03.VII. Транспортна инфраструктура – Проекти за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт – План за Варна

Основният приоритет в транспортно развитие на града в бъдеще, изпълняваните проекти и от изпълнявани мерки ще е свързано с изграждането на устойчива транспортна система за град Варна, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите, немоторизирани форми и средства на придвижване в градската среда. В тази връзка, специален фокус ще бъде поставен върху прилагането на система за организация и управление на паркирането, мониторинг на трафика, оптимизацията на транспортните потоци и намаляване на задръстванията, и също развитие на пешеходното движение заедно с надграждане на системата от споделени велосипеди в града. Други важни мерки в изпълнение ще бъде прилагането на съвременни европейски концепции в цел понижение на шума причиняван от автомобилите в града, а също изграждането на Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства и задръстванията.

Подобряването транспортната инфраструктура в града е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на транспортната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства. Ще бъде изготвена и експертно прецизирана – Дългосрочна (напълно интегрира) стратегия за развитие на транспортна инфраструктура до 2030 година.

Основни проекти които ще бъдат реализиране приоритетно и които фигурират като приоритетни в нашата управленска програма 2019-2023 година за изпълнение (или План Варна), проекти които в обем са неизпълнени от предишната администрация, но са заложени за ипълнение в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020 са разделени в следните основни групи:

Група проекти 1: Улични артерии. Свързани с оптимизация на МОПТ, включително разширяване (допълнителна информация)

Основните проекти в приоритетно изпълнение 2020-2021 година ще бъдат – разширяване и реконструкция на бул. Цар Освободител и реконструкция и разширяване на ул. „Отец Паисий“. Планувани са и голям обем допълнителни дейности по реконструкция и разширяване на улици и булеварди – планувани в по-етапна реализация до 2023 година.

(*) Масовия общински превоз на пътници (МОПТ)

Група проекти 2: Прединвестиционно проучване на ключови обекти

Основните ключови обекти за които ще бъде извършено прединвестиционно проучване и изработка на идеен проект в срок до края на 2020 година ще са два приоритетно – Втори мост към Аспарухово (допълнителна информация) и изграждане на нова „Автогара-юг“ (допълнителна информация).

Група проекти 3: Ключови кръстовища на територията на формиране (допълнителна информация)

Основните проекти в приоритетно изпълнение 2020-2021 година ще бъдат – реконструкция на кръстовището бул.“Княз Борис“ и бул.“Цар Освободител“ (ВИНС), изграждане на кръгово кръстовище до Автогарата и кръстовището бул.“Осми Приморски полк“ – бул. „Цар Освободител“. Двете кръстовища (без това на Автогарата) за заложени за реконструкция в Интегрираният план (ИПГВР) -Варна 2014-2020, третото до Автогарата е належащо поради огромните тапи които създава кръстовището със светофарна уредба пред бензиностанция OMV.

Група проекти 4: Изграждане на съоръжения за шумова защита (допълнителна информация)

Ще се предприемат комплексни мерки по намаляване на шума чрез реализация на шумоизолиращи прегради по редица булеварди в срок за изпълнение 2020-2023 година, а също след направен експертен анализ и за частично покритие на булеварди с ЕС средства. Планувани са и в голям обем допълнителни дейности по изграждане на съоръжения за шумова защита по множество улици и булеварди – плануване в реализация до 2023 година след успешна реализация на първият пилотен проект на един булевард.

Група проекти 5: Проекти за подобряване системата на управление на градският транспорт и трафика (допълнителна информация)

Като водещ проект в приоритетно изпълнение 2020-2021 година ще бъде – реализация на Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства и задръстванията. Внедряването на подобна система в Букурещ е намалила с 15% задръстванията това е постигнато след изграждане на обща система – работеща в пълна интеграция с всички транспортни системи на ниво град (община), допълнително системата ще постигне пълно синхронно управление сфетофарните уредби в реално време, ще има планирана реализация на комплексна система видео наблюдение и пълен контрол на ПТП в реално време,  мониторинг на трафика в реално време и други възможности в обща интегрирана система.

Друга система планирана в реализация е Интелигентна Система за Шумов Мониторинг (допълнителна информация) и Интелигентна Система за качество на въздух – мониторинг в реално време (допълнителна информация). Системите ще позволяват извършване на контрол и мониторинг в реално време на шума и замърсяването на въздуха по основни булеварди в цел планиране и прилагане на комплексни мерки по ограничаване им.

Група проекти 6: Общински автогари (допълнителна информация)

Приоритетно ще изработим идеен проект за интегриран терминал авто-жп-морска гара „Варна Юг“ в едно до 2020 година и ще кандидатстване в Брюксел (ЕК) за финансиране на технически проект.

Реализация на нова интегрирана на едно място авто – жп гара е заложена като стратегически цели, приоритети и мерки в Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. (ОПР) и затова нашите действие ще насочено стриктно в изпълнение на мерките, специфични цели и приоритети вече заложени в плана ОПР:

П.3.80. Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул.”Девня” и ул.”Ал.Дякович” (съществ. автоб.обръщач), с РЗП 4000 кв.м. (Специфична цел 3.4.: Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп до публични услуги чрез екологично чист масов обществен пътен транспорт (МОПТ)).

До края 2020 години ще разработим идеен проект за  нов Терминал „Варна – юг”, която ще се намира в тил към езерото непосредствено зад бул.”Девня” и ул.”Ал.Дякович” с миниум РЗП 6000 кв.м.. Ще бъде планиран за проектиране подземен тунел под жп линия в цел осигуряване постоянен достъп до терминала. Терминала ще интегрира – жп гара – авто гара и морска гара в едно общо модерно решение непосредствено на брега на езерото. По проекта ще бъде заложена реализация на бърза водна връзка със скоростни катамарани – от терминал „Варна Юг“ до Аспарухово, до Морска гара, и лятно време до комплексите, до Девня и до Белослав.

Група проекти 7: Проекти и инициативи за алтернативен транспорт (допълнителна информация)

Ще се приложат комплексни мерки базирани на успешни европейски практики  в цел подобрение на мобилноста в града и стимулиране на използването на алтернативен транспорт. Като примерно създаване на „Фонд за мобилност“ за мерки в цел стимулиране на мобилността „Фонда за мобилност“ в определена сума финансирана от общинският бюджет ще стимулира реализация на граждански проекти, който подобряват мобилноста в града на конкурсен принцип в избор. Ще се финансират изработка на проекти в цел основно кандидатстване за ЕС финансиране по различни ЕС програми. Фонда е успешна практика реализирана от Германия (носител на наградата Klima:Aktiv 2014). Фонда в Германия е финансирал успешно граждански инициативи в цел реализация на проекти в постигане на 40 на сто от трафика в града да е покрит от обществен транспорт, 40 на сто от маршрутите трябва да бъдат покрити с велосипед или пеша, а само 20 на сто от автомобил, мотопед или мотоциклет.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share