Д-р инж. Дойчин Ников (КЧИЗ): Постиженията на кмета Иван Портних са саботирани 1 млрд.евро ЕС инвестиции към проекти за Варна и Североизточна България от 2015 година!

Loading

Д-р инж. Дойчин Ников председател на неправителствена организация Клъстер Черноморска Икономическа Зона: “Постиженията на кмета Иван Портних са саботирани 1 млрд.евро ЕС инвестиции към проекти за Варна и Североизточна България от 2015 година!”

 

Централното географско разположение на Варна, геостратегическо положение и голямото черноморско пристанище, с който разполагаме, са предпоставка за ускорено икономическо развитие на града. Това, което липсва, е всякаква визия и амбициозна управа на варненска община, която активно да привлича инвестиции с висока добавена стойност и мащабни европейски средства, както и значително да подобри инфраструктурата и условията за правене на бизнес във Варна. Постиженията на нашите съседи в Румъния са безспорни Констанца само за едно десетилетие се превърна в двигател на икономиката на цяла Румъния с мащабни ЕС инвестиции в модерно дълбоководно пристанище най-голямото в Черно море, мащабни инвестиции в инфраструктура икономически зони, скоростни жп пътища и автомагистрала към Централна Европа привлякоха над 9 милиарда евро чужди инвестиции за 10 години, вдигнаха стандарта на живот в пъти от този на Варна и генерираха възход на икономика, производство и икономически ръст, за които ние може само да си мечтаем в България.

Именно в тази посока трябва да работи един грамотен и амбициозен кмет на Община Варна да реформира и да подобри експертния потенциал на Община Варна за привличане на инвестиции, каето ще подпомогне варненските фирми, производство и бизнес по представянето им на международни изложения по света. Чрез изграждането на нова икономическа зона и международен изложбен център ще се подобри и ключовата инфраструктура за правене на бизнес в града и целият регион, а с реформиране, цифровизацията и улесняването на процесите по обслужване в общината ще станем значително по-привлекателно място за инвеститорите.

Д-р инж. Дойчин Ников: Град Варна спешно се нуждае от изграждане на общински инкубатор

Трябва да се създаде общински стартъп инкубатор за генериране на иновативни проекти за реализация им с европейски средства, в който млади предприемачи и млади архитекти от Варна, даже от Варненски регион и от Североизточна България действително да намерят не само необходимата техническа помощ (финансови, счетоводни, организационни, експертни по финансиране от Европа, Брюксел и др. консултации), но и ще имат възможност да общуват и да обменят идеи, на ниво Варна, но и на ниво Брюксел, а с това реактивността и успеваемостта на проектите им да се повишат значително.

Един умен кмет, който Варна явно днес няма – ще иницира необратими реформи в общината за мащабна иновативна дейност по изработка на проекти със заложена устойчивост, в търсене на финансова подкрепа от големи компании от региона по осигуряване ресурс за реализация на практики и специализации на иновативни студенти и млади предприемачи от Варна в Брюксел, в Европейската комисия и в големи компании специализирани по изпълнението на мащабни инфраструктури проекти в Европа.

Д-р инж. Дойчин Ников: Община Варна трябва активно да привлича инвестиции с голяма добавена стойност

Валенсия е усвоила над 16 млрд. евро по европроекти и програми от откриване на офиса им в Брюксел. Практически от откриване на офиса си в Брюксел през 2007 година Община Варна не е реализирала практически през него – нито един мащабен европейски проект, не е привлякла никакви чуждестранни (ПЧИ) и европейски инвестиции.

Във време на глобална конкуренция на градовете за европейски инвестиции, смятаме, че Варна задължително трябва да има работеща, активна в последователност  и амбициозна дирекция за привличане на инвестиции и зам. кмет по инвестиции. За съжаление от години такъв в Община Варна – напълно липсва, защо?

Това сериозно ще засили експертния капацитет и числеността на служителите в общината в тази сфера, като ще разширим и нейните функции на ново Брюксел, за да могат да обслужват адекватно нуждите на модерния бизнес, на неправителственият сектор, на медицинският университет от болници по модернизация и на вузовете по модерно обучение в цел привличане на мащабни европейски средства.

Трябва да се изготви план и да се инициатира инициатива за миниум един път в годината от провеждане на поне един мащабен инвестиции форум и един бизнес форум в града, трябва да се търсят възможностите от европейско финансиране в участия на такива световни форуми в цел популяризиране града и привличане на инвестиции.

Д-р инж. Дойчин Ников:  Варна спешно се нуждае от създаване на международен изложбен център

Община Варна трябва усърдно да разботи в партньорство с всички общини от региона и да формира работна група за реализация на мащабен международен изложбен център до Варна. Трябва да бъде съгласуван общ окончателен идеен проект, който да бъде заложен в пространствените планове за развитие в цел презентация и кандидатстване в Брюксел за финансиране на технически проект и европейско финансиране за реализацията му още 2020 година.

Д-р инж. Дойчин Ников: Община Варна трябва активно да подкрепа за местния бизнес на най-важните международни изложения

Трябва да се работи за планиране на средства и за намиране на европейско финансиране за реализация на постоянна общинска инициатива по реализация на тази цел и мярка, която ще даде силен тласък в развитието на бизнеса в морската столицата и вложените инвестираните средства ще бъдат върнати многократно в нови високо-технологични работни места.

Д-р инж. Дойчин Ников: Варна спешно се нуждае от ускорени процедури за големи инвестиции

Община Варна задължително както в Европа да има  междуведомствен съвет, включващ кмета на Община Варна, зам.-кмета по инвестиции, Областният управител на Варна, както и всички комунални дружества – ВИК, Енерго и други. Целта е да координираме действията на различните страни, за да улесним и ускорим процеса по навлизане на инвестициите на зелено в града и за ускорено изграждане на индустриална зона край града.

