Проект «Европейски Експо Център Варна – Фериботен комплекс&Логистичен Хъб» за внос и износ

Проектна мисия:  Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ в близост Фериботен комплекс Варна е многофункционален и всеобхватен международен изложбен център от най-висок стандарт в област Варна. Този парк ще бъде един от най-мащабния и от най-висок клас експо центрове в Европа, чиито съоръжения ще бъдат високо технологични.

  Комплекса ще бъде със съвременна архитектура, която перфектно ще съчетава хай-тек, интелигентно управление и екологична загриженост към природата. Голяма част от нови и високо-развити технологии на международно ниво ще се прилага в неговата конструкция за първи път. Реализираните интелигентни, вентилационни и комуникационни системи ще бъдат на най-съвременно ниво в света. Голямата проектната височина на залите, етажната товароносимост и електрозахранването ще му позволява, да реализира специализирани изложби, като мащабни машини изложения, изложения за строителна техника и яхтени, които имат спецефични изисквания към изложбени павилиони.

Всяка изложбена зала е с площ от около 10000 кв. м и рационално проектирани вид. 13 изложбени зали от първия и втория етаж ще разполагат с широк вход. Множество изложби и изложения, ще могат да се провеждат едновременно, без да си пречат помежду си. Големите изложбени зали, дават възможност да използват ефективно пространство и да се реализират добри визуални ефекти чрез специална декорация.

Около изложбения комплекс ще има множество поддържащи заведения, свързани с конвенции /топли/ връзки към изложенията, хотели, офис сгради, банки, търговски услуги и музеи. Те ще бъдат изградени така, че да задоволи изцяло нуждите на бизнесмените в тяхното бизнес пътуване и посещения на експо комплекса.

 ☑️ „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс“ е проект с ROI (Възвращаемост на инвестицията) над 15% за многофункционален и международен изложбен център от висок стандарт във Варненска област без аналог в Европа.
 ☑️ Готов проект с общинско, надобщинско и регионално значение – напълно покриващ изискванията заложени по СИР 2014-2020 за „Създаване на клъстер от пристанища във Варна, Варненското и Белославско езера, и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторен център с пристанища в Русе и Силистра за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА.”
 ☑️ ОЧЕРТАНИТЕ ПОЛЗИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИТЕ В ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ КЪМ 2025 ГОДИНА БВП 3,5 милиарда евро (+9%), Общо бруто: 3,9 милиарда евро (само от Експо Център реализация, инвестиция 700 мил.евро – I Етап по направени анализи)
 ☑️ През 2012 година в Румъния проект от такъв ранг получава статус стратегически проект за Румъния, в 2013 година се изготвя Дю Дилиджънс, а в края на 2013 получава целево финансиране от Европа за изработка на проектна документация. Към 2015 година проекта е реализиран на 60%. Планувано е до края 2019 г. да бъде реализиран на 100% чрез ПЧП.
 ☑️ ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЕКТА СПРЯМО ПОДОБЕН ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ: 5 /пет/ години
 ☑️ ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА: €460.000/ден
 ☑️ ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС: €1.430.000 /ден
 ☑️ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА: 50.000

  • ДАТА: 14 ЮЛИ, 2017 г.
  • КЛИЕНТ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА, МТ И МРРБ
  • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 7 години
  • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 0,7 милиарда ЕВРО за I Етап
  • ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI над 15%
  • ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ПРОЕКТА: Областна Администрация Варна, Добрич, Шумен и Разград
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
bg_BGBG
en_USEN bg_BGBG