09.VIII. Интелигентна Система за качество на въздух – План за Варна

Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия.

 – Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз.
 – Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател.
 – Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2.3 кг CO2. По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато разстояние от около 30 км) генерира около 2 тона CO2 годишно.

Реализацията Интелигентна Система за качество на въздух в града чрез европейски програми ще e основен приоритет до 2022 година в изпълнение, подобна системи има реализирани в Хамбург, Барселона и Амстердам в Европа. Реализация на подобна система ще осигури високи нива по контрол и мониторинг в обществен контрол на въздуха в жилищни зони, край промишлените зони и край пристанището на града.

Планира се системата да е упън сорс (на английски: open source) което ще даде допълнителни възможност от развитието и интеграцията на системата към всички заинтересовани страни – граждани, институции и екологични организации в града.

Важна част от обществения проект ще бъде възможността от свободно включване към системата, в лесна интеграция и в монтирането във всяка точка на града на персонализиран по проекта интегриран датчик от измервани параметри за качество на въздух от всеки гражданин на града.  

Някой от параметрите на въздуха, които ще бъдат отчитани от системата:

Азотен диоксид (NO2): това е газ, образуван от бързото окисляване на NO, което се получава при изгарянето на изкопаеми горива в превозните средства и промишлеността. Това е токсичен и дразнещ газ, което засяга дихателните пътища и също предизвиква образуването на азотна киселина (HNO3), отговорна за киселинните дъждове

Въглероден окис (СО): Образува се в непълно горене, т.е. когато е част от горивото не изгаря напълно поради липса на кислород. Опасен за хората и животните, тъй като може да блокира пренасянето на кислород в кръвта. Може да причини и смърт в по-големи концентрации. Въпреки, че в отворено пространство е лесно разградим, емисиите на CO от двигателите на колите в претоварените зони може да достигне нива до 50-100ppm, които са опасни.

и други параметри.

По проекта в обществена полза ще бъдат монтирани до 200 безжични сензори в различни части на града, които ще позволяват в реално време да се наблюдава концентрацията на качеството на въздуха, който дишаме във Варна.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share