3265
✔️ Основната цел е изграждане на «Регионален център по бедствия и аварий за региона на области Варна, Добрич, Търговище и Разград» в цел превенция, защита и подготовка на населението срещу бедствия. Основни дейности по проекта би трябвало да бъдат: Цел (1): Създаване на регионален център по бедствия и аварий за региона на области области Варна, Добрич, Търговище и Разград в цел превенция, защита и подготовка на населението срещу природни бедствия. Цел (2): Създаване на под центрове и регионални звена за провеждане на обучения и квалификации в области Добрич, Търговище и Разград [1].
✔️ 45 населени места в Северното Черноморие са висок потенциален риск от наводнение. Това показва планът за управление на риска, изготвен от Басейновата дирекция “Черноморски район”. 27.11.201
✔️ В момента основната грижа да предупредят хората при неблагоприятна прогноза, остава за кметовете, особено в малките населени места.
✔️ За да бъдат обезпечени всички мерки по плана, са необходими около 240 милиона лева. Тези пари обаче не са осигурени и тепърва трябва да се търсят от държавата или по европейски програми. На Варна и региона спешно е нужен такъв център по превенция и защита на населението от наводнение и други природни бедствия. 

Финансиране?
Реализация на проекта се предвижда да стане чрез 100% безвъзмездно ЕС финансиране.

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: ДА. Изцяло готов идеен проект с изготвени в пълен обем икономически и SWOT анализи налични в СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” от 2019 година.
(2) Обосновка за ЕС финасиране: ДА. Проекта има изготвена изцяло на 100% готова обосновка за ЕС финансиране в цел заявяване на проекта веднага в Брюксел.
(3) Официална подкрепа: Проекта е официално подкрепен в цел реализация от Областна администрация – Варна.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: ДА. Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране.  

Фаза 0 – 3D визуализации.
Готовност на 3D визуализации. 70%
Фаза 1 – Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект.
Готовност. 100%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране.
Готовност на Обосновка за ЕС финансиране. 100%
Фаза 3 - Кандидатстване за финансиране - европейско.
Готовност за кандидастване директно в Брюксел 2022 година. 100%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци.
Готовност 90%
Фаза 5 - Технически и Работен проект.
5%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
Готовност от проектна компания от чужбина с опит. 85%
Фаза 8 - Строителство.
0%

Източници:

[1] ПРОЕКТ “РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БЕДСТВИЯ И АВАРИЙ” НА СНЦ «КЧИЗ»
[2] Областна администрация Варна на 13.03.2018 г. официално беше представен “Проект за Регионален център по бедствия и аварии” на СНЦ “КЧИЗ“

 

Реализация на нова инфрастрактура 4-ри сезона край Варна. ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share