2813

✔️ Безпорно важен и изключително нужен проект за Варна!

✔️ Работите включват опесъчаване и разширяване на плажовете край Варна до 100 метра. Проекта включва опесъчаване на плажове и извършване на озеленяване на цялата крайбрежна зона.  Планира се в първата част от изпълнение на проекта плажовете край Варна да бъдат разширени с приблизително 330 000 кв.м. Тези дейности ще бъдат включени в първата фаза по проекта в цел за спиране на бреговата ерозия.

✔️ По втората фаза – планираните работни дейности по проекта се състоят от брегоотбранителни работи, изграждане на хидротехнически работи, изграждане на морски насипи, рехабилитация на съществуващи конструкции, подмяна на компонентното оборудване на хидротехнически съоръжения, но също и въвеждане в експлоатация на хидротехнически конструкции и постигане на целта, за която те са изградени, разрушаване на съществуващи крайбрежни конструкции (стари мостове) и изкуствено опесъчаване. Схемите за планиране на бреговата ивица за всеки лот ще се определят чрез моделиране на действието на вълните върху брега и последващото развитие на изпълнението на работите по бреговата линия, така че да се осигури реализацията – качествени, устойчиви във времето на агресивното действие на морето, особено в студени периоди брегови съоръжения съгласно ЕС изисквания.

Факт (1): Проект завършен през 2015 година в Констанца за цялостно брегоукрепване и разширяване на плажовете „Romania Constanta 2015 Extension of Romanian Beach” за 170, 4 млн. EUR (145,6 млн. EUR са безвъзмездно европейско финансиране).

Факт (2): Проект в реализация до 12/2023 година за защита на румънското крайбрежие от брегова ерозия „Protecting Romania’s coastline from erosion” за 841 млн. EUR (602 млн. EUR са безвъзмездно европейско финансиране).

Това е втората фаза на проект за защита и рехабилитация на 30,5 км участък от черноморското крайбрежие на Румъния (около Констанца). Това включва изкуствено опесъчаване на плажове, изграждане, разширение и подмяна на крайбрежни конструкции като вълноломи за стабилизиране на плажа и подпорни стени, рехабилитация на шлюзове, консолидиране на скали и драгиране.

Финансиране?
Реализация на проекта се предвижда да стане чрез 70-85% безвъзмездно ЕС финансиране с дофинасиране на проекта 25-30% чрез ниско лихвен заем ЕИБ или чрез държавно бюджетно финансиране.

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: Няма.
(2) Обосновка за ЕС финасиране: Няма.
(3) Официална подкрепа: Няма.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: Няма. Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране, ако проекта се заложи в Интегрираният план.
(5) Възможности за дофинасиране 25-30% на проекта чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер или чрез ПЧП инвеститор: НямаНужно е ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI ДА БЪДЕ НАД 3%.
(6) Заявен интерес от инвеститор/участие чрез ПЧП: Нужен е Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.

Фаза 0 – 3D визуализации.
0%
Фаза 1 – Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект.
0%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране.
0%
Фаза 3 - Кандидатстване за финансиране - европейско.
0%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци. Подготовка за Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.
0%
Фаза 5 - Кандидатстване за финансиране или дофинансиране - чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер, инвестиционен фонд или частен инвеститор (ПЧИ).
0%
Фаза 6 - Технически и Работен проект.
0%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
0%
Фаза 8 - Строителство.
0%
Изграждане на втори мост край Варна. Модернизация на пристанище Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share