Варна с реалните си действия в качество на кмет и областен председател на ПП ГЕРБ. През 2019 години за местни избори господин Бойко Борисов – министър председател на Р България пое личен ангажимент към нас СНЦ “КЧИЗ”от провеждане на среща на ниво Варна, които до момента по-никакъв начин не е изпълнен. Идват нови избори, има налични неизпълнени стари обещания, поети ангажименти от ПП ГЕРБ и от господин Бойков Борисов към мащабни стратегически проекти за град Варна, следват поредни нови обещания, които ще бъдат отправяни към вас гражданите на Варна за избори 2021 година. Питаме до кога господин Бойков Борисов в град Варна ще се въртим този омагъосън политически кръг – обещания дадени и неизпълнени от вас?

Уважаеми господин Иван Портних – кмет на Община Варна, господин Стоян Пасев – областен управител на Варна, господин Бойко Борисов – министър председател на Р България и председател на ПП ГЕРБ, и господин Томислав Дончев – приказките свършиха, очакваме вашите незабавни действия държавнически и видими на ниво Варна, които да потвърдят думите ви с дела до избори и в конкретни ангажименти към всички варненци.

                                         За СНЦ”КЧИЗ”:

                                         Д-р инж. Дойчин Ников, председател на СНЦ “КЧИЗ”,

                                        Подписани УС на СНЦ “КЧИЗ”

                                        гр.Варна, 15.02.2021 година” 

 

Списание ГЕОПОЛИТИКА (статия Д-р инж. ДОЙЧИН НИКОВ): Възможностите на пристанище Варна да се превърне в „черноморската врата” на ЕС Д-р инж. ДОЙЧИН НИКОВ: Град Варна има изключителни перспективи да стане модерен черноморски град - града, региона и България са изправени пред важен кръстопът и избор

2 thoughts on “Клъстер Черноморска Икономическа Зона официално призоваваме управниците на Варна и държавниците днес на България да предприемат видими незабавни действия до избори потвърждаващи държавнически ангажимент по реализация ключови икономически проекти за град Варна заложени за изпълнение до 2027 година в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) и с договорени възможности в кандидатстване за ЕС финансиране директно в Брюксел.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share