04.IV. Качествени ремонти по ЕС норми – Ремонт и проектиране по Eurocodes за мостове и прелези – План за Варна

Приоритетно ще се работи за пълно съблюдаване на ЕС норми при проектиране булеварди, улици, прелези и кръгови кръстовища, а също тяхното съблюдаване при изработка на проекти за основен ремонт на мостове или проектирането им. Също ще работим усилено за изграждане на нови инженерни съоръжение по превенция срещу наводнения и за комплексно прилагане на модерни концепции от Европа в цел ограничаване повредите по уличните платна от наводненията.

В тази цел ще въведем нови по-високи норми на ниво Варна при проектиране на всички стоманобетони и стоманени конструкции, или те да отговарят на европейските норми и да са в съответствие на Еврокод (Eurocode) или системата от строителни норми, разработена от Европейския комитет по стандартизация (CEN). Задължително всички конструкции проектирани и изграждани в града ще трябва да отговарят на посочени там норми, особено по-отношение на изисквания за сеизмични въздействия.

Ще бъдат организирани курсове за подготовка на специалистите в общината, на които те ще бъдат запознати съответните текстове и обсъждаме приложението на новите стандарти. Обученията ще бъдат свързани и с практическа работа и сравнителни проекти, като например оразмеряване на една и съща инфраструктура по два различни метода. Първият метод е този, по който е работено досега, а вторият – този, който тепърва ще навлиза или по Еврокод (Eurocode). Целта е колегите да могат да сравнят вариантите и да преодолеят страха от новото. Защото отговорността на проектантите вече ще е много по-голяма съгласно нормите по Еврокод (Eurocode).

Най-вероятно въвеждането на еврокодовете може да доведе до това, от което повечето хора се опасяват, а то е значителното увеличаване на разходите за строителство. Но в крайна сметка, след като България е взела своето решение да бъде част от Европейския съюз, това нещо трябва да се случи. Факт е, че обектите от първа и втора категория вече се работят по новите стандарти. Това важи и за поръчки, които се изпълняват с обществени средства по европейски фондове и с национално финансиране. Така че на практика сега предстои да се мисли това да се приложи изцяло и при обектите реализирани с обществено финансиране.

В Германия приложението на системата Еврокод (Eurocode) е разписано от А до Я, което не позволява интерпретации. Така техническата оценка на проекта е еднозначна. Защото проектантът има една гледна точка, надзорът – друга, одобряващият в общината – трета. Ще инициираме предложение към изявени проектанти от различни специалности от България и чужбина да разработят съвместно ръководство за прилагането на системата специално за община Варна.

Това ще гарантира първостепенно, че всички ново построени конструкции ще отговарят на изискванията на Еврокод (Eurocode) особено мостове, кръгови кръстовища (прелези) и няма да се наложи допълнителни инвестиционни разходи в бъдеще за общината и от държавният бюджет за тяхното преустройство.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share