3185
✔️ Реализация на нова интегрирана на едно място авто – жп гара е заложена като стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. (ОПР). Варна има нужда от нова автогара, старата автогара е частна собственост и се продава. Още 2012 година членовете на варненския съюз на превозвачите настояват към общината за реализация на нова автогара изградена с ЕС средства или чрез ПЧП. Автогарата на бул.”Владислав” 158 в града не отговаря на съвременните стандарти за обслужване на пътници, сградата се заключва в 19 часа, липсват, каквито и да е елементарни удобства за пътниците.
 
✔️ Цел на проекта «ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА»: Изработка на идеен проект за интегриран терминал авто-жп-морска гара „Варна Юг“ в едно до 06/2022 година и кандидатстване в Брюксел (ЕК) за финансиране на технически проект.
✔️ До края 2021 години трябва да се разработи окончателен идеен проект за нов Терминал „Варна – юг”, която ще се намира в тил към езерото непосредствено зад бул.”Девня” и ул.”Ал.Дякович” с миниум РЗП 6000 кв.м.. Ще бъде планиран за проектиране подземен тунел под жп линия в цел осигуряване постоянен достъп до терминала. Терминала ще интегрира – жп гара – авто гара и морска гара в едно общо модерно решение непосредствено на брега на езерото. По проекта ще бъде заложена реализация на бърза водна връзка със скоростни катамарани – от терминал „Варна Юг“ до Аспарухово, до Морска гара, и лятно време до комплексите, до Девня и до Белослав.
✔️ По проекта ще бъде планиран за реализирана подземен тунел (авто-пешеходен), което ще предостави свободен достъп до езерната зона и водните зони на граждани и в цел ефективното ползване на новата морската гара изградена към комплекса със скоростни катамарани, който ще подобрят значително мултимодалните връзки (жп, автобус и воден транспорт на едно място) и ще предоставят нова атракция за туристите посетители на Варна и значително по-бързо предвижване летище-комплексите.
✔️ След изготвяне на идейният проект трябва да се търси и възможности за разширение на терминала с отделни под зони – бизнес, офис и жилищни комплекси (2 етап) в цел реализацията им чрез ПЧП с инвеститори или в цел изцяло дофинансиране от инвеститор на 1 етап в изграждане на терминала съгласно вече налична успешна практика в Европа.” 

Финансиране?
Реализация на проекта се предвижда да стане чрез 60-75% безвъзмездно ЕС финансиране с дофинасиране на проекта 25-30% от ПЧИ (участие на инвеститор ПЧП-Публично-частно партньорство) или чрез държавно бюджетно финансиране.

Проектна готовност?
(1) Идеен проект и анализи: Готов идеен проект с частично изготвени икономически и SWOT анализи налични в СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” от 2020 година.
(2) Обосновка за ЕС финасиране: Няма.
(3) Официална подкрепа: Няма.
(4) Допустимост за ЕС финансиране: ДА. Проекта е на 100% допустим за ЕС финансиране.  Проекта като цел фигурира Общ устройствен план – Варна (ОУП-Варна) от 2013 година.
(5) Възможности за дофинасиране 25-30% на проекта чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер или чрез ПЧП инвеститор: ДА. ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI НАД 5,5%.
(6) Заявен интерес от инвеститор/участие чрез ПЧП: Нужен е Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.

Фаза 0 – 3D визуализации.
Готовност на 3D визуализации. 90%
Фаза 1 – Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект.
Готовност на Инвестиционен проект. Проучване. Идеен проект. 50%
Фаза 2 - Обосновка за ЕС финансиране.
Готовност. 20%
Фаза 4 - Финансов и SWOT анализ. Финансови потоци. Подготовка за Дю дилиджънс анализ / Due diligence/.
10%
Фаза 5 - Кандидатстване за финансиране или дофинансиране - чрез ниско лихвен заем ЕИБ, Юнкер, инвестиционен фонд или частен инвеститор (ПЧИ).
5%
Фаза 6 - Технически и Работен проект.
0%
Фаза 7 - Проектен мениджмънт.
0%
Фаза 8 - Строителство.
Уеб дизайн 0%

Източници:
[1] ПРОЕКТ «ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА+ЕКСПО» НА СНЦ “КЧИЗ“
[2] 15.VI. ОБЩИНСКИ ПЛАН – НОВ ИНТЕГРИРАН ТЕРМИНАЛ „ЮГ“ – ЖП, АВТО И МОРСКА ГАРА – ПЛАН ЗА ВАРНА, СНЦ”КЧИЗ”

Регионален център край Варна по бедствия и аварии (и по морско спасяване). Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share