СНЦ „КЧИЗ“, СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Защита на гражданите и държавата” с ултиматум към кмета на Варна и към партия ГЕРБ: Ако до 20.03.2023 не бъде изтеглена номинацията му за 4-ти мандат кмет на Община Варна, искаме незабавна оставка на кмета и всички документи ще бъдат изпратени до знанието на всички компетентните органи на България, ЕК и Брюксел!

Открито писмо до: Господин Бойко Борисов и към Изпълнителната комисия на ГЕРБ с искане на оставка на кмета Иван Портних и за отегляне на номинацията му от ПП ГЕРБ за 4-ти мандат кмет на Община Варна – подкрепенно от СНЦ „КЧИЗ“, СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Защита на гражданите и държавата”.

Уважаеми граждани на град Варна,

Уважаеми гражданско общество на град Варна,
Уважаеми не правителствени организации на град Варна,
Уважаеми Политически партии,

Ние, няколко не правителствените организации, като СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“, СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Защита на гражданите и държавата“ сме се обединили от години към една обществена кауза за икономически просперитет на Варна и региона. От години наши експерти и общественици – без един лев общинско и без един лев държавно финансиране се борим и работим усилено за привличане на мащабни европейски инвестиции от Брюксел към стратегически проекти по „твърди“ мерки за Варна и региона – Втори Аспарухов мост, Клъстерен проект за нови индустриални зони, Проект за нов логистичен коридор през пристанище Варна, Изграждане на нова инфраструктура четири сезона и други стратегически проекти.

Днес след упоритата съпротива на Кмета на Варна – Иван Портних провалил всичките ни усилия за привличането на огромни финансови потоци насочени към подобряване структурата и икономиката на Варна, публично заявяваме, че търпението на гражданите на Варна приключи. Гражданите на Варна вече знаят за всички документирани от нас факти за съзнателното и системно саботиране от 2015 година на безвъзмездни европейски инвестиции от Брюксел към мащабни проекти за Варна и региона от партия ПП ГЕРБ, от Бойко Борисов и лично от кмета – Иван Портних.

Факт (1): От подадени общо 14 проектни предложения към ПП ГЕРБ изпълнителна и местна власт от наша инициатива: Няма получен нито един отговор и няма реализирана нито една експертна среща по нито едно проектно предложение. Време е да попитаме партия ПП ГЕРБ защо и по какви причини, вече близо 8 години – няма отговори по тези внесени предложения?

Време е да попитаме партия ПП ГЕРБ, защо практически саботираха чрез изпълнителна власт внасянето на проектните предложения с готова обосновка за европейско финансиране директно в Брюксел в цел получаване на безвъзмездна техническа помощ за изработка на технически проекти?

Факт (2): От съгласувани общо 2 срещи с чужди инвеститори (през 2015 и 2019 година) по наши инициативи с местната власт на Община Варна и кмета Иван Портних – ПП ГЕРБ имаме документирани 100% провалени срещи. Време е да попитаме Иван Портних, защо и по-какви точно причини бяга от пряка отговорност, задълженията си гласувани му и възложени му от гражданите на Варна, като кмет?

Факт (3): От съгласувана среща с експерти от Брюксел в МРББ : Имаме документиран отново нейния провал през 2019 година в МРРБ – провалена поради неявяване на кмета на Варна – Иван Портних, неявяване на областен управител на Варна – Стоян Пасев и неявяване на зам.министър МРРБ – Николай Нанков. Време е да попитаме изпълнителната власт на ПП ГЕРБ по какви причини саботира срещите с експерти от Брюксел?

Дебело искаме да по-чертаем, че експертите от Брюксел бяха поканени специално от СНЦ КЧИЗ в МРРБ през 2019 година  в цел да бъде обяснено подробно на кмета Иван Портних и на Община Варна, експерти на Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” към Община Варна и на експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от къде и как може да се получи безвъзмездна техническа помощ за изработка технически проекти на мащабни проекти за Варна и региона от Брюксел.

Целта на среща която беше съзнателно провалена от кмета Иван Портнихбеше специално и подробно да бъде обяснено от експерти от Брюксел по кой оперативни програми ОП2020-2027, от кой безвъзмездни градове и други ЕС фондове в Брюксел – може да се получи безвъзмездна техническа помощ за изработка на мащабни проекти за Варна и региона, включително за проучване и техническа помощ безвъзмездна от изграждане на втори нов мост край Варна чрез безвъзмездно ЕС финансиране.   

