2813

✔️ Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ в близост Фериботен комплекс Варна ще бъде един многофункционален и всеобхватен международен изложбен център от най-висок стандарт в област Варна. Този парк ще бъде един от най-мащабния и от най-висок клас експо центрове в Европа, чиито съоръжения ще бъдат високо технологични [1].

✔️ Комплекса ще бъде със съвременна архитектура, която перфектно ще съчетава хай-тек, интелигентно управление и екологична загриженост към природата. Голяма част от нови и високо-развити технологии на международно ниво ще се прилага в неговата конструкция за първи път. Реализираните интелигентни, вентилационни и комуникационни системи ще бъдат на най-съвременно ниво в света. Голямата проектната височина на залите, етажната товароносимост и електрозахранването ще му позволява, да реализира специализирани изложби, като мащабни машини изложения, изложения за строителна техника и яхтени, които имат спецефични изисквания към изложбени павилиони.

✔️ Всяка изложбена зала е с площ от около 10000 кв. м и рационално проектирани вид. 13 изложбени зали от първия и втория етаж ще разполагат с широк вход. Множество изложби и изложения, ще могат да се провеждат едновременно, без да си пречат помежду си. Големите изложбени зали, дават възможност да използват ефективно пространство и да се реализират добри визуални ефекти чрез специална декорация.

✔️ Около изложбения комплекс ще има множество поддържащи заведения, свързани с конвенции /топли/ връзки към изложенията, хотели, офис сгради, банки, търговски услуги и музеи. Те ще бъдат изградени така, че да задоволи изцяло нуждите на бизнесмените в тяхното бизнес пътуване и посещения на експо комплекса.

Финансиране?
Изцяло реализация на проекта от нов логистичен хъб поетапно за 6 години от 700 до 3600 декара край Варна, от нова експо зона до Белослав интегрирана с нова индустриална зона 1000 декара в налична- вече съществуваща инженерна инфрастрактура (ВИК, ток, жп, фериботен терминал и пътища във Фериботният комплекс Варна – единствената налична край Варна) е предвидено да стане изцяло с ЕС средства. Проекта е част от мащабен проект вече в изпълнение в цел формиране на нов «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway заложен вече в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) от 2020 година.

При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките на експерти най-малко 3-4% от тези потоци ще бъдат трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара, а в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта. Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места [1,2].

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: ДА. Изцяло готов идеен проект с изготвени в пълен обем икономически и SWOT анализи налични в СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” от 2018 година.
(2) Обосновка за ЕС финасиране: ДА. Проекта има изготвена изцяло на 100% готова обосновка за ЕС финансиране в цел заявяване на проекта веднага в Брюксел.
(3) Официална подкрепа: Проекта е официално подкрепен в цел реализация от Общини Белослав, Девня, Аксаково и 5 областни администрации на Североизточна България, включително и от Областна администрация – Варна.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: ДА. Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране.  Проекта фигурира в Интегрирана Териториална Стратегия за Развитие на Североизточен регион (СИР) като под проект на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway.
(5) Възможности за дофинасиране на проекта чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер или чрез ПЧП инвеститор: ДА. ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI НАД 15%.
(6) Заявен интерес от инвеститор/участие чрез ПЧП: ДА.

 

Фаза 0 – 3D визуализации
Готовност на 3D визуализации. 80%
Фаза 1 – Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект.
Готовност на Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект. 100%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране
Готовност на Обосновка за ЕС финансиране. 100%
Фаза 3 - Кандидатстване за финансиране - европейско.
Готовност за кандидастване директно в Брюксел 2022 година. 100%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци. Подготовка за Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.
Готовност. 75%
Фаза 5 - Кандидатстване за финансиране или дофинансиране - чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер, инвестиционен фонд или частен инвеститор (ПЧИ).
Готовност. 75%
Фаза 6 - Технически и Работен проект.
Готовност 5%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
Готовност от пректна компания от чужбина с опит. 80%
Фаза 8 - Строителство.
0%
ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА. Нова Индустриална зона - Варна (проект 10000 декара на Община Варна).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share