08.V. Администрация – Постигането на интелигентната мобилност (Smart Mobility) – План за Варна

ПРИОРИТЕТ: Постигането на интелигентна мобилност („Smart Mobility“) в града

IV.1. Приоритет – Интегриране на всички транспортни и логистични системи в града

Ще се реализира Интелигентната мобилност („Smart Mobility“) в града, тя конкретно ще обхване интегриране на всички транспортни и логистични системи. Това ще са устойчиви, безопасни и взаимосвързани транспортни системи, които ще включват автобуси, автомобили, велосипеди и пешеходци в ситуации с помощта на един или повече видове транспорт по придвижване в града. Предоставената информация ще бъде достъпна напълно в реално време, което ще доведе до намаляване на разходите, на вредните емисии /CO2/, до спестяване на време за пътуване, ще подобри услугите и ще осигури една по-добра обратна връзка с потребителите.

Интелигентната градска мобилност, в това число е-мобилността, ще бъде един от ключовите приоритети за развитието на територията на града по устойчив и балансиран начин.

IV.2. Приоритет – Разработката на дългосрочна общинска стратегия за модернизация на мобилността (е-мобилността)

Ще бъде инициирана разработката на дългосрочна общинска стратегия за модернизация на мобилността (е-мобилността) или към преминаване изцяло към електрически градски транспорт с една цел намаляване на въглеродния отпечатък от автомобилния и автобусният парк особено вцентралната част на града. Промяна в неговата възрастова към подновяване и технологична структура, а също и прилагането на комплексни междусекторни мерки за насърчаване на този процес на ниво транспорт в целият град.

IV.3. Приоритет – транспортен обществен съвет

Ще се създаде транспортен обществен съвет с водещи специалисти от неправителственият сектор и ИТ сектора в цел търсене на постоянни нови възможности да надгражда постигнатото, да се разширява броя на услугите, които ще се предлага на гражданите, и да се направи тези услуги по-интелигентни. Финансирането на проекта ще се изпълнява чрез ЕС програми. Приоритетно ще се насърчава участието на гражданите и ще се прилага подход, чрез който ще се взима в предвид нуждите на гражданите, като това ще е основен приоритет при вземане на управленските решения.

ИК “Бъдеще за Варна”©

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за План за Варна на ИК “Бъдеще за Варна” …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share