Д-р инж. Дойчин Ников: Община Варна трябва активно да подкрепя мащабни проекти в обществена полза за Варна и за Североизточна България

Един кмет трябва да съдейства и да подкрепя всички обществени инициативи и проекти в обществена полза в цел ускорено развитието на икономическият потенциал на града, област, пристанище и на Североизточна България от реализация на индустриални зони, клъстъри в индустриални зони (в подобие Тракия Икономическа Зона) или на логистични коридори преминаващи през града и региона.

Д-р инж. Дойчин Ников: Варна се нуждае от интермодален жп терминал и нови логистични центрове

Нужно е изработване на общ проект с участието на всички заинтересовани страни и общини за реализация на мащабен интермодален терминал и логистичен терминал в непосредствена близост до Варненското езеро. Веднага след съгласуване на проекта, и изработка на обосновка за финансиране трябва да се кандидатства в Брюксел за финансиране на разработка на технически проект.

Д-р инж. Дойчин Ников СНЦ “КЧИЗ”©

Саботирани мащабни проекти и мащабни ЕС инвестиции към Варна:

🚫 Проект (1): Нова “Черноморска Икономическа Зона” с нова мащабни индустриална зона край Варна клъстерен проект с под зони: ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК & ЕВРОПЕЙСКИ ЕКСПО ЦЕНТЪР – ВАРНА от 3666 декара, ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ – 600 декара и ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАЗГРАД от 70 декара /ЕС инвестиция – над 800 млн.евро/, включване на Индустриални зони Девня и Аксаково;
🚫 Проект (2): Нов «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект за Варна, за пристанище Варна и за Североизточна България /ЕС инвестиция – над 1.200 млн.евро при пълна реализация до 2035 година/;
🚫 Проект (3): Нов “Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ” в близост Фериботен комплекс Варна /ЕС инвестиция – над 800 млн.евро за I етап/;
🚫 Проект (4): Нов „Втори Аспарухов мост на две нива“ заложено трасе в ОУП-Варна под старата жп гара /ЕС инвестиция – над 350 млн.евро/;
🚫 Проект (5): Нов “Национален център по бедствия, аварий и превенция” и “Регионален център по бедствия и аварий” край Варна /ЕС инвестиция – над 100 млн.евро/;
🚫 Проект (6): Нов «ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА» /ЕС инвестиция – 10 млн.евро за I етап/;
🚫 Проект (7): Нов “Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж с експо част в град Варна в к.с. Златни Пясъци за целогодишен туризъм” /ЕС инвестиция – 45 млн.евро/;
🚫 Проект (8.): КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА ДЪЛБОКОВОДНИ КОРАБИ (ДЪЛБОКОВОДНИ КОНТЕНЕРОВОЗИ И БЪЛКЕРИ) В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА (ВЪВ ВАРНЕСКОТО ЕЗЕРО И КЪМ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА /ЕС инвестиция – 180 млн.евро/;
🚫 Проекти (9)(10)(11): ПРОЕКТИ №1 И №2 (+ №3) ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА = 3 В 1 „МОСТ & ШЛЮЗ & ТЕРМИНАЛ” ЗА ДОСТЪП КЪМ ВАРНЕНСКО ЕЗЕРО /ЕС инвестиция – 180 млн.евро/;
🚫 Проекти (12): ПРОЕКТ «ИНТEГРИРАН ЦЕНТЪР & ПОЛИКЛИНИКА “КАМЕНАР”» НА СНЦ “КЧИЗ“ /2 ЕТАП И В БЕЛОСЛАВ/ /ЕС инвестиция – 1,5 млн.евро/;

Списък на предложения без отговор от ПП ГЕРБ изпълнителна и местна власт.

/т.н. практически саботирани 🚫 предложения от политическа партия ПП ГЕРБ внесени писменно между 2017 и 2021 година от СНЦ КЧИЗ и СНЦ “Бъдеще за Варна” към/:
🚫 Предложение (1): 05.05.2017г. до г-н Иван Портних, кмет на Община Варна;
🚫 Предложение (2): 05.05.2017г. до г-н Тодор Балабанов, председател Общински съвет-Варна;
🚫 Предложение (3): 05.05.2017г. до ПК “Европейски въпроси и програми” към Община Варна;
🚫 Предложение (4): 05.05.2017г. до арх.Виктор Бузев, гл.архитект на Община Варна;
🚫 Предложение (5): 14.11.2018г. до г-н Томислав Дончев, зам.министър председател на Р България;
🚫 Предложение (6): 14.11.2018г. до г-н Стоян Пасев, областен управител на Варна;
🚫 Предложение (7): 19.12.2019г. до г-жа Петя Аврамова, министър на МРРБ;
🚫 Предложение (8): 19.12.2019г. до г-н Росен Желязков, министър на транспорта, МТС;
🚫 Предложение (9): 19.02.2020г. до г-н Бойко Борисов, министър-председател на Р България;
🚫 Предложение (10): 19.02.2020г. до г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, МИ;
🚫 Предложение (11): 19.10.2020г. до ОПУ-Варна, и.д. директор;
🚫 Предложение (12): 26.10.2020г. до г-н Иван Портних, кмет на Община Варна;
🚫 Предложение (13): 26.10.2020г. до ОПУ-Варна, и.д. директор;
🚫 Предложение (14): 11.10.2021г. до Общински съвет-Варна и до г-н Тодор Балабанов, председател Общински съвет-Варна.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК "Бъдеще за Варна" ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share