02.VII.4. Градска среда – Проект: Интервенция в градска среда – Подзона район Приморски 2: ЗВII/Д – План за Варна

Основен акцент в район Приморски през 2019-2023 година ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват въздуха, също ще акцентираме за инициативи с гражданите по облагородяване на площите в подходяща зеленина. Решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки ще е друг наш акцент в екипна работа с кмета на район Приморски. В процеса активно ще включим квартален съвет – една новост, където гражданите ще могат да предоставят своите идеи, те да се систематизират и да достигнат до общината или до нас, ще се работи най-пълноценно за постигане на нужди на гражданите – от по-добра жизнена среда и за по-пълноценен в условия живот.

Ще бъде извършена цялостно благоустрояване на междублоковите пространства, включващо – рехабилитация на улична мрежа, реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, реконструкция растителност, поливна система и др.

Ще бъдат изготвени проекти и ще се кандидатства по ЕФРР за ЕС финансиране на обем дейности.

Основни проекти които ще бъдат реализиране по цялостно благоустройството, и които фигурират като приоритетни в нашата управленска програма 2019-2023 година за изпълнение (или План Варна), проекти които са заложени за изпълнение в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020:

Проект 1: Благоустрояване на междублоковите пространства в цялата подзона

Включващо:
1) Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура – подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране) ; Преасфалтиране;
2) Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих;
3) Реконструкция растителност,поливна система, др.

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 2: Обновяване и привеждане във вид, съгласно Наредба № 1/2009г. за устройство и безопасност площадките за игра в междублоковите пространства

Детски площадки в определената зона – 101 броя; Спортни площадки в определената зона – 22 броя.

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

Проект 3: Благоустрояване пространствата в карето между бул.”Царевец” – ул.”Караагач” – ул.”Мир” – бул.”В.Левски” – бул.”Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване, велоалеи и др. на територията на 17 м.р., район Приморски, гр.Варна

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 2 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share