03.VII.4. Транспортна инфраструктура – Проекти: Изграждане на съоръжения за шумова защита – План за Варна

Ще се предприемат комплексни мерки по намаляване на шума чрез реализация на шумоизолиращи прегради по редица булеварди, а също след направен експертен анализ и за частично покритие на булеварди с ЕС средства.

Планувани са и в голям обем допълнителни дейности по изграждане на съоръжения за шумова защита по множество улици и булеварди – плануване в реализация до 2023 година след успешна реализация на първият пилотен проект на един булевард. Всички описани проекти са заложени за реализация в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020.

Проекти за приоритетно изпълнение до края 2020 година:

1) Пилотен проект: Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Девня между бул. Георги Пеячевич и и бул. Република (КО=11);

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП (Безвъзмездно финансиране).

Проекти за приоритетно изпълнение до 2021 година:

1) Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Цар Освободител м/у ул. Любен Каравелов и княз Борис І (КО=11);
2) Резервен проект (ако се осигури ЕС финансиране): Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Цар Освободител м/у между ул. Илинден и Генерал Колев) (КО=11);

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП (Безвъзмездно финансиране).

Проекти за приоритетно изпълнение до 2022 година:

1) Изграждане на съоръжение за шумова защита по Княз Борис І между бул. Никола Вапцаров и бул.Левски (КО=11);
2) Резервен проект (ако се осигури ЕС финансиране): Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Приморски между Сан Стефано и Сливница (КО=11);

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП (Безвъзмездно финансиране).

Проекти за приоритетно изпълнение до 2023 година:

1) Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Княз Борис 1, между Ул. Пушкин и Васил Друмев (КО=11);
2) Резервен проект (ако се осигури ЕС финансиране): Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. Княз Борис 1 – между Васил Друмев и ВВМУ (КО=11);

Източник на финансиране: ОПРР Инвестиционен приоритет 6 на Приоритетна ос 1. Начин на финансиране: БФП (Безвъзмездно финансиране).

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share