08.III. Администрация – Приоритет местен омбудсман и формиране на екип – План за Варна

Съгласно българския Закон за омбудсмана той „…се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.”. Омбудсманът изпълнява функциите си, като приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи на гражданите и прави проверки по тях.

Националният обществен защитник Мая Манолова предлага Законопроект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Манолова е категорична, че в общините с население над 10 000 души би следвало да се избира местен омбудсман. Най-голям е броят на общините между 10 и 20 хил. души – те са 66 по наши данни, каза омбудсманът.

✔️ София има обществен посредник от 2008 година.

✔️ Пловдив има обществен посредник от 2008 година.

✔️ Бургас има обществен посредник от 2004 година.

✔️ Шумен има обществен посредник от 2004 година.

Обществен посредник имат общините: Стара Загора, Благоеврад, Елин Пелин, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик и Симитли.

III.1. Приоритет – първостепенен наш приоритет и личнa отговорност към хората, който ще ни изберат ще бъде 2020 година най-късно Варна да има – Обществен посредник (Омбудсман).

III.2. Приоритет – изготвяне на нов Закона за местното самоуправление и местната администрация на община Варна

В закона ще бъдат разписани – точно права, процедура на избор,  задължения на администрация съгласно вземи решение и разпореждания на Обществен посредник (Омбудсман), негови задължение и правомощия.  

Към Омбудсман ще има формирано ново звено от експерти, юристи и администрация пряко ангажирана с решение на проблемите на гражданите и в защита на правата на гражданите поради  бездействие на общинските органи и администрации в Община Варна.

Ще работим активно с неправителственият сектор, бизнеса и гражданите за създаване на форма в цел ефективно участие на гражданите във вземане на управленски решенията на ниво община – възможностите ще се нови и ще бъдат базирани на база успешни – доказа ли се практики от Европа – квартални съвети, широки дискусии с гражданите за всеки проект, прием на предложения с обществена подкрепа, възможности от граждански подписки и е-петиции във обществено вето по блокиране в цел преразглеждане на неудачни законопроекти и управленчески решения.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share