02.VII. Градска среда – Проекти за реализация на зона на въздействие ЗВII с публични функции и с висока обществена значимост – План за Варна

Зона на въздействие с публични функции с обществена значимост (ЗВII)

Подобряването на качеството на средата в кварталите е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства.

Основен акцент ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват въздуха, също ще акцентираме за инициативи с гражданите по облагородяване на площите в подходяща зеленина. Решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки ще е друг наш акцент в екипна работа с всички районни кметове. В процеса активно ще включим кварталните съвети – една новост, където гражданите ще могат да предоставят своите идеи, те да се систематизират и да достигнат до общината или до нас, ще се работи най-пълноценно за постигане на нужди на гражданите – от по-добра жизнена среда и за по-пълноценен в условия живот.

Ще бъде извършена цялостно благоустрояване на междублоковите пространства, включващо – рехабилитация на улична мрежа, реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, реконструкция растителност, поливна система и др.

Основни проекти (или под зони) които ще бъдат реализиране по цялостно благоустройството, и които фигурират като приоритетни в нашата управленска програма 2019-2023 година за изпълнение (или План Варна), проекти които са заложени за изпълнение в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020 са разделени в следните основни групи:

1) Група проекти 1: Интервенция в градска среда – Подзона район Аспарухово 1 и 2: ЗВII/А и ЗВII/A1 (допълнителна информация)

2) Група проекти 2: Интервенция в градска среда – Подзона район Одесос 1 и 2: ЗВII/Б и ЗВII(допълнителна информация)

3) Група проекти 3: Интервенция в градска среда – Подзона район Проморски 1 и 2: ЗВII/Г и ЗВII(допълнителна информация 1 и 2)

ИК “Бъдеще за Варна”©

 

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share