Факт (4): От 2019 година няма отговор на изпратено писмено запитване от Администрацията на Президента – г-н Румен Радев към Общински съвет- Варна и към кмет Иван Портних за причини за бавене на мащабни обществени проекти за Варна. Този отговор кмета Иван Портних и Общински съвет –Варна дължи на Нас- гражданите на Варна.

Във връзка с това документирано съзнателно саботиране на обществени проекти:

Първо (1) Чрез това открито писмо, Ние гражданите на Варна и неправителствени организации на Варна искаме публично и незабавно оставката на кмета Иван Портних;

Второ (2): Отправяме публично искаме към партия ГЕРБ, към г-н Бойко Борисов и към Изпълнителната комисия на ГЕРБ да оттегли незабавно и веднага, както вече направиха в София и в Бургас, кандидатурата на Иван Портних, като кмет и областен координатор на партия ГЕРБ от номинация в 4-ти мандат за местни избори 2023 година.

Трето (3): Отправяме публично искаме към Общински съвет – Варна и за незабавни оставки на г-жа Ани Николова – Началник дирекция и на Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” към Община Варна, незабавна оставка на г-жа Биляна Раева – управител на Общинският център на Община Варна в Брюксел към Община Варна от 2013-2020 година и представител на Община Варна в Брюксел, незабавна оставка на управителя на Областния информационен център-Варна – д-р Виктория Николова към Община Варна. Изискваме провеждане на незабавен публичен и открит конкурс за назначаване на нови длъжностни лица с пряко участие в комисията на неправителствени организации от Варна.

Ако в срок до 30.02.2023 година, Бойко Борисов, партия ГЕРБ и Изпълнителната комисия на ГЕРБ – не оттеглят окончателно Иван Портних в качеството му на областен координатор на Варна на партия ГЕРБ от номинация за 4-ти мандат кмет на Община Варна, незабавно всички събраните факти за действия по саботиране, документи и събрани свидетелски показания от 2015 година – ще бъдат изпратени до знанието на всички компетентните органи на България, ЕК и Брюксел!  

От преди години, още преди „избирането“ на Портних за Кмет на Варна, морската столица можеше да стане пристанищен град за пример, с икономически просперитет и с мащабни ЕС инвестиции от разцвет, както край Барселона, както край Валенция и както край Констанца, можеше. Защо, не се случи това господин Иван Портних?

Крайно време е Варна да има общо обединение на всички недоволни и възмутени от безчиствата и издевателствата над Варна от Герб и Портних:

1. На политически партии – не съгласни с разрухата на Варна провеждана от Герб през трите мандата на Портних;
2. На всички граждани на Варна;
3. На не-правителствените организации срещу бездействието на този кмет, който от години съзнателно и методично унищожава бъдещето на нашият град.

Този призив за оставка остава отворен за присъединяване към него на Политически партии, Граждански организации и отделни граждани.

Откритото писмо – подкрепено досега от:
1) СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“
2) СНЦ „Бъдеще за Варна“
3) СНЦ “Защита на гражданите и държавата”.


Основания за искане на оставка на кмет Иван Портних:

1️⃣ Саботирани 1 млрд.евро европейски инвестиции от Брюксел към мащабни проекти за Варна и региона.
(*) Забележка: Вижте по-долу подробно описаните основанията за проектни предложение и писма – без отговори [1], [2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] и [19].
2️⃣ Саботирани 14 проектни предложения за проекти край Варна, практически без получен отговор – от кмет и Община Варна, Общински съвет -Варна, партия ГЕРБ, изпълнителна власт партия ГЕРБ, Министерски съвет, Бойко Борисов, Томислав Дончев, МИ, МФ и МРРБ. Общо саботиране на проектите от партия ГЕРБ в една цел за не заявяване им в Брюксел за безвъзмездна техническа помощ в цел изработка на технически проекти;
(*) Забележка: Вижте по-долу подробно описаните основанията за проектни предложение и писма – без отговори [1], [2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] и [19].
(*) Забележка: Вижте по-долу подробно описаните проектни предложение изпратени до инстанции партия ГЕРБ – без отговори [21], [22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29] и [30].
3️⃣ Саботирани две срещи с чужди инвеститори (2015 и 2019 година) поради неявяване на кмета Иван Портних – документирани;
4️⃣ Саботирана среща на експерти от Брюксел в МРРБ през 2019 година, пак поради неявяване на кмета Иван Портних – документирана.
5️⃣ Саботирани безвъзмездни европейски средства от техническа помощ и саботирано кандидатстване 2019 година към Брюксел за проучвания и техническо проектиране от изграждане на нов втори мост край Варна от трасе заложено в ОУП-Варна, реализация с безвъзмездно ЕС финансиране до 2027 година.
6️⃣ Липса на публичен отговор от посочени причини, и липса на всякакъв отговор на изпратено писмено запитване от Администрацията на Президента – г-н Румен Радев от 2019 година към Общински съвет- Варна и към кмет Иван Портних за причини за бавене на мащабни обществени проекти за Варна. Този отговор кмета Иван Портних и Общински съвет –Варна дължи на Нас- гражданите на Варна [13].

