02.VI. Градска среда – Проекти за реализация на зона на въздействие ЗВI с преобладаващ социален характер – План за Варна

Зона на въздействие с преобладаващ социален характер (ЗВI)

Подобряването на качеството на средата в кварталите е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства.

Основен акцент ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват въздуха, също ще акцентираме за инициативи с гражданите по облагородяване на площите в подходяща зеленина. Решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки ще е друг наш акцент в екипна работа с всички районни кметове. В процеса активно ще включим кварталните съвети – една новост, където гражданите ще могат да предоставят своите идеи, те да се систематизират и да достигнат до общината или до нас, ще се работи най-пълноценно за постигане на нужди на гражданите – от по-добра жизнена среда и за по-пълноценен в условия живот.

Ще бъде извършена цялостно благоустрояване на междублоковите пространства, включващо – рехабилитация на улична мрежа, реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, реконструкция растителност, поливна система и др.

Териториален обхват на зоната:

ЖК “Владислав Варненчик“, С.О. „Планова“, „Младост“- 1-ви и 2-ри микрорайон, „Възраждане“- 1,2 и 3 микрорайон, 26-ти подрайон (без гробищният парк и терена на “MALL VARNA”)

Основни проекти (или под зони) които ще бъдат реализиране по цялостно благоустройството, и които фигурират като приоритетни в нашата управленска програма 2019-2023 година за изпълнение (или План Варна), проекти които са заложени за изпълнение в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020 са разделени в следните основни групи:

Група проекти 1: Интервенция в градска среда – Подзона Младост ЗВI(допълнителна информация)

Благоустройство ще бъдеще извършено в подзона район Младост от 1 007 937 кв.м. – бул.„3-ти Март” – бул.„Ян Ху-нияди” – бул.„Сливница” – бул.„Република”. Включително е планиран – районен парк в район Младост и изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих.

Група проекти 2: Интервенция в градска среда – Подзона район Владислав Варненчик ЗВI(допълнителна информация)

Благоустройство ще бъдеще извършено в подзона район Владислав Варненчик от 1 240 530 кв.м. – бул.„ 3-ти Март” – „Константин Фружин” – „Св.св.Константин и Елена” – „Янко Мустаков” – „Боян Илиев” – „Асен Разцветников”. Включително е планирано благоустройство в районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за слейт и ролери).

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share