04.II. Качествени ремонти по ЕС норми – Внедряване на ИТ системи за контрол – План за Варна

Контролът на качеството на градската инфраструктура в един град е непрестанен процес, изискващ ежедневна инспекция и проследяване състоянието на проблемните участъци. Днес съществуват предостатъчно технологични и софтуерни решения, които да направят тази задача реалистична и контрола в града да стане напълно ефективен.

В тази цел ще работи в няколко направления, като едното ще в изготвяне на проект за реализация на дигитален кадастър в регистър на всичките извършвани в обем ремонти по ВИК, асфалтиране и отстраняване на дупки. За проекта ще се търси възможности за ЕС финансиране в цел реализация едно модерно решение в дългосрочен и ефективен контрол по обема на извършваните ремонти, изпълнение и отстраняване в гаранционен срок неизправности в града от компаниите-изпълнители. 

Приоритет – реализация на публичен дигитален кадастър в регистър на всичките извършвани в обем ремонти и строителство.

Този дигитален кадастър и масива информацията събирана там по-отношение на некачествено изпълнени ремонти или такива като неизпълнения на констатирани неизправности или рекламации в гаранционен срок ще бъде основа за изграждане на общински „черен списък“ на некоректни компании, чрез него ще бъдат отстранявани за  участие по ЗОП некоректните компании при натрупване на определен лимит в количество от обем „черни“ точки получавани по точно разписани критерии при некоректно изпълнение на ремонти или строителство. Най-важното този регистър ще бъде публичен.

Отчитайки опита на градове в Европа, успешно интегрирали автоматизирани лаборатории и ще го приложим това и във Варна, като до края на 2020 г. ще бъде оборудван и обучен екип одитори.

Приоритет – реализация ИТ система за управление на активите (пътища, ВИК и канализация) и ремонтната дейност (т.нар. Enterprise Asset Management, EAM)

Внедряването на подобна ИТ система на ниво община Варна, ще позволи значително да се подобри ефективността, да се намалят административните разходи и да се оптимизират активите (инвестиционните разходи), да се подобри отчетността и надеждността на услугите от извършвани ремонти от изпълнители-компании.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share