Оставка на Иван Портних му се иска, в качеството му на:

1️⃣ Политически кмет на Община Варна от 2015-2023 година, като номинация от партия ГЕРБ от 3-ти мандата;
2️⃣ Областен координатор на Варна от 2015-2023 година на партия ГЕРБ;
3️⃣ Практически изпълнявана длъжност на кмет и областен управител на Варна от 2015-2021 година, и при областен управител на ГЕРБ изцяло политически зависим и подчинен политически от Иван Портних, като (2);
4️⃣ Зам.председател и председател – пряко председателстваш работата на Регионалния съвет за развитие (СИР).
5️⃣ Пряк ръководител на г-жа Ани Николова – Началник дирекция и на Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” към Община Варна.
6️⃣ Пряк ръководител на г-жа Биляна Раева – Представител на Община Варна в Брюксел и на Общинският център на Община Варна в Брюксел към Община Варна от 2013-2020 година.
7️⃣ Пряк ръководител на управителя на Областния информационен център-Варна – д-р Виктория Николова към Община Варна и на Областният център по Европрограми – Варна към Община Варна.

Други основания:

1️⃣ Оставката на Иван Портних, като кмет и Областен координатор на Варна на партия ГЕРБ, се иска от Изпълнителната комисия на ГЕРБ за пълен провал от провеждана политика по привличане на мащабни европейски от Брюксел към Варна и за изцяло липса на мащабни европейски инвестиции от Брюксел към Варна и региона.
2️⃣ Оставката на Иван Портних, като кмет и Областен координатор на Варна на партия ГЕРБ, се иска от Изпълнителната комисия на ГЕРБ за липса на всякакви заявени проекти по “твърди” мерки за Варна и за региона към Брюксел през Общинският център на Община Варна в Брюксел;
3️⃣ Оставката на Иван Портних, като кмет и Областен координатор на Варна на партия ГЕРБ, се иска от Изпълнителната комисия на ГЕРБ и като, пряк ръководител на г-жа Ани Николова – Началник дирекция и на Дирекция “Европейски и национални оперативни програми”, за занижен, неупражнен пряк контрол и затова, че от Община Варна няма заявен нито един проект директно към Брюксел, и в следствие на това Община Варна, град Варна и региона – няма получени никакви мащабни европейски инвестиции от Брюксел до момента.
4️⃣ Иска се оставката на кмета Иван Портних и на г-жа Ани Николова – Началник Дирекция “Европейски и национални оперативни програми” за длъжностно саботиране и не включване в актуализация на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2017 на проект “Индустриален Парк Варна § Европейски Експо Център” подаден от СНЦ КЧИЗ към Община Варна с Входящ номер ЕНОП23000006ВН/13.01.2023 год. (Фиш за Проектна идея).
– Изпълнението на проекта щеше да допринесе за развитието на следните насели места: град Варна, град Белослав, Община Варна, Община Девня и Община Белослав.
– Прогнозна стойност на инвестицията беше: 700 млн.евро за I ЕТАП на комплекса – 100% ЕС финансиране от Брюксел (по ЕС програми или по Кохезионен фонд) или чрез ЕИБ и Юнкер.
– Проектът ще да се реализира съгласно подходът за Интегрирани териториални инвестиции по програмите: Програма Развитие на регион
ите 2021-2027г.– приоритет 1 Интегрирано градско развитие: Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност: Инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради), бизнес и Индустриални паркове и др. инфраструктура за иновации и развитие на МСП. Програма: „Конкурентоспособност и иновации“ 2021-2027г. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027г. Програма „Образование“ 2021-2027г., Програма „Околна среда“ 2021-2027г. Както и Програмите INTERREG – ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество (NDICI). Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027. Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027.
5️⃣ Оставката на Иван Портних, като кмет и Областен координатор на Варна на партия ГЕРБ, се иска от Изпълнителната комисия на ГЕРБ и като, пряк ръководител на г-жа Биляна Раева представител на Община Варна в Брюксел и на Общинският център на Община Варна в Брюксел за липса на упражнен пряк контрол в отчитане на изразходваните публични средства от 2007 до 2020 година. Практически при похарчени от Община Варна близо 1.000.000 лева публични средства за наеми, за заплати и за командировки, изцяло липсва всякаква отчетност на изразходваните средствата публична и в сайта на Община Варна.
6️⃣ Оставката на Иван Портних, като кмет и Областен координатор на Варна на партия ГЕРБ, се иска от Изпълнителната комисия на ГЕРБ и като, пряк ръководител на управителя на Областния център-Варна – д-р Виктория Николова и на Областният център по Европрограми – Варна за занижен контрол по изразходване на близо 200.000 лева годишен бюджет и за липса на всякаква отчетност на средствата – публична или налична в сайта на Община Варна.

