02.VI.1. Градска среда – Проект: Интервенция в градска среда – Подзона Младост ЗВI/А – План за Варна

Ще бъде извършено благоустройство в подзона район Младост от 1 007 937 кв.м. – бул.„3-ти Март” – бул.„Ян Ху-нияди” – бул.„Сливница” – бул.„Република”. Включително е планиран – районен парк в район Младост, и изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих.

1) Благоустрояване на междублокови пространства в цялата подзона

Което ще включва:

  1. – Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура – подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преас-фалтиране;
  2. – Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих;
  3. – Реконструкция растителност, поливна система, др.

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1, Начин на финансиране: БФП (Безвъзмездно финансиране).

2) Изграждане на районен парк в район Младост – вкл. 2 игрища и амфитеатър

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

3) Резервен проект (при наличие на ЕС средства): Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих съобразен със специфичните нужди на хора с увреждания.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share