3798

✔️ Безпорно важен и изключително нужен проект за Варна!

 
✔️ В проекта с цел оптимизиране транспортната инфраструктура и трафика в региона се предлага строителството на нов втори мост в съглано вече утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна от 2013 година (задължително изискване за получаване на ЕС финансиране).
✔️ Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града. Планира се моста да се изгради на две нива (реализация на два етапа): Ниво 2 – за трафика от града и от бул.Левски и Ниво 1 – за трафика от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“. “
 
 
⚠️Важно: Ако единствена днес готова обосновка за ЕС финансиране за втори мост (изработна още 2018 година от СНЦ”КЧИЗ”) не се внесе в Брюксел до 30 април 2022 години то единствената реална възможноста за реализацията на втори мост край Варна чрез 85% ЕС безвъзмездно финансиране практически ще се отложи след 2027 година.
Финансиране? Реализация на проекта се предвижда да стане чрез 85% безвъзмездно ЕС финансиране с дофинасиране на проекта 15% от ПЧИ (участие на инвеститор ПЧП-Публично-частно партньорство) или чрез държавно бюджетно финансиране.

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: ДА. Изцяло готов идеен проект с изготвени в пълен обем икономически и SWOT анализи налични в СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” от 2015 година.
(2) Обосновка за ЕС финасиране: ДА. Проекта има изготвена изцяло на 100% готова обосновка за ЕС финансиране в цел заявяване на проекта веднага в Брюксел.
(3) Официална подкрепа: Проекта е официално подкрепен в цел реализация от Областна администрация – Варна.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: ДА. Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране.  Проекта от фиксирано и заложено трасе (изход бул.Васил Левски)  фигурира Общ устройствен план – Варна (ОУП-Варна) от 2013 година.
(5) Възможности за дофинасиране 15-20% на проекта чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер или чрез ПЧП инвеститор: ДА. ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI НАД 5,5%.
(6) Заявен интерес от инвеститор/участие чрез ПЧП: ДА. За 2- ниво, нужен е Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.

 

Фаза 0 – 3D визуализации.
Готовност на 3D визуализации. 90%
Фаза 1 – Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект.
Готовност на Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект. 100%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране.
Готовност на Обосновка за ЕС финансиране. 100%
Фаза 3 - Кандидатстване за финансиране - европейско.
Готовност за кандидастване директно в Брюксел 2022 година. 100%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци. Подготовка за Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.
Готовност. 70%
Фаза 5 - Кандидатстване за финансиране или дофинансиране - чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер, инвестиционен фонд или частен инвеститор (ПЧИ).
Готовност. 70%
Фаза 6 - Технически и Работен проект.
Готовност. 5%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
Готовност от проектна компания от чужбина с опит. 80%
Фаза 8 - Строителство.
0%
Финасов анализ, разширение и модернизиране на цялата ВИК мрежа. Разширение на плажната зона и брегови защитни съоръжения край Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share