Приложен списък документи и публични публикации от източници:

[1] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № 92-00-234/19.02.2020г. от СНЦ КЧИЗ до Министър на икономиката (МИ) г-н Емил Караниколов – министър; Копие до Г-н Бойко Борисов – Министър председател на Република България;
[2] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № 08.10-36/19.02.2020г. от СНЦ КЧИЗ до Г-н Бойко Борисов – Министър председател на Република България, Министерски съвет на Република България, Копие: Министър на икономиката (МИ) г-н Емил Караниколов – министър;
[3] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № 201901003/09.01.2020г. от СНЦ КЧИЗ до Г-н Петя Аврамова – Министър на регионалното развитие и благоустройството;
[4] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № 201901003/09.01.2020г. от СНЦ КЧИЗ до Г-н Петя Аврамова – Министър на регионалното развитие и благоустройството;
[5] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № РД-18-9907-87/14.11.2018г.(2) от СНЦ КЧИЗ до Г-н Томислав Дончев – Заместник министър-председател. Копие: Г-н Стоян Пасев, Областен управител – Варна;
[6] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № РД-18-9907-87/14.11.2018г.(2) от СНЦ КЧИЗ до Г-н Стоян Пасев, Областен управител на област с административен център – Варна; Копие до: Г-н Томислав Дончев – Заместник министър-председател;
[7] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № РД18006292ВН/28.03.2018г. от СНЦ КЧИЗ до Г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна, Община Варна;
[8] (Без отговор) Проектно предложение и писмо Вх. № 31-03-4/09.01.2020г. от СНЦ КЧИЗ до Г-н Росен Желязков – Министър на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТ);
[9] (Без отговор) Писмо Вх. № ОС21000475ВН/11.10.2021г. от СНЦ КЧИЗ до Общински Съвет -Варна с искане за предоставяне на пълна отчетност на изразходвани публични средства за последните 10 години от дейност от Областният център по Европрограми – Варна и от ръководител управителя на Областния център-Варна – д-р Виктория Николова, и от  Общинският център на Община Варна в Брюксел и от прекият ръководител г-жа Биляна Раева – представител на Община Варна в Брюксел; 
[10] (Без отговор) Писмо Вх. № РД20020328ВН от СНЦ КЧИЗ до Г-н Иван Портних – кмет на Община Варна. Копие до: инж. Румен Илиев – и.д. директор Областна пътно управление Варна;
[11] (Без отговор) Писмо Вх. № 49-00-3/26.10.2020г. от СНЦ КЧИЗ до: инж. Румен Илиев – и.д. директор Областна пътно управление Варна; Копие до: Г-н Иван Портних – кмет на Община Варна;
[12] (Без отговор) Писмо Вх. № 49-00-2/19.10.2020г. от СНЦ КЧИЗ до: инж. Румен Илиев – и.д. директор Областна пътно управление Варна;
 [13] (Без отговор) Писмо Вх. № 94-00-1974/09.11.2018г. от г-н Румен Радев и Република България Администрация на Президента до: Г-н Тодор Балабанов – Председател на Общинският съвет на Община Варна и До: Г-н Иван Портхих – Кмет на Община Варна. Копие до: СНЦ “Бъдеще за Варна”;
 [14] (Без отговор) Проекно предложение, с искане за работна среща – Писмо Вх. № РД16024790ВН_002ВН/05.05.2017г. от СНЦ “Бъдеще за Варна” до г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна;
 [15] (Без отговор) Проекно предложение, с искане за работна среща – Писмо Вх. № РД16024790ВН_003ВН/05.05.2017г. от СНЦ “Бъдеще за Варна” до г-н Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна;
 [16] (Без отговор) Проекно предложение, с искане за работна среща – Писмо Вх. № РД16024790ВН/16.11.2016г. от СНЦ “Бъдеще за Варна” до Община Варна;
 [17] (Без отговор) Проекно предложение, с искане за работна среща – Писмо Вх. № РД16024790ВН_003ВН/05.05.2017г. от СНЦ “Бъдеще за Варна” до г-н Николай Георгиев – Председател на Постоянна Комисия (ПК) “Европейски въпроси и международно сътрудничество” към Община Варна;
 [18] (Без отговор) Проекно предложение, с искане за работна среща – Писмо Вх. № РД16024790ВН_003ВН/05.05.2017г. от СНЦ “Бъдеще за Варна” до Арх. Виктор Бузев, Главен архитект на Община Варна;
 [19] (Отказ за работна среща) Проекно предложение, с искане за работна среща – Писмо Вх. № РД16024790ВН/16.11.2016г. от СНЦ “Бъдеще за Варна” до г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна;

Списък на мащабни проекти и мащабни ЕС инвестиции за над 1 млрд.евро ЕС инвестиции към Варна и към региона – Саботирани  от партия ГЕРБ, саботирани от изпълнителна власт партия ГЕРБ и саботирани от кмета Иван Портних в качеството му на областен координатор близо 7 години, зам.-председател  и председател на Регионалния съвет за Североизточен регион от 2015 година:

🚫 [21] Проект (1): Нова “Черноморска Икономическа Зона” с нова мащабни индустриална зона край Варна клъстерен проект с под зони: ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК & ЕВРОПЕЙСКИ ЕКСПО ЦЕНТЪР – ВАРНА от 3666 декара, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ – 600 декара и ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАЗГРАД от 70 декара /ЕС инвестиция – над 800 млн.евро/, включване на Индустриални зони Девня и Аксаково;
🚫 [22] Проект (2): Нов «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект за Варна, за пристанище Варна и за Североизточна България /ЕС инвестиция – над 1.200 млн.евро при пълна реализация до 2035 година/;
🚫 [23] Проект (3): Нов “Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ” в близост Фериботен комплекс Варна /ЕС инвестиция – над 800 млн.евро за I етап/;
🚫 [24] Проект (4): Нов „Втори Аспарухов мост на две нива“ заложено трасе в ОУП-Варна под старата жп гара /ЕС инвестиция – над 350 млн.евро/;
🚫 [25] Проект (5): Нов “Национален център по бедствия, аварий и превенция” и “Регионален център по бедствия и аварий” край Варна /ЕС инвестиция – над 100 млн.евро/;
🚫 [26] Проект (6): Нов «ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА» /ЕС инвестиция – 10 млн.евро за I етап/;
🚫 [27] Проект (7): Нов “Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж с експо част в град Варна в к.с. Златни Пясъци за целогодишен туризъм” /ЕС инвестиция – 45 млн.евро/;
🚫 [28] Проект (8.): КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА ДЪЛБОКОВОДНИ КОРАБИ (ДЪЛБОКОВОДНИ КОНТЕНЕРОВОЗИ И БЪЛКЕРИ) В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА (ВЪВ ВАРНЕСКОТО ЕЗЕРО И КЪМ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА /ЕС инвестиция – 180 млн.евро/;
🚫 [29] Проекти (9)(10)(11): ПРОЕКТИ №1 И №2 (+ №3) ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА = 3 В 1 „МОСТ & ШЛЮЗ & ТЕРМИНАЛ” ЗА ДОСТЪП КЪМ ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО /ЕС инвестиция – 180 млн.евро/;
🚫 [30] Проекти (12): ПРОЕКТ «ИНТEГРИРАН ЦЕНТЪР & ПОЛИКЛИНИКА “КАМЕНАР”» НА СНЦ “КЧИЗ“ /2 ЕТАП И В БЕЛОСЛАВ/ /ЕС инвестиция – 1,5 млн.евро/;

Други проекти и проектни предложения, саботирани от партия ГЕРБ.

Открито писмо с искане на оставка на кмета Иван Портних и за отегляне на номинацията му от ПП ГЕРБ за 4-ри мандат кмет на Община Варна - подкрепенно от СНЦ „КЧИЗ“, СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Защита на гражданите и държавата”. Дойчин Ников: Партия ГЕРБ, Иван Портних и лично Николай Нанков, дължат публични отговори, не към мен, не към неправителствена организация Клъстер Черноморска Икономическа Зона, а към вас гражданите на Варна и 30.000 граждани на Аспарухово!

One thought on “СНЦ „КЧИЗ“, СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “Защита на гражданите и държавата” с ултиматум към кмета на Варна и към партия ГЕРБ: Ако до 20.03.2023 не бъде изтеглена номинацията му за 4-ти мандат кмет на Община Варна, искаме незабавна оставка на кмета и всички документи ще бъдат изпратени до знанието на всички компетентните органи на България, ЕК и Брюксел